Ikona gradske linije

Gradske linije

Gradski (lokalni) prijevoz na području Grada Rijeke obavlja se na 19 linija. Linije obuhvaćaju cjelokupno gradsko područje.

Shematski prikaz linija Shema linija
KBC
KBC Sušak - Centar - KBC Rijeka
1
Pećine - Bivio
1a
Delta - Marčeljeva Draga
1b
Tower centar - Strmica
2
Trsat - Srdoči
2a
Delta - Ivana Zavidića
3a
Jelačićev trg - Bezjaki
3
Delta- Grbci
4
Fiumara - Brašćine
4a
Sv. Katarina - Vrh Pulca
5
Jelačićev trg - Drenova
5a
(Željeznički kolodvor -) Drežnička - Tibljaši
5b
Drenova - Kablari - Petrci
6
Podvežica - Novo naselje
7
Gornja Vežica - Turkovo
7a
Sveti Križ - Hosti
8
(Trsat) - Kampus - Torpedo
8a
Jelačićev trg - Kampus
9
Delta - Baraći
13
Delta - Pašac - Grohovo