Registar ugovora u javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Plan nabave

Potporne funkcije – Poslovni sustavi d.o.o.

Potporne funkcije za Komunalno društvo Autotrolej obavljaju Poslovni sustavi d.o.o. Sporazumom je zajednički utvrđeno da  su Poslovni sustavi d.o.o. ovlašteni pripremati, objedinjavati i provoditi postupke nabave za KD Autotrolej d.o.o.

Između ostaloga na web stranicama Poslovnih sustava objavljeni su natječaji i nabave za Komunalno društvo Autotrolej:


Sprječavanje sukoba interesa – Članak 13. Zakona o javnoj nabavi

Temeljem članka 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 90/11 i 83/13), KD Autotrolej d.o.o. Rijeka kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja – Direktor i članovi Nadzornog odbora  te s njima povezane osobe u  sukobu interesa.

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine

Vlada Republike Hrvatske je 26. kolovoza 2015. godine usvojila prvi Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine  s pogledom do 2020. godine. Cilj akcijskog plana je do 2020. godine u 50% postupaka javne nabave u Hrvatskoj uključiti neka od mjerila zelene javne nabave. Zelena javna nabava je postupak kojim se tijela javne uprave potiču na kupovinu ‘zelenih’ proizvoda i usluga, odnosno onih koji kroz životni vijek imaju manji učinak na okoliš od onih proizvoda koje bi inače nabavljali.

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu (PDF)