Vrijede godinu dana od dana upisa prava. Razlikujemo dvije vrste ovih karata, radničku i onu za osobe starije od 65 godina života koja se izdaje ovisno o visini primanja.

Godišnja radnička karta

Cijene godišnjih radničkih karata

1 zona 2.794,00 kn
2 zone 3.765,00 kn
3 zone 4.749,00 kn
4 zone 5.710,00 kn

Godišnje 65+ karte

Izdaje se na ime fizičke osobe, a mogu je kupiti sve osobe starije od 65 godina života koje imaju prijavljeno prebivalište i trajno boravište na području gradova: Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice, te općina: Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena, Matulji, Lovran i Mošćenička Draga.
Cijena je određena u četiri kategorije ovisno o visini primanja, dohodovnom cenzusu.

Cijene godišnjih 65+ karata

cenzus od 0 - 2.000,00 kn 30,00 kn
cenzus od 2.000,01 - 3.000,00 kn 78,00 kn
cenzus od 3.000,01 - 4.000,00 kn 144,00 kn
cenzus od 4.000,01 kn + 198,00 kn

Subvencionirana godišnja karta

Na subvencioniranu godišnju pokaznu kartu u 100%-tnom iznosu imaju pravo učenici osnovnih i srednjih škola te studenti i nezaposlene osobe temeljem uvjeta: prihoda, socijalnog posebnih uvjeta, tjelesnog oštećenja i darivanja krvi navedenog u Rješenju, Potvrdi ili Zaključku kojega izdaje Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, a sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Odluci o socijalnoj skrbi gradova i općina na čijem području Prijevoznik obavlja uslugu prijevoza.