Sjednice Nadzornog odbora 2016

32. sjednica Nadzornog odbora 15. siječnja 2016. godine

1. Verifikacija zapisnika s 31. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka održane dana 28. prosinca 2015. godine
2. Davanje suglasnosti na sklapanje IV Aneksa Ugovora za nabavu rezervnih originalnih dijelova za autobuse marke Mercedes Citaro O 530 G sa odabranim ponuditeljem M.B. ZAGREB d.o.o. za trgovinu i proizvodnju Zagreb
3. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora za nabavu dizelskog goriva Eurodiesel BS sa odabranim ponuditeljem LUKOIL CROATIA d.o.o. Zagreb
4. Razno

33. sjednica Nadzornog odbora 29.siječnja 2016. godine

 1. Verifikacija zapisnika s 32. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o Rijeka održane dana 15.siječnja 2016. godine
 2. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora o nabavi usluge održavanja i nadogradnje informatičkog sustava naplate i upravljanja prijevozom te pripadajuće opreme u jamstvenom roku sa odabranim ponuditeljem Penta d.o.o. Pula
 3. Razno

34. sjednica Nadzornog odbora 14. ožujka 2016. godine

 1. Verifikacija zapisnika s 33. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka održane 29. siječnja 2016. godine
 2. Informacija o prijedlogu otplate kredita za nabavku 2 dizel i 9 SPP autobusa nabavljenih u 2015. godini
 3. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora za nabavu stlačenog prirodnog plina za vozila (CNG) sa odabranim ponuditeljem Energo d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i plina Rijeka
 4. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora za nabavu usluge održavanja vozila i ostalih pratećih usluga sa odabranim ponuditeljem Rijeka plus d.o.o Rijeka
 5. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora za nabavu poslovnih usluga sa        odabranim ponuditeljem Poslovni sustavi d.o.o Rijeka
 6. Davanje suglasnosti na sklapanje sudske nagodbe u predmetu KD Autotrolej d.o.o. Rijeka c/a EvoBus, GmbH Stuttgart, Njemačka, posl.br. P-2063/11
 7. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KD Autotrolej d.o.o Rijeka (IV izmjene)
 8. Razno

 

35. sjednica Nadzornog odbora 19. travnja 2016. godine

 1. Verifikacija zapisnika s 34. sjednice nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka održane dana 14. ožujka 2016. godine
 2. Davanje suglasnosti na sklapanje Aneksa I. Ugovora za nabavu usluge redovnog godišnjeg tehničkog pregleda vozila sa odabranim ponuditeljem Centar za vozila Hrvatske d.d. Zagreb
 3. Razno

37. sjednica Nadzornog odbora 9. svibnja 2016. godine

 1. Verifikacija zapisnika sa 36. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka održane 5. svibnja 2016. godine
 2. Prihvaćanje Izvještaja o poslovanju za Q4/2015.
 3. Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2015. godine; 3.1. Godišnji izvještaj o poslovanju za 2015. godinu; Godišnje izvješće za 2015. godinu
 4. Izvješće o obavljenoj reviziji Temeljnih financijskih izvješća za 2015. godinu
 5. Godišnji izvještaj Uprave o stanju u Društvu za 2015. godinu
 6. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD Autotrolej d.o.o. Rijeka
 7. Izvještaj o radu Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka za 2015. godinu
 8. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine tijekom 2015. godine
 9. Razno

38. sjednica Nadzornog odbora 27. svibnja 2016. godine

 1. Verifikacija zapisnika s 37. sjednice nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka održane 9. svibnja 2016. godine
 2. Davanje suglasnosti za sklapanje Dodatka I. Ugovora o kratkoročnom kreditu – dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu sa Privrednom bankom  Zagreb d.d.
 3. Razno

39. sjednica Nadzornog odbora 13. srpnja 2016. godine

 1. Verifikacija zapisnika s 38. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka održane 27. svibnja 2016. godine
 2. Prihvaćanje Izvještaja o poslovanju za Q1/2016. godine
 3. Davanje suglasnosti na Rebalans plana poslovanja KD Autotrolej d.o.o za 2016. godinu
 4. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora za nabavu dugoročnog financijskog kredita za financiranje projekta nabave gradskih i prigradskih autobusa s motorima Euro 6 koji kao pogonsko gorivo koriste dizel gorivo u iznosu od 9.800.000,00 kuna sa Erste&Steiermarkische bank DD
 5. Informacija o opozivu prokuriste KD Autotrolej d.o.o
 6. Informacija o opozivu direktora KD Autotrolej d.o.o.
 7. Informacija o izboru i imenovanju direktora KD Autotrolej d.o.o.
 8. Razno

 

40. sjednica Nadzornog odbora 12. kolovoza 2016. godine

 1. Verifikacija zapisnika s 39. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 13. srpnja 2016. godine
 2. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora o nabavi gradskih niskopodnih solo autobusa koji kao pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plin sa uslugom servisa u jamstvenom roku (Grupa 1) br. 600-04-16/04-1 sa odabranim ponuditeljem Autobus d.o.o. Zagreb
 3. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora o nabavi gradskih niskopodnih zglobnih autobusa koji kao pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plin sa uslugom servisa u jamstvenom roku (Grupa 2) br. 600-04-16/04-2 sa odabranim ponuditeljem Auto Hrvatska Prodajno servisni centri d.o.o. Hrvatski Leskovac
 4. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora o nabavi gradskih niskopodnih midi autobusa koji kao pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plin sa uslugom servisa u jamstvenom roku (Grupa 3) br. 600-04-16/04-3 sa odabranim ponuditeljem Autobus d.o.o. Zagreb
 5. Razno

41. sjednica Nadzornog odbora 27. rujna 2016. godine

 1. Verifikacija zapisnika s 40. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 12. kolovoza 2016. godine
 2. Informacija o povećanju temeljenog kapitala pristupanjem novog člana društva uplatom uloga za novi poslovni udjel
 3. Davanje prethodne suglasnosti na izmjenu društvenog ugovora
 4. Prihvaćanje Izvještaja o poslovanju za Q2/2016. godine i I-IV/2016. godine
 5. Informacija o izboru i imenovanju revizorskog društva za 2016. godinu
 6. Informacija o analizi tarifnog sustava i sustava naplate
 7. Razno

42. sjednica Nadzornog odbora 28. listopada 2016. godine

1. Verifikacija zapisnika s 41. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 27. rujna 2016. godine
2. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora o opskrbi električnom energijom s ponuditeljem CRODUX PLIN d.o.o. Zagreb
3. Informacija o sklopljenom Sporazumu o načinu podmirenja dospjelih potraživanja KD AUTOTROLEJ d.o.o. od Grada Rijeke
4. Razno

44. sjednica nadzornog odbora 2. prosinca 2016. godine

1. Verifikacija zapisnika s 42. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 28. listopada 2016. godine
2. Verifikacija zapisnika s 43. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 10. studenog 2016. godine
3. Prihvaćanje Izvještaja o poslovanju za Q3/2016. godine i I-IX/2016. godine
4. Davanje suglasnosti na II Rebalans plana poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za 2016. godinu
5. Informacija o prijedlogu Smjernica za izradu Plana poslovanja KD AUTOTROLEJ d.o.o. za 2017. godinu
6. Davanje suglasnosti na Dodatak I Ugovoru o nabavi robe Br. 600-04-15/04-1 za nabavu dizelskog goriva Eurodiesel BS sa LUKOIL CROATIA d.o.o. Zagreb
7. Davanje suglasnosti na Dodatak I Ugovoru o osiguranju Br. 600-04-15/02 sa EUROHERC OSIGURANJE d.d., Podružnica Rijeka
8. Davanje suglasnosti na Ugovor o nabavi robe Br. 600-04-16/05 za nabavu dizelskog goriva Eurodiesel BS sa odabranim ponuditeljem PETROL d.o.o. Zagreb
9. Informacija o zaključenom: – Ugovoru o ustupu potraživanja sa Erste Factoring d.o.o. Zagreb – Aneksu broj 1 Ugovora o ustupu potraživanja sa Erste Factoring d.o.o. Zagreb – Ugovoru o cesiji sa Erste Factoring d.o.o. Zagreb i Grad Rijeka
10. Informacija o pokretanju natječaja za izbor i imenovanje direktora KD AUTOTROLEJ d.o.o.
11. Informacija o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora KD AUTOTROLEJ d.o.o. /
12. Razno

45. sjednica Nadzornog odbora 30. prosinca 2016. godine

1. Verifikacija zapisnika s 44. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 2. prosinca 2016. godine
2. Davanje suglasnosti na Plan poslovanja KD AUTOTROLEJ d.o.o. za 2017. godinu
3. Informacija o Pravilniku o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2017. godinu
4. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora za nabavu usluge osiguranja autoodgovornosti, kasko osiguranje, osiguranje imovine, osiguranje osoba, osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti i osiguranje naknade plaće za vrijeme bolovanja sa odabranim ponuditeljem Euroherc osiguranje d.d. Zagreb
5. Razno

Skip to content