Sustavi upravljanja

CERTIFIKAT ISO 9001:2015

U lipnju 2018. godine uspješno je provedena recertifikacija sustava s rokom važenja certifikata do lipnja 2021. godine. Tranzicijom na novu normu ISO 9001:2015 ispunjen je jedan od zadataka za poboljšanje djelotvornosti sustava upravljanja kvalitetom.

U cilju veće učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom, KD Autotrolej će nastaviti s daljnjim unapređenjem i poboljšanjem poslovnih procesa te ulaganjem u ljudske potencijale kako bi uslugu učinio što kvalitetnijom i boljom, a sve u cilju zadovoljstva usluga javnog prijevoza i radnika.

Cilj KD Autotrolej je izgraditi imidž dinamičnog, otvorenog i u svemu vodećeg društva u djelatnosti javnog prijevoza putnika.

POVIJEST UVOĐENJA SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM

KD Autotrolej d.o.o. Rijeka je u lipnju 2006. godine, nakon provedenog certifikacijskog pregleda od strane tvrtke BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o. Rijeka, dobilo certifikat ISO 9001:2000 i time je postalo prvo komunalno društvo u Gradu Rijeci, ali i prvo poduzeće koje se bavi javnim prijevozom putnika u Republici Hrvatskoj, koje je dobilo certifikat prema međunarodnoj normi ISO 9001:2000.

 

U travnju 2012. godine provedena je recertifikacijska provjera sustava upravljanja kvalitetom kojom je potvrđena usklađenost obavljanja djelatnosti prijevoza putnika u gradskom i prigradskom prometu, te je dobiven certifikat na sljedeće tri godine.

 

Po isteku trogodišnjeg ciklusa, u svibnju 2015. godine uspješno je provedena recertifikacija sustava s rokom važenja certifikata do lipnja 2018. godine.

 

 

 

 

Skip to content