Zaštita osobnih podataka

Zbirke osobnih podataka

KD Autotrolej d.o.o Rijeka vodi evidenciju o zbirkama osobnih podataka /registri/baze podataka):

 • Evidencija o zaposlenim radnicima
 • Evidencija korisnika usluga javnog gradskog prijevoza
 • Evidencija korisnika usluge korištenja bicikli
 • Zapisi video nadzora
 • Evidencija posjetitelja
 • Zbirka osobnih podataka Rijeka City Card

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka KD Autotrolej je imenovalo službenika za zaštitu osobnih podataka. Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanja prava na zaštitu osobnih podataka na način da:

 • vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,
 • upozorava voditelja zbirke osobnih podataka (Društvo) na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
  upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,
 • brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona,
 • omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona,
 • surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

Ines Krečak
E-mail: feralis@feralis.hr
Telefon: 099-563 9746

Skip to content