Kodeks društva

Poštovani,

KD Autotrolej d.o.o. Rijeka je kroz stoljetnu tradiciju, razvijao vlastita etička načela s ciljem da postane centar poslove izvrsnosti na hrvatskom tržištu javnog prijevoza putnika odnosno sa stajališta organizacije da postane prepoznatljiv po sustavu vrijednosti, modelima i pravilima koji za interes imaju dugoročno povoljnu tržišnu poziciju, odnosno zadovoljne korisnike, motivirane radnike, usmjerene na aktivno sudjelovanje u izgradnji i unapređenju sustava kvalitete, optimalnosti i očuvanju okoliša s minimiziranje negativnih i maksimiziranjem pozitivnim utjecaja na okolinu za osiguranje održivog razvitka.

KD Autotrolej nastoji svojom poslovnom politikom, ključnim internim aktima i poslovnom praksom doprinijeti transparentnom i učinkovitom poslovanju te kvalitetnijim odnosima s poslovnom sredinom u kojoj djeluje.

Isto tako cilj je izgraditi i održati čvrstu kulturu usklađenosti s propisima kroz efektivno provođenje temeljnih procesa kao što su obrazovanje, komunikacija na svim razinama, procjena rizika, evaluacija učinkovitosti i redovito izvješćivanje.

S tim ciljem Uprava KD Autotrolej donijela je Kodeks vrijednosti i etičkih načela KD Autotrolej d.o.o. Rijeka (Kodeks) koji sadržava osnovne smjernice i pravila etičkog ponašanja svih radnika.

Svi korisnici usluga, poslovni partneri i radnici KD Autotrolej, uz osiguranje zaštite privatnosti, pisanim ili elektronskim putem mogu prijaviti nezakonito i/ili neetično postupanje u poslovanju.

Naš najveći uspjeh i poticaj je povjerenje i zadovoljstvo naših korisnika.

KD Autotrolej neće i ne želi tolerirati neetično i koruptivno ponašanje.

Direktor:
Robert Mrvčić, dipl.ing

Skip to content