Nabava

Registar ugovora u javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Plan nabave

Potporne funkcije – Poslovni sustavi d.o.o.

Potporne funkcije za Komunalno društvo Autotrolej obavljaju Poslovni sustavi d.o.o. koji su ovlašteni pripremati, objedinjavati i provoditi postupke nabave za KD Autotrolej d.o.o..

Između ostaloga na web stranicama Poslovnih sustava objavljeni su natječaji i nabave za Komunalno društvo Autotrolej:

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Naručitelj, KD Autotrolej  d.o.o. Rijeka planira pokrenuti postupak javne nabave za predmet nabave USLUGE OSIGURANJA AUTOODGOVORNOSTI, KASKO OSIGURANJE, OSIGURANJE IMOVINE, OSIGURANJE OSOBA, OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI IZ DJELATNOSTI I OSIGURANJE NAKNADE PLAĆE ZA VRIJEME BOLOVANJA

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi, Naručitelj dana 04.studeni 2017. godine stavlja na Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima  nacrt Dokumentacije o nabavi. https://www.poslovni-sustavi.hr/usluge-osiguranja-autoodgovornosti-kasko-osiguranje-osiguranje-imovine-osiguranje-osoba-osiguranje-odgovornosti-iz-djelatnosti-osiguranje-naknade-place-vrijeme-bolovanja-2/

Na stranicama Poslovnih sustava objavljen je nacrt dokumentacije javne nabave u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Nacrt dokumentacije i adrese za slanje prijedloga i primjedbi:

Naručitelj, KD Autotrolej  d.o.o. Rijeka planira pokrenuti postupak javne nabave za predmet nabave DIZELSKO GORIVO EURODIESEL BS

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi, Naručitelj dana 19.listopada  2017. godine stavlja na Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima nacrt Dokumentacije o nabavi.  www.poslovni-sustavi.hr/dizelsko-gorivo-eurodiesel-bs-2/


Obavijest iz članka 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016 i 114/2022).

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN, broj 120/16 i 114/22), Naručitelj KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima su predstavnici Naručitelja iz članka 76. stavka 2. točka 1. ZJN 2016. ili s njima povezane osobe, u sukobu interesa.

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine

Vlada Republike Hrvatske je 26. kolovoza 2015. godine usvojila prvi Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine  s pogledom do 2020. godine. Cilj akcijskog plana je do 2020. godine u 50% postupaka javne nabave u Hrvatskoj uključiti neka od mjerila zelene javne nabave. Zelena javna nabava je postupak kojim se tijela javne uprave potiču na kupovinu ‘zelenih’ proizvoda i usluga, odnosno onih koji kroz životni vijek imaju manji učinak na okoliš od onih proizvoda koje bi inače nabavljali.

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu (PDF)

Skip to content