Ikona gradske noćne linije

Gradske noćne linije

Gradski noćni prijevoz obavlja se na 3 linije. Linije obuhvaćaju gradsko područje Grada Rijeke, a mreža je uređena prema osnovnim pravcima protezanja gradskih prometnica.

Shematski prikaz linija Shema