EU projekti

Projekti


Naziv projekta

Nabava novih autobusa za Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. II

Korisnik:

Komunalno društvo Autotrolej d.o.o.

Kratki opis projekta:

Projekt „Nabava novih autobusa za Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. II“ sufinanciran je iz Kohezijskog fonda temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Projekt je usmjeren na promicanje novih oblika prijevoza, te podizanje i unapređenje kvalitete javnog prijevoza i smanjenje negativnog utjecaja na okoliš, smanjenje operativnih troškova, smanjenje vremena putovanja i to kroz osuvremenjivanje voznog parka i osiguravanje odgovarajućih i sigurnih vozila za prijevoz putnika putem zamjene zastarjelog voznog parka za osiguranje javnog prijevoza na linijama utvrđenim ugovorom o javnim uslugama sklopljenim između jedinica lokalne (regionalne) samouprave i prijevoznika KD Autotrolej d.o.o. Projekt podrazumijeva nabavu i stavljanje u funkciju novih 37 autobusa EURO norme 6.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta „Nabava novih autobusa za Komunalno društvo Autotrolej d.o.o.-II“ prijavitelja KD Autotrolej d.o.o. jest unaprijediti javni gradski prijevoz i dovesti do povećanja održivosti javnog gradskog prijevoza i to kroz osuvremenjivanje voznog parka nabavom 37 novih autobusa. Predloženim projektom postići će se sljedeći specifični ciljevi:

  1. Unaprjeđenje kapaciteta kroz povećanje brzine putovanja i smanjenje operativnih troškova
  2. Unaprjeđenje pouzdanosti i sigurnosti prometa
  3. Smanjenje emisije štetnih plinova i zagađenja zraka
  4. Prilagođavanje EU standardima

Očekivani rezultati: Nabavljeno i stavljeno u funkciju 37 novih autobusa EURO norme 6.
Ukupna vrijednost projekta: 

82.260.811,24 kn

EU sufinanciranje projekta:

55,600.000,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: 

od lipnja 2021 do prosinca 2023.
Kontakt osoba za više informacija: 

Nives Andrić
nives.andric@poslovni-sustavi.hr
+385 51 311 590
https://strukturnifondovi.hr/

16. studenog 2021. godine

U utorak, 16. studenog 2021. godine, svečano su potpisani ugovori između Grada Rijeke i KD Autotrolej te KD Autotrolej i dobavljača, tvrtki Autobus d.o.o. i  Auto Hrvatska o nabavci ukupno 37 novih autobusa za Komunalno društvo Autotrolej putem EU projekta „Nabava novih autobusa za Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. II“.

Realizacijom pojekta KD Autotrolej nabavit će ukupno 37 novih autobusa od čega  7 zglobnih gradskih niskopodnih autobusa, 7 solo gradskih niskopodnih autobusa, 12 solo gradsko-prigradskih poluniskih autobusa te 11 midi prigradskih autobusa. Projekt traje 32 mjeseca a cilj mu je unaprijediti i povećati održivost javnog gradskog prijevoza i to kroz osuvremenjivanje voznog parka nabavom 37 novih autobusa. Postupak javne nabave proveden je u četiri grupe, te su potpisani ugovori sa najpovoljnijim ponuditeljima –  tvrtkama  Autobus d.o.o. i  Auto Hrvatska.

Ugovor s tvrtkom Auto Hrvatska d.o.o. Brezovica obuhvaća nabavku 7 dizel zglobih gradskih niskopodnih autobusa vrijednih 24.206.000,00 kuna (sa PDV-om), kapaciteta 166 putnika, te 7 solo gradskih niskopodnih autobusa vrijednih 17.157.000,00 kuna (sa PDV-om), kapaciteta 92 putnika.

S tvrtkom Autobus d.o.o. Zagreb potpisani su ugovori za nabavu 12 solo gradsko-prigradskih poluniskih autobusa vrijednih 21.614.400,00 kuna (sa PDV-om) kapaciteta 90 putnika, dok je 11 midi prigradskih autobusa vrijedno 11.996.600,00 kuna (s PDV-om), a raspolažu s 36 putničkih mjesta.

Svih 37 novih vozila kao pogonsko gorivo koristi dizel, a rok isporuke je 270 dana od dana potpisa ugovora.

Ukupna vrijednost projekta „Nabava novih autobusa za Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. II“ iznosi 82.260.811,25 kn od čega je putem EU fonda “Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.” osigurano 55.600.000 kuna bespovratnih sredstava.

Nabavkom ovih novih  37 autobusa  prosječna starost voznog parka KD Autotrolej biti će manja od is 6 godina.

https://www.glasistre.hr/hrvatska/autotrolej-nabavlja-jos-37-autobusa-758580

Naziv projekta

Jačanje sustava javnog prijevoza

Kratki opis projekta

Projekt predstavlja modernizaciju postojećeg voznog parka gdje će se nabaviti i staviti u funkciju 32 nova autobusa. U sklopu projekta uvest će se i informativni displeji na autobusnim stajalištima, uvest će se pametni semafori na raskrižjima te će se izraditi mobilna i web aplikacija najave dolaska autobusa. Projekt predstavlja modernizaciju postojećeg voznog parka.

Ciljevi projekta:

Unaprjeđenje kapaciteta kroz povećanje brzine putovanja i smanjenja operativnih troškova, unaprjeđenje pouzdanosti i sigurnosti prometa, smanjenje emisije štetnih plinova i zagađenja zraka, povećanje broja putnika u javnom prijevozu u odnosu na osobna vozila, prilagođavanje EU standardima uvođenje modernih sustava obavješćivanja putnika te povećanje dostupnosti informacija za putnike.

Očekivani rezultati projekta:

Nabavljen je i stavljen u funkciju novi putnički park, uvedeni informativni displeji na autobusnim stajalištima, uvedeni pametni semafori na raskrižjima i izrađena mobilna i web aplikacija najave dolaska autobusa

Ukupna vrijednost projekta:

81.003.357,91 HRK

Ukupno prihvatljivi troškovi:

65.602.795,91  HRK

EU bespovratna sredstva: 

54.563.477,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta:

Od 19. studenog 2019. do 19. studenog 2021. godine

Kontakt osoba za više informacija:

Nives Andrić
nives.andric@poslovni-sustavi.hr
+385 51 311 590

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

www.strukturnifondovi.hr
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

11. svibnja 2021. godine

U utorak, 11. svibnja 2021. godine, predstavljeno je posljednjih 5 od ukupno 32 nova autobusa KD Autotrolej nabavljenih u sklopu projekta “Jačanje sustava javnog prijevoza” za koji su sredstva osigurana putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka. Riječ je o dizel autobusima Iveco Crossway Line čija vrijednost iznosi  8.165.625,00 kn s PDV-om.  Autobusi su prigradskog tipa, a raspolažu sa 73 mjesta, od čega je 49 sjedećih. Podsjetimo, sredinom veljače ove godine predstavljeno je 7 zglobnih niskopodnih autobusa gradskog tipa marke MAN Lions City G, kapaciteta 143 putnika i ukupne vrijednosti gotovo 22 milijuna kuna. Potom je u ožujku u promet pušteno 10  novih  dizel minibus vozila Otokar Navigo c, koji imaju kapacitet 47 putnika i raspolažu s 21 sjedećim mjestom, a  koriste se na gradskim i županijskim linijama koje imaju manji broj putnika. Ukupna vrijednost 10  dizel minibus vozila iznosi malo više od 10 milijuna kuna. Krajem travnja je u promet pušteno 10 novih solo autobusa kao pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plin (SPP). Riječ je o vozilima Crossway Low entry Iveco, gradsko-prigradskog tipa, kapaciteta 76 putnika, ukupne  vrijednosti  21.009.375,00 kuna s PDV-om. Ciljevi EU projekta „Jačanje sustava javnog prijevoza“ su unaprjeđenje kapaciteta i povećanje brzine putovanja, smanjenje operativnih troškova, unaprjeđenje pouzdanosti i sigurnosti prometa, smanjenje emisije štetnih plinova i zagađenja zraka, povećanje broja putnika u javnom prijevozu u odnosu na osobna vozila te prilagođavanje EU standardima uvođenje modernih sustava obavješćivanja putnika. Sredstva za projekt „Jačanje sustava javnog prijevoza“ osigurana su iz Kohezijskog fonda putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) za Urbanu aglomeraciju Rijeka. Ukupna vrijednost projekta je 81 milijun kuna, od čega odobrena EU bespovratna sredstva iznose 54.5 milijuna kuna.

U centru grada predstavljeno pet novih Autotrolejevih prigradskih autobusa – Riportal (net.hr)

Predstavljeno pet novih Autotrolejevih prigradskih autobusa – Fiuman.hr

27. travnja 2021. godine 

U utorak, 27. travnja 2021. godine predstavljeno je još 10 od ukupno 32 nova autobusa KD Autotrolej nabavljenih u sklopu projekta “Jačanje sustava javnog prijevoza” za koji su sredstva osigurana putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka. Ovih 10 novih solo autobusa kao pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plin (SPP). Riječ je o vozilima Crossway Low entry Iveco, gradsko-prigradskog tipa, kapaciteta 76 putnika, ukupne  vrijednosti  21.009.375,00 kuna s PDV-om. Podsjetimo, sredinom veljače ove godine predstavljeno je 7 zglobnih niskopodnih autobusa gradskog tipa marke MAN Lions City G, kapaciteta 143 putnika i ukupne vrijednosti gotovo 22 milijuna kuna. Potom je u ožujku u promet pušteno 10  novih  dizel minibus vozila Otokar Navigo c, koji imaju kapacitet 47 putnika i raspolažu s 21 sjedećim mjestom, a  koriste se na gradskim i županijskim linijama koje imaju manji broj putnika. Ukupna vrijednost 10  dizel minibus vozila iznosi malo više od 10 milijuna kuna.  Također, u sklopu spomenuta 32 vozila, u promet će uskoro biti pušteno i preostalih  5 solo prigradskih autobusa čija vrijednost iznosi  8.165.625,00 kn s PDV-om. EU projekt „Jačanje sustava javnog prijevoza“ obuhvaća modernizaciju postojećeg voznog parka s ukupno 32 nova autobusa, a uključuje i uvođenje informativnih displeja na autobusnim stajalištima, postava pametnih semafora na raskrižjima te izrada mobilne i web aplikacije kojom se najavljuju dolasci autobusa. Ciljevi projekta su unaprjeđenje kapaciteta i povćenje brzine putovanja, smanjenje operativnih troškova, unaprjeđenje pouzdanosti i sigurnosti prometa, smanjenje emisije štetnih plinova i zagađenja zraka, povećanje broja putnika u javnom prijevozu u odnosu na osobna vozila te prilagođavanje EU standardima uvođenje modernih sustava obavješćivanja putnika.

Rijeka dobila još 10 autobusa na CNG (energetika-net.com)

Autotrolej predstavio 10 novih autobusa na riječkom Korzu – Rijeka Danas – riječki internetski dnevnik

29. ožujka 2021. godine

U ponedjeljak, 29. ožujka 2021. godine, predstavljeno je 10 od ukupno 32 nova autobusa KD Autotrolej nabavljenih u sklopu projekta “Jačanje sustava javnog prijevoza” za koji su sredstva osigurana putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka. Riječ je o 10  novih  dizel minibus vozila Otokar Navigo c, koji imaju kapacitet 47 putnika i raspolažu s 21 sjedećim mjestom. Ukupna vrijednost 10  novih  dizel minibus vozila iznosi 10.058.125,00 kn s PDV-om. Ova vozila koristit će se na gradskim i županijskim linijama koje imaju manji broj putnika.

Autotrolej je nabavio 10 minibusa kapaciteta 47 putnika, uskoro stiže još 15 vozila – YouTube

(FOTO) “MALI DIVOVI”! Pogledajte nove Autotrolejeve dizel minibuseve; koristit će se na gradskim i županijskim linijama – Riportal (net.hr)

15. veljače 2021. godine

Sedam od ukupno 32 nova autobusa KD Autotrolej nabavljenih u sklopu projekta “Jačanje sustava javnog prijevoza”, za koji su bespovratna EU sredstva osigurana putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka predstavljeno je u ponedjeljak, 15. veljače 2021. godine,  na Korzu.
Riječ je o 7 novih dizel zglobnih niskopodnih autobusa gradskog tipa marke MAN Lions City G, kapaciteta 143 putnika ukupne vrijednosti 21.997.937,50 kuna (s PDV-om). Autobusi imaju motor koji udovoljava normu E6, te video nadzor i klimatizaciju.

Nova 32 autobusa  nabavljena su u sklopu projekta “Jačanje sustava javnog prijevoza” putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) za Urbanu aglomeraciju Rijeka iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija.
Projekt predstavlja modernizaciju postojećeg voznog parka KD Autotrolej, uvođenje informativnih displeja na autobusnim stajalištima, postavu pametnih semafora na 6 raskrižja te izradu mobilne i web aplikacije najave dolaska autobusa.

Govoreći o projektu „Jačanje sustava javnog prijevoza“ gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako je njegova ukupna vrijednost 81.003.357,91 kuna, od čega odobrena EU bespovratna sredstva iznose 54.563.477,00 kuna. Ostatak sredstava od oko 26,5 milijuna kuna osigurali su KD Autotrolej d.o.o. te projektni partneri Grad Rijeka i Rijeka promet d.o.o. Do kraja svibnja sva 32 nova autobusa Autotroleja bit će u prometu.

Projekt pridonosi unaprjeđenju kapaciteta kroz povećanje brzine putovanja i smanjenja operativnih troškova, unaprjeđenju pouzdanosti i sigurnosti prometa, smanjenju emisije štetnih plinova i zagađenja zraka, povećanju broja putnika u javnom prijevozu u odnosu na osobna vozila, prilagođavanju EU standardima uvođenjem modernih sustava obavješćivanja putnika te povećanju dostupnosti informacija za putnike.

Ukupna vrijednost do sada ugovorenih projekata putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) za Urbanu aglomeraciju Rijeka iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija iznosi oko 410 milijuna kuna, od toga je za Urbanu Aglomeraciju Rijeka do sada odobreno ukupno gotovo 225 milijuna kuna bespovratnih sredstava od čega je Gradu Rijeci do sada odobreno oko 157 milijuna kuna bespovratnih sredstava.

Direktor KD Autotrolej Alberto Kontuš kazao je kako će, osim danas predstavljenih 7 vozila, u promet uskoro biti pušteno i 10 minibus dizel vozila Otokar Navigo c, kapaciteta 47 putnika. Tijekom prve polovice godine očekuje se puštanje u promet još 5 solo prigradskih autobusa marke Iveco Crossway, dizel vozila kapaciteta 73 putnika opremljenih klimom, te 10 solo vozila gradsko-prigradskog tipa koja kao pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plin (SPP). To su vozila Crossway Low entry Iveco, kapaciteta 76 putnika.

2. srpnja 2020. godine

U četvrtak, 2. srpnja 2020. godine, u Salonu Grada Rijeke,  održana je konferencija za medije na kojoj je predstavljen EU projekt „Jačanje sustava javnog prijevoza“ te su potpisani ugovori za nabavku još 32 nova autobusa za Komunalno društvo Autotrolej.

Konferenciji su prisustvovali gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, njegovi zamjenici Marko Filipović i Nikola Ivaniš, predsjednik Gradskog vijeća Grada Rijeke Andrej Poropat, direktor KD Autotrolej Alberto Kontuš, direktorica Rijeka prometa d.d. Spomenka Mičetić te predstavnici dobavljača autobusa: Mario Fabek, Zvonko Gabud i Marin Klemenčić iz tvrtke AUTO HRVATSKA Prodajno servisni centri d.o.o. te Robert Vrhovski i Igor Oštrić ispred tvrtke AUTOBUS d.o.o.

Projekt „Jačanje sustava javnog prijevoza“ predstavlja modernizaciju postojećeg voznog parka kao i kompletne usluge javnog prijevoza gdje će se nabaviti i staviti u funkciju 32 nova autobusa.

Za realizaciju projekta sredstva su osigurana iz Kohezijskog fonda putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK). Ukupna vrijednost projekta je 81.003.357,91 kuna dok su odobrena EU bespovratna sredstva unutar ovog iznosa 54.563.477,00 kuna. Ukupno prihvatljivi troškovi iznose 65.602.795,91 kuna, a ostatak sredstava osigurali su KD Autotrolej d.o.o. te projektni partneri Grad Rijeka i Rijeka promet d.o.o.

Uz nabavku 32 nova autobusa, u sklopu projekta uvest će se i informativni displeji na autobusnim stajalištima, postaviti pametni semafori na raskrižjima te će se izraditi mobilna i web aplikacija najave dolaska autobusa.

Inače, tijekom prošle godine nabavljeno 22 nova autobusa i to putem projekta „No regret“ iz Kohezijskog fonda EU, kada je osigurano 38 milijuna kuna bespovratnih sredstava.


Naziv projekta

Nabava novih 22 autobusa za Komunalno društvo Autotrolej d.o.o.

Kratki opis projekta

Cilj projekta koji će trajati 20 mjeseci jest osigurati održivu i kvalitetnu uslugu prijevoza građanima nabavom 22 nova autobusa. Novi autobusi će pružiti veću udobnost putnicima budući da imaju pretežno sjedeća mjesta te su konstrukcijski namijenjeni za duža putovanja. Sva vozila koja se nabavljaju zadovoljavaju stroge standarde EURO 6 norme ispušnih plinova. Projekt predstavlja moderniziranje postojećeg voznog parka, a sve u cilju osiguravanja većeg standarda kvalitete za putnike, unaprjeđenje kapaciteta kroz povećanje brzine putovanja i smanjenje operativnih troškova, unaprjeđenje pouzdanosti i sigurnosti prometa, smanjenje emisije štetnih plinova i zagađenja zraka, povećanje broja putnika u javnog prijevozu u odnosu na osobna vozila te prilagođavanje EU standardima.

Ukupna vrijednost projekta:

48.504.687,50 HRK

EU potpora:

38.000.000,00 HRK

Datum potpisivanja Ugovora:

23.7.2018. godine

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

www.strukturnifondovi.hr
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.