EU projekti

Projekti


Naziv projekta

Nabava novih autobusa za Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. II

Korisnik:

Komunalno društvo Autotrolej d.o.o.

Kratki opis projekta:

Projekt „Nabava novih autobusa za Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. II“ sufinanciran je iz Kohezijskog fonda temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Projekt je usmjeren na promicanje novih oblika prijevoza, te podizanje i unapređenje kvalitete javnog prijevoza i smanjenje negativnog utjecaja na okoliš, smanjenje operativnih troškova, smanjenje vremena putovanja i to kroz osuvremenjivanje voznog parka i osiguravanje odgovarajućih i sigurnih vozila za prijevoz putnika putem zamjene zastarjelog voznog parka za osiguranje javnog prijevoza na linijama utvrđenim ugovorom o javnim uslugama sklopljenim između jedinica lokalne (regionalne) samouprave i prijevoznika KD Autotrolej d.o.o. Projekt podrazumijeva nabavu i stavljanje u funkciju novih 37 autobusa EURO norme 6.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta „Nabava novih autobusa za Komunalno društvo Autotrolej d.o.o.-II“ prijavitelja KD Autotrolej d.o.o. jest unaprijediti javni gradski prijevoz i dovesti do povećanja održivosti javnog gradskog prijevoza i to kroz osuvremenjivanje voznog parka nabavom 37 novih autobusa. Predloženim projektom postići će se sljedeći specifični ciljevi:

  1. Unaprjeđenje kapaciteta kroz povećanje brzine putovanja i smanjenje operativnih troškova
  2. Unaprjeđenje pouzdanosti i sigurnosti prometa
  3. Smanjenje emisije štetnih plinova i zagađenja zraka
  4. Prilagođavanje EU standardima

Očekivani rezultati: Nabavljeno i stavljeno u funkciju 37 novih autobusa EURO norme 6.
Ukupna vrijednost projekta: 

82.260.811,24 kn

EU sufinanciranje projekta:

55,600.000,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: 

od lipnja 2021 do prosinca 2023.
Kontakt osoba za više informacija: 

Nives Andrić
nives.andric@poslovni-sustavi.hr
+385 51 311 590
https://strukturnifondovi.hr/

5. rujna 2022. godine

U ponedjeljak, 5. rujna 2022. godine, na autobusnom terminalu na Delti održana je završna konferencija EU projekta “Nabava novih autobusa za Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. II”, te je predstavljeno 14 novih vozila, od ukupno 37 nabavljenih u sklopu navedenog projekta.

Nova su vozila marke MAN, odnosno sedam dizel zglobih gradskih niskopodnih autobusa vrijednih 24.206.000,00 kuna (s PDV-om), kapaciteta 166 putnika, te sedam solo gradskih niskopodnih autobusa vrijednih 17.157.000,00 kuna (s PDV-om), kapaciteta 92 putnika.

Krajem srpnja jveć su predstavljena 23 nova vozila marke Iveco, od toga 12 solo gradsko-prigradskih poluniskih autobusa tipa Crosway Low Entry vrijednih 21.614.400,00 kuna (sa PDV-om) kapaciteta 90 putnika, te 11 midi prigradskih autobusa tipa Iveco Feniksbus vrijednih 11.996.600,00 kuna (s PDV-om), koji raspolažu s 36 putničkih mjesta.

Cilj projekta „Nabava novih autobusa za Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. II“ je osuvremenjivanjem voznog parka unaprijediti javni prijevoz na području grada Rijeke i susjednih gradova i općina u kojima Autotrolej obavlja prijevoz putnika te dovesti do povećanja održivosti javnog prijevoza.

Predstavljanju su prisustvovali gradonačelnik Rijeke Marko Filipović, predstavnici KD-a Autotrolej, direktor tvrtke Auto Hrvatska d.o.o Marko Tihava, predsjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke Ana Trošelj i pročelnica Odjela za komunalni sustav Maja Malnar.

Kako je prigodom predstavljanja naglasio riječki gradonačelnik Marko Filipović, uvođenje u promet 37 novih autobusa unaprijedit će kapacitete Autotroleja i približiti ga EU standardima kroz povećanje brzine putovanja i smanjenje operativnih troškova.  “Za nas je ovo važan projekt jer će se uz pouzdanost i sigurnost prometa smanjiti emisije štetnih plinova i zagađenje zraka. Dobavom ovih autobusa koji odmah idu na prometnice prosječna starost autobusa Autotroleja je ispod 7 godina. Čim nadležno Ministarstvo bude objavljivalo nove pozive i natječaje mi ćemo prijavljivati nove projekte, kako na zadovoljstvo građana tako i vozača”, kazao je gradonačelnik Filipović.

Svih 37 novih vozila kao pogonsko gorivo koristi dizel, a opremljeni su eko motorima norme Euro 6. Autobusi su namijenjeni gradskom prometu.

Ukupna vrijednost projekta „Nabava novih autobusa za Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. II“ iznosi 82.260.811,25 kuna od čega je putem EU fonda „ 2014.-2020.“ osigurano 55.600.000,00 kuna bespovratnih sredstava.

https://www.mojarijeka.hr/predstavljeno-14-novih-autobusa-autotroleja/
https://www.novilist.hr/rijeka-regija/rijeka/autotrolej-predstavio-14-novih-autobusa-u-cetiri-godine-148-milijuna-kuna-za-bolji-javni-prijevoz/
https://www.kanal-ri.hr/rijeka/na-prometnice-rijeke-i-okolice-stiglo-14-novih-autobusa
https://www.fiuman.hr/predstavljeno-14-novih-autobusa-autotroleja-nabavljenih-eu-sredstvima/


26. srpnja 2022. godine

U utorak, 26. srpnja 2022. godine, na autobusnom terminalu na Delti predstavljeno je 23 od ukupno 37 novih autobusa koje je KD Autotrolej nabavio putem EU projekta „Nabava novih autobusa za Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. II“.

Uvođenje u promet 37 novih autobusa unaprijedit će kapacitete Autotroleja i približiti ga EU standardima kroz povećanje brzine putovanja i smanjenje operativnih troškova, unaprijediti će također pouzdanost i sigurnost prometa te smanjiti emisije štetnih plinova i zagađenje zraka.

Od 23 nova vozila marke Iveco koja su predstavljena javnosti, 12 je solo gradsko-prigradskih poluniskih autobusa tipa Crosway Low Entry vrijednih 21.614.400,00 kuna (sa PDV-om) kapaciteta 90 putnika, te 11 midi prigradskih autobusa tipa Iveco Feniksbus vrijednih 11.996.600,00 kuna (s PDV-om), koji raspolažu s 36 putničkih mjesta. Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović naglasio je da se nabavkom ovih novih autobusa povećava kvaliteta usluge koju putnicima pruža Komunalno društvo Autotrolej kako u gradskom tako i u prigradskom prijevozu. „Nastavak obnove voznog parka KD Autotrolej putem EU fondova je i nastavak politika dobre suradnje s nadležnim ministarstvom i s Europskom unijom. Pripremamo se i za sljedeću tranšu europskih sredstava gdje će vjerojatno u fokusu biti električna vozila“, istaknuo je gradonačelnik Filipović dodajući kako se s novih 37 autobusa prosječna starost voznog parka KD Autotrolej smanjuje na 7 godina.

Projekt „Nabava novih autobusa za Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. II“ ima za cilj unaprijediti javni gradski prijevoz i dovesti do povećanja njegove održivosti kroz osuvremenjivanje voznog parka nabavom 37 novih autobusa. Ukupna vrijednost projekta iznosi 82.260.811,25 kuna od čega je putem EU fonda „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ osigurano 55.600.000,00 kuna bespovratnih sredstava.

Realizacija ovog projekta je nastavak modernizacije i obnove voznog parka KD Autotrolej putem osiguravanja bespovratnih EU sredstava. Podsjetimo, tijekom prošle godine na taj su način, kroz projekt “Jačanje sustava javnog prijevoza” za koji su bespovratna EU sredstva osigurana putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka, nabavljena i u promet puštena 32 nova vozila.

https://www.novilist.hr/rijeka-regija/rijeka/autotrolej-na-delti-predstavio-23-od-ukupno-37-novih-autobusa/
Riječkom Autotroleju 23 nova autobusa – Glas Istre
Autotrolej predstavio 23 nova autobusa vrijedna 33,6 milijuna kuna – Burin
16. studenog 2021. godine

U utorak, 16. studenog 2021. godine, svečano su potpisani ugovori između Grada Rijeke i KD Autotrolej te KD Autotrolej i dobavljača, tvrtki Autobus d.o.o. i  Auto Hrvatska o nabavci ukupno 37 novih autobusa za Komunalno društvo Autotrolej putem EU projekta „Nabava novih autobusa za Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. II“.

Realizacijom pojekta KD Autotrolej nabavit će ukupno 37 novih autobusa od čega  7 zglobnih gradskih niskopodnih autobusa, 7 solo gradskih niskopodnih autobusa, 12 solo gradsko-prigradskih poluniskih autobusa te 11 midi prigradskih autobusa. Projekt traje 32 mjeseca a cilj mu je unaprijediti i povećati održivost javnog gradskog prijevoza i to kroz osuvremenjivanje voznog parka nabavom 37 novih autobusa. Postupak javne nabave proveden je u četiri grupe, te su potpisani ugovori sa najpovoljnijim ponuditeljima –  tvrtkama  Autobus d.o.o. i  Auto Hrvatska.

Ugovor s tvrtkom Auto Hrvatska d.o.o. Brezovica obuhvaća nabavku 7 dizel zglobih gradskih niskopodnih autobusa vrijednih 24.206.000,00 kuna (sa PDV-om), kapaciteta 166 putnika, te 7 solo gradskih niskopodnih autobusa vrijednih 17.157.000,00 kuna (sa PDV-om), kapaciteta 92 putnika.

S tvrtkom Autobus d.o.o. Zagreb potpisani su ugovori za nabavu 12 solo gradsko-prigradskih poluniskih autobusa vrijednih 21.614.400,00 kuna (sa PDV-om) kapaciteta 90 putnika, dok je 11 midi prigradskih autobusa vrijedno 11.996.600,00 kuna (s PDV-om), a raspolažu s 36 putničkih mjesta.

Svih 37 novih vozila kao pogonsko gorivo koristi dizel, a rok isporuke je 270 dana od dana potpisa ugovora.

Ukupna vrijednost projekta „Nabava novih autobusa za Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. II“ iznosi 82.260.811,25 kn od čega je putem EU fonda “Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.” osigurano 55.600.000 kuna bespovratnih sredstava.

Nabavkom ovih novih  37 autobusa  prosječna starost voznog parka KD Autotrolej biti će manja od 7 godina.

https://riportal.net.hr/foto-u-rijeci-potpisani-ugovori-za-nabavku-37-novih-autobusa-autotroleja/
https://www.glasistre.hr/hrvatska/autotrolej-nabavlja-jos-37-autobusa-758580

Naziv projekta

Jačanje sustava javnog prijevoza

Kratki opis projekta

Projekt predstavlja modernizaciju postojećeg voznog parka gdje će se nabaviti i staviti u funkciju 32 nova autobusa. U sklopu projekta uvest će se i informativni displeji na autobusnim stajalištima, uvest će se pametni semafori na raskrižjima te će se izraditi mobilna i web aplikacija najave dolaska autobusa. Projekt predstavlja modernizaciju postojećeg voznog parka.

Ciljevi projekta:

Unaprjeđenje kapaciteta kroz povećanje brzine putovanja i smanjenja operativnih troškova, unaprjeđenje pouzdanosti i sigurnosti prometa, smanjenje emisije štetnih plinova i zagađenja zraka, povećanje broja putnika u javnom prijevozu u odnosu na osobna vozila, prilagođavanje EU standardima uvođenje modernih sustava obavješćivanja putnika te povećanje dostupnosti informacija za putnike.

Očekivani rezultati projekta:

Nabavljen je i stavljen u funkciju novi putnički park, uvedeni informativni displeji na autobusnim stajalištima, uvedeni pametni semafori na raskrižjima i izrađena mobilna i web aplikacija najave dolaska autobusa

Ukupna vrijednost projekta:

81.003.357,91 HRK

Ukupno prihvatljivi troškovi:

65.602.795,91  HRK

EU bespovratna sredstva: 

54.563.477,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta:

Od 19. studenog 2019. do 30. prosinca 2023. godine

Kontakt osoba za više informacija:

Robert Mrvčić
robert.mrvcic@autotrolej.hr
+385 51 311 400

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

www.strukturnifondovi.hr
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

14. prosinca 2023. godine

Završna konferencija za EU projekt “Jačanje sustava prijevoza” održana je u četvrtak, 14. prosinca 2023. godine, te su javnosti predstavljeni dispjeli za najavu dolaska autobusa na stajalištima, kao posljednji dio ovog projekta.

Stavljanjem u funkciju displeja za najavu dolaska autobusa na autobusnim stajalištima KD Autotrolej, realiziran je zadnji dio EU projekta Jačanje sustava javnog prijevoza, u sklopu kojeg su već ranije nabavljena i u promet stavljena 32 nova autobusa, te uvedeni pametni semafori na raskrižjima u gradu Rijeci.

Riječ je o 48 displeja s najavom dolaska autobusa na stajališta, a koji su raspoređeni na području grada Rijeke njih ukupno 36, dok je po jedan postavljen na području Kraljevice, Klane, Kostrene, Čavli, Kastva, Lovrana i Moščenićke Drage. Na području Opatije su tri displeja, dok je na području Viškova postavljeno dva displeja.

Također, u sklopu ovog projekta u funkciju je stavljena i prateća mobilna te web aplikacija SIP (Sustav informiranja putnika) KD Autotrolej. 

Sredstva za projekt „Jačanje sustava javnog prijevoza“ osigurana su iz Kohezijskog fonda putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) za Urbanu aglomeraciju Rijeka. Ukupna vrijednost projekta je 10,75 milijuna eura (81 milijun kuna), od čega odobrena EU bespovratna sredstva iznose 7,23 milijuna eura (54.5 milijuna kuna). Ovaj dio projketa, koji danas predstavljamo na završnoj konferenciji, vrijedan je 743 tisuće eura (5,6 milijuna kuna) bez PDV-a.

Ciljevi EU projekta „Jačanje sustava javnog prijevoza“ su unaprjeđenje kapaciteta i povećanje brzine putovanja, smanjenje operativnih troškova, unaprjeđenje pouzdanosti i sigurnosti prometa, smanjenje emisije štetnih plinova i zagađenja zraka, povećanje broja putnika u javnom prijevozu u odnosu na osobna vozila te prilagođavanje EU standardima uvođenje modernih sustava obavješćivanja putnika.

Osim nabavke 32 nova autobusa čime je moderniziran postojeći vozni park KD Autotrolej,  projekt je obuhvaćao i postavljanje informativnih displeja na autobusnim stajalištima, izradu mobilne i web aplikacije kojom se najavljuju dolasci autobusa, te postavljanje tzv. pametnih semafora.

Zahvat „Pametni semafori“ koji je realiziran u sklopu projekta „Jačanje sustava javnog gradskog prijevoza“ koordinirao je i nadzirao TD Rijeka promet. Riječ je o modernizaciji semaforske opreme na šest raskrižja na zapadnom dijelu grada i njihovom povezivanju u sustav automatskog upravljanja prometom (AUP).

Na raskrižjima je umjesto stare i dotrajale semaforske opreme ugrađena suvremena digitalna semaforska oprema i upravljački uređaji najnovije generacije koji su povezani sa Gradskim prometnim centrom, te su uključena u postojeći sustav AUP.

Modernizacija je provedena na 6 semaforiziranih raskrižja: Liburnijska – odvojak prema gradilištu trgovačkog centra, Zvonimirova – Zametska, Liburnijska – Pionirska, Liburnijska – Vere Bratonje te Čvor Diračje – zapad i Čvor Diračje – istok.

U Gradskom prometnom centru je aplikacija za automatsko upravljanje radom semafora podignuta na višu razinu sa većom mogućnošću intervencija od strane operatera.

Na Čvoru Diračje i raskrižju Zvonimirova-Zametska-Libiurnijska postavljene su dvije nove video kamere za daljinski nadzor prometa.

Nova oprema ima, između ostalog, i mogućnost davanja prednosti vozilima javnog gradskog prijevoza na navedenim lokacijama. Puno daljinsko automatsko upravljanje iz Gradskog prometnog centra omogućuje bitno bolje prilagođavanje rada semafora stvarnim situacijama u prometu i bolje ukupno balansiranje prometa na glavnom prometnom koridoru iz smjera zapada prema središtu grada.

Radovi na modernizaciji  6 semaforiziranih raskrižja dovršeni su u prosincu 2020. godine, a vrijedni su 387.415 eura (2.918.978,43 kn) sa PDV-om.

Nova vozila KD Autotrolej vrijedna su skoro 8,2 milijuna eura (62 milijuna kuna), a nabavljena su u periodu od ožujka do svibnja 2021. godine.

Papirnati vozni redovi Autotroleja napokon otišli u povijest: Postavljeno 48 displeja s najavom dolaska autobusa na stajališta | Riportal (net.hr)
Na stajalištima u Rijeci i okolici 48 displeja “precizno” najavljuje dolazak autobusa Autotroleja – Novi list
Postavljeno 48 displeja s najavom dolaska autobusa Autotroleja na stajališta – Kanal Ri (kanal-ri.hr)

11. svibnja 2021. godine

U utorak, 11. svibnja 2021. godine, predstavljeno je posljednjih 5 od ukupno 32 nova autobusa KD Autotrolej nabavljenih u sklopu projekta “Jačanje sustava javnog prijevoza” za koji su sredstva osigurana putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka. Riječ je o dizel autobusima Iveco Crossway Line čija vrijednost iznosi  8.165.625,00 kn s PDV-om.  Autobusi su prigradskog tipa, a raspolažu sa 73 mjesta, od čega je 49 sjedećih. Podsjetimo, sredinom veljače ove godine predstavljeno je 7 zglobnih niskopodnih autobusa gradskog tipa marke MAN Lions City G, kapaciteta 143 putnika i ukupne vrijednosti gotovo 22 milijuna kuna. Potom je u ožujku u promet pušteno 10  novih  dizel minibus vozila Otokar Navigo c, koji imaju kapacitet 47 putnika i raspolažu s 21 sjedećim mjestom, a  koriste se na gradskim i županijskim linijama koje imaju manji broj putnika. Ukupna vrijednost 10  dizel minibus vozila iznosi malo više od 10 milijuna kuna. Krajem travnja je u promet pušteno 10 novih solo autobusa kao pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plin (SPP). Riječ je o vozilima Crossway Low entry Iveco, gradsko-prigradskog tipa, kapaciteta 76 putnika, ukupne  vrijednosti  21.009.375,00 kuna s PDV-om. Ciljevi EU projekta „Jačanje sustava javnog prijevoza“ su unaprjeđenje kapaciteta i povećanje brzine putovanja, smanjenje operativnih troškova, unaprjeđenje pouzdanosti i sigurnosti prometa, smanjenje emisije štetnih plinova i zagađenja zraka, povećanje broja putnika u javnom prijevozu u odnosu na osobna vozila te prilagođavanje EU standardima uvođenje modernih sustava obavješćivanja putnika. Sredstva za projekt „Jačanje sustava javnog prijevoza“ osigurana su iz Kohezijskog fonda putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) za Urbanu aglomeraciju Rijeka. Ukupna vrijednost projekta je 81 milijun kuna, od čega odobrena EU bespovratna sredstva iznose 54.5 milijuna kuna.

U centru grada predstavljeno pet novih Autotrolejevih prigradskih autobusa – Riportal (net.hr)

Predstavljeno pet novih Autotrolejevih prigradskih autobusa – Fiuman.hr

27. travnja 2021. godine 

U utorak, 27. travnja 2021. godine predstavljeno je još 10 od ukupno 32 nova autobusa KD Autotrolej nabavljenih u sklopu projekta “Jačanje sustava javnog prijevoza” za koji su sredstva osigurana putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka. Ovih 10 novih solo autobusa kao pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plin (SPP). Riječ je o vozilima Crossway Low entry Iveco, gradsko-prigradskog tipa, kapaciteta 76 putnika, ukupne  vrijednosti  21.009.375,00 kuna s PDV-om. Podsjetimo, sredinom veljače ove godine predstavljeno je 7 zglobnih niskopodnih autobusa gradskog tipa marke MAN Lions City G, kapaciteta 143 putnika i ukupne vrijednosti gotovo 22 milijuna kuna. Potom je u ožujku u promet pušteno 10  novih  dizel minibus vozila Otokar Navigo c, koji imaju kapacitet 47 putnika i raspolažu s 21 sjedećim mjestom, a  koriste se na gradskim i županijskim linijama koje imaju manji broj putnika. Ukupna vrijednost 10  dizel minibus vozila iznosi malo više od 10 milijuna kuna.  Također, u sklopu spomenuta 32 vozila, u promet će uskoro biti pušteno i preostalih  5 solo prigradskih autobusa čija vrijednost iznosi  8.165.625,00 kn s PDV-om. EU projekt „Jačanje sustava javnog prijevoza“ obuhvaća modernizaciju postojećeg voznog parka s ukupno 32 nova autobusa, a uključuje i uvođenje informativnih displeja na autobusnim stajalištima, postava pametnih semafora na raskrižjima te izrada mobilne i web aplikacije kojom se najavljuju dolasci autobusa. Ciljevi projekta su unaprjeđenje kapaciteta i povćenje brzine putovanja, smanjenje operativnih troškova, unaprjeđenje pouzdanosti i sigurnosti prometa, smanjenje emisije štetnih plinova i zagađenja zraka, povećanje broja putnika u javnom prijevozu u odnosu na osobna vozila te prilagođavanje EU standardima uvođenje modernih sustava obavješćivanja putnika.

Rijeka dobila još 10 autobusa na CNG (energetika-net.com)

Autotrolej predstavio 10 novih autobusa na riječkom Korzu – Rijeka Danas – riječki internetski dnevnik

29. ožujka 2021. godine

U ponedjeljak, 29. ožujka 2021. godine, predstavljeno je 10 od ukupno 32 nova autobusa KD Autotrolej nabavljenih u sklopu projekta “Jačanje sustava javnog prijevoza” za koji su sredstva osigurana putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka. Riječ je o 10  novih  dizel minibus vozila Otokar Navigo c, koji imaju kapacitet 47 putnika i raspolažu s 21 sjedećim mjestom. Ukupna vrijednost 10  novih  dizel minibus vozila iznosi 10.058.125,00 kn s PDV-om. Ova vozila koristit će se na gradskim i županijskim linijama koje imaju manji broj putnika.

Autotrolej je nabavio 10 minibusa kapaciteta 47 putnika, uskoro stiže još 15 vozila – YouTube

(FOTO) “MALI DIVOVI”! Pogledajte nove Autotrolejeve dizel minibuseve; koristit će se na gradskim i županijskim linijama – Riportal (net.hr)

15. veljače 2021. godine

Sedam od ukupno 32 nova autobusa KD Autotrolej nabavljenih u sklopu projekta “Jačanje sustava javnog prijevoza”, za koji su bespovratna EU sredstva osigurana putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka predstavljeno je u ponedjeljak, 15. veljače 2021. godine,  na Korzu.
Riječ je o 7 novih dizel zglobnih niskopodnih autobusa gradskog tipa marke MAN Lions City G, kapaciteta 143 putnika ukupne vrijednosti 21.997.937,50 kuna (s PDV-om). Autobusi imaju motor koji udovoljava normu E6, te video nadzor i klimatizaciju.

Nova 32 autobusa  nabavljena su u sklopu projekta “Jačanje sustava javnog prijevoza” putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) za Urbanu aglomeraciju Rijeka iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija.
Projekt predstavlja modernizaciju postojećeg voznog parka KD Autotrolej, uvođenje informativnih displeja na autobusnim stajalištima, postavu pametnih semafora na 6 raskrižja te izradu mobilne i web aplikacije najave dolaska autobusa.

Govoreći o projektu „Jačanje sustava javnog prijevoza“ gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako je njegova ukupna vrijednost 81.003.357,91 kuna, od čega odobrena EU bespovratna sredstva iznose 54.563.477,00 kuna. Ostatak sredstava od oko 26,5 milijuna kuna osigurali su KD Autotrolej d.o.o. te projektni partneri Grad Rijeka i Rijeka promet d.o.o. Do kraja svibnja sva 32 nova autobusa Autotroleja bit će u prometu.

Projekt pridonosi unaprjeđenju kapaciteta kroz povećanje brzine putovanja i smanjenja operativnih troškova, unaprjeđenju pouzdanosti i sigurnosti prometa, smanjenju emisije štetnih plinova i zagađenja zraka, povećanju broja putnika u javnom prijevozu u odnosu na osobna vozila, prilagođavanju EU standardima uvođenjem modernih sustava obavješćivanja putnika te povećanju dostupnosti informacija za putnike.

Ukupna vrijednost do sada ugovorenih projekata putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) za Urbanu aglomeraciju Rijeka iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija iznosi oko 410 milijuna kuna, od toga je za Urbanu Aglomeraciju Rijeka do sada odobreno ukupno gotovo 225 milijuna kuna bespovratnih sredstava od čega je Gradu Rijeci do sada odobreno oko 157 milijuna kuna bespovratnih sredstava.

Direktor KD Autotrolej Alberto Kontuš kazao je kako će, osim danas predstavljenih 7 vozila, u promet uskoro biti pušteno i 10 minibus dizel vozila Otokar Navigo c, kapaciteta 47 putnika. Tijekom prve polovice godine očekuje se puštanje u promet još 5 solo prigradskih autobusa marke Iveco Crossway, dizel vozila kapaciteta 73 putnika opremljenih klimom, te 10 solo vozila gradsko-prigradskog tipa koja kao pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plin (SPP). To su vozila Crossway Low entry Iveco, kapaciteta 76 putnika.

2. srpnja 2020. godine

U četvrtak, 2. srpnja 2020. godine, u Salonu Grada Rijeke,  održana je konferencija za medije na kojoj je predstavljen EU projekt „Jačanje sustava javnog prijevoza“ te su potpisani ugovori za nabavku još 32 nova autobusa za Komunalno društvo Autotrolej.

Konferenciji su prisustvovali gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, njegovi zamjenici Marko Filipović i Nikola Ivaniš, predsjednik Gradskog vijeća Grada Rijeke Andrej Poropat, direktor KD Autotrolej Alberto Kontuš, direktorica Rijeka prometa d.d. Spomenka Mičetić te predstavnici dobavljača autobusa: Mario Fabek, Zvonko Gabud i Marin Klemenčić iz tvrtke AUTO HRVATSKA Prodajno servisni centri d.o.o. te Robert Vrhovski i Igor Oštrić ispred tvrtke AUTOBUS d.o.o.

Projekt „Jačanje sustava javnog prijevoza“ predstavlja modernizaciju postojećeg voznog parka kao i kompletne usluge javnog prijevoza gdje će se nabaviti i staviti u funkciju 32 nova autobusa.

Za realizaciju projekta sredstva su osigurana iz Kohezijskog fonda putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK). Ukupna vrijednost projekta je 81.003.357,91 kuna dok su odobrena EU bespovratna sredstva unutar ovog iznosa 54.563.477,00 kuna. Ukupno prihvatljivi troškovi iznose 65.602.795,91 kuna, a ostatak sredstava osigurali su KD Autotrolej d.o.o. te projektni partneri Grad Rijeka i Rijeka promet d.o.o.

Uz nabavku 32 nova autobusa, u sklopu projekta uvest će se i informativni displeji na autobusnim stajalištima, postaviti pametni semafori na raskrižjima te će se izraditi mobilna i web aplikacija najave dolaska autobusa.

Inače, tijekom prošle godine nabavljeno 22 nova autobusa i to putem projekta „No regret“ iz Kohezijskog fonda EU, kada je osigurano 38 milijuna kuna bespovratnih sredstava.


Naziv projekta

Nabava novih 22 autobusa za Komunalno društvo Autotrolej d.o.o.

Kratki opis projekta

Cilj projekta koji će trajati 20 mjeseci jest osigurati održivu i kvalitetnu uslugu prijevoza građanima nabavom 22 nova autobusa. Novi autobusi će pružiti veću udobnost putnicima budući da imaju pretežno sjedeća mjesta te su konstrukcijski namijenjeni za duža putovanja. Sva vozila koja se nabavljaju zadovoljavaju stroge standarde EURO 6 norme ispušnih plinova. Projekt predstavlja moderniziranje postojećeg voznog parka, a sve u cilju osiguravanja većeg standarda kvalitete za putnike, unaprjeđenje kapaciteta kroz povećanje brzine putovanja i smanjenje operativnih troškova, unaprjeđenje pouzdanosti i sigurnosti prometa, smanjenje emisije štetnih plinova i zagađenja zraka, povećanje broja putnika u javnog prijevozu u odnosu na osobna vozila te prilagođavanje EU standardima.

Ukupna vrijednost projekta:

48.504.687,50 HRK

EU potpora:

38.000.000,00 HRK

Datum potpisivanja Ugovora:

23.7.2018. godine

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

www.strukturnifondovi.hr
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

6. rujna 2019. godine

U Rijeci je danas održano prigodno predstavljanje prvih 9 od ukupno 22 nova gradska autobusa riječkog „Autotroleja“. Na prezentaciji su sudjelovali ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, gradonačelnik Grada Rijeke Vojko Obersnel, direktor KD Autotrolej Albert Kontuš te glavni izvršni direktor Auto Hrvatske Bogdan Tihava.

Radi o projektu nabave novih MAN-ovih autobusa za KD „Autotrolej“, i to u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.” Vozila udovoljavaju standardima EURO 6 norme ispušnih plinova, a raspolažu s ukupno 36 sjedala i 80 stajaćih mjesta. Naime, radi se o dizelskim autobusima snage motora 235 kw, duljine 12 metara, koji će se zahvaljujući svojim tehničkim karakteristikama moći koristiti i u gradskom i u prigradskom prometu.
Ukupna vrijednost nabave 22 nova dizel autobusa za KD Autotrolej iznosi 48.504.687,50 kuna, od čega je 38.000.000,00 kuna osigurano iz Kohezijskog fonda EU. Za projekt  je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture osiguralo 9 milijuna kuna, a Komunalno društvo Autotrolej  iznos od 713.750,00 kuna.

Autotrolej predstavo nove autobuse (tportal.hr)
Javno predstavljanje 9 novih autobusa riječkog Autotroleja – Promet EU fondovi (promet-eufondovi.hr)
Rijeci devet novih niskopodnih autobusa, vrijedni 19,4 mil. kn | 24sata

12. studenog 2019. godine

Nakon što je u rujnu predstavljeno devet solo dizelskih autobusa, na Korzu je predstavljeno ostalih trinaest vozila kojih je Autotrolej nabavio u sklopu europskog projekta ukupne vrijednosti 48.504.687,50 kuna, od čega bespovratna sredstva osigurana iz Kohezijskog fonda EU, u okviru Operativnog programa, Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020., čine 38 milijuna kuna. Autotrolej je u financiranju sudjelovao sa 713,750 kuna, dok je ostatak od oko 9,7 milijuna kuna financiran iz državnog proračuna.
Među izloženim autobusima, četiri vozila čine gradski niskopodni zglobni autobusi na dizelsko gorivo, marke MAN Lion’s City G A23, vanjske dužine 18 metara, sa 40 putničkih sjedala i 144 putnička mjesta. Autobusi imaju emisijski razred Euro 6, snagu motora od 265 kW, a sustav video nadzora sastoji se od pet kamera za nadzor putničkog prostora, jedne kamere za nadzor vožnje unatrag te video snimača i monitora. Ostalih devet predstavljenih vozila su prigradski solo dizelski autobusi marke Iveco Crossway Line 12M. Autobusi su dugi 12 metara, imaju 49 putničkih sjedala i 74 putnička mjesta, uz emisijski razred Euro 6, snagu motora od 265 kW, te sustav video nadzora od 4 kamere nadzora, kamere za vožnju unatrag te video snimača i monitora.
U prezentaciju autobusa te prigodnu izložbu na gradskim izlozima na Korzu, u Gradskoj vijećnici grada Rijeke održana je svečanost na kojoj je obilježeno 120 godina javnog gradskog prijevoza u Rijeci. U sklopu svečanosti okupljenima je predstavljena kratka povijest riječkog javnog prijevoza i Autotroleja, od prve tramvajske linije koja je putovala od Školjića, preko centra grada do današnje ulice Milutina Barača na Mlaci.

Povodom 120 godina Autotroleja na Korzu predstavljeno 13 novih autobusa | Riportal (net.hr)
13 NOVIH AUTOBUSA | KanalRi (kanal-ri.hr)
120 godina javnog gradskog prijevoza u Rijeci – Autotrolej prezentirao nove autobuse – Grad Rijeka
120 godina Autotroleja: Nabavljena 22 nova autobusa. Iduće godine stiže ih još 32 – Novi list

Skip to content