Projekti


Naziv projekta

Jačanje sustava javnog prijevoza

Kratki opis projekta

Projekt predstavlja modernizaciju postojećeg voznog parka gdje će se nabaviti i staviti u funkciju 32 nova autobusa. U sklopu projekta uvest će se i informativni displeji na autobusnim stajalištima, uvest će se pametni semafori na raskrižjima te će se izraditi mobilna i web aplikacija najave dolaska autobusa. Projekt predstavlja modernizaciju postojećeg voznog parka.

Ciljevi projekta:

Unaprjeđenje kapaciteta kroz povećanje brzine putovanja i smanjenja operativnih troškova, unaprjeđenje pouzdanosti i sigurnosti prometa, smanjenje emisije štetnih plinova i zagađenja zraka, povećanje broja putnika u javnom prijevozu u odnosu na osobna vozila, prilagođavanje EU standardima uvođenje modernih sustava obavješćivanja putnika te povećanje dostupnosti informacija za putnike.

Očekivani rezultati projekta:

Nabavljen je i stavljen u funkciju novi putnički park, uvedeni informativni displeji na autobusnim stajalištima, uvedeni pametni semafori na raskrižjima i izrađena mobilna i web aplikacija najave dolaska autobusa

Ukupna vrijednost projekta:

81.003.357,91 HRK

EU potpora:

65.602.795,91  HRK

Razdoblje provedbe projekta:

Od 19. studenog 2019. do 19. studenog 2021. godine

Kontakt osoba za više informacija:

Nives Andrić
nives.andric@poslovni-sustavi.hr
+385 51 311 590

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

www.strukturnifondovi.hr
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.


Naziv projekta

Nabava novih 22 autobusa za Komunalno društvo Autotrolej d.o.o.

Kratki opis projekta

Cilj projekta koji će trajati 20 mjeseci jest osigurati održivu i kvalitetnu uslugu prijevoza građanima nabavom 22 nova autobusa. Novi autobusi će pružiti veću udobnost putnicima budući da imaju pretežno sjedeća mjesta te su konstrukcijski namijenjeni za duža putovanja. Sva vozila koja se nabavljaju zadovoljavaju stroge standarde EURO 6 norme ispušnih plinova. Projekt predstavlja moderniziranje postojećeg voznog parka, a sve u cilju osiguravanja većeg standarda kvalitete za putnike, unaprjeđenje kapaciteta kroz povećanje brzine putovanja i smanjenje operativnih troškova, unaprjeđenje pouzdanosti i sigurnosti prometa, smanjenje emisije štetnih plinova i zagađenja zraka, povećanje broja putnika u javnog prijevozu u odnosu na osobna vozila te prilagođavanje EU standardima.

Ukupna vrijednost projekta:

48.504.687,50 HRK

EU potpora:

38.000.000,00 HRK

Datum potpisivanja Ugovora:

23.7.2018. godine

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

www.strukturnifondovi.hr
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.