Dokumenti

Društveni ugovor:

Odluka o imenovanju Povjerenstva za reklamacije potrošača:

Zakonski okvir:
sukladno Zakonu o zaštiti potrošača (NN 19/22, 59/23) potrošač može podnijeti pisani prigovor u poslovnim prostorijama, putem pošte i elektroničke pošte sukladno čl. 10.  Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22) te će odgovor na prigovor potrošaču biti dostavljen u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora. Također, sukladno članku 27. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22) nakon primitka odgovora na pisani prigovor, odnosno ukoliko odgovor na prigovor potrošač nije zaprimio u propisanom roku od 15 dana, isti može podnijeti reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije potrošača (u poslovnim prostorijama, putem pošte i elektroničke pošte) te će Povjerenstvo za reklamacije potrošača odgovoriti na reklamaciju u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana zaprimanja reklamacije.

Pravilnik o radu Povjerenstva za reklamacije potrošača:

Odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za rješavanje pritužbi za zaštitu dostojanstva radnika:

Skip to content