Godišnje karte

Vrijede godinu dana od dana upisa prava. Razlikujemo dvije vrste ovih karata, radničku i onu za osobe starije od 65 godina života koja se izdaje ovisno o visini primanja.

Godišnja radnička karta

Cijene godišnjih radničkih karata

1 zona 445,02 €
2 zone 599,64 €
3 zone 756,39 €
4 zone 909,42 €

Godišnje 65+ karte

Izdaje se na ime fizičke osobe, a mogu je kupiti sve osobe starije od 65 godina života koje imaju prijavljeno prebivalište i trajno boravište na području gradova: Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice, te općina: Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena, Matulji, Lovran i Mošćenička Draga.
Cijena je određena u četiri kategorije ovisno o visini primanja, dohodovnom cenzusu.

Cijene godišnjih 65+ karata

cenzus od 0 - 265,45 € 13,27 €
cenzus od 265,46 € do 398,17 € 39,82 €
cenzus od 398,18 € ddo 530,89 € 66,36 €
cenzus od 530,90 € + 92,91 €

Subvencionirana godišnja karta

Na subvencioniranu godišnju pokaznu kartu u 100%-tnom iznosu imaju pravo učenici osnovnih i srednjih škola te studenti i nezaposlene osobe temeljem uvjeta: prihoda, socijalnog posebnih uvjeta, tjelesnog oštećenja i darivanja krvi navedenog u Rješenju, Potvrdi ili Zaključku kojega izdaje Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, a sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Odluci o socijalnoj skrbi gradova i općina na čijem području Prijevoznik obavlja uslugu prijevoza.

Skip to content