Skupština

mr.sc. Vojko Obersnel – predsjednik Skupštine KD Autotrolej
Skupština je najviši organ Društva kojeg čini po jedan predstavnik osnivača Društva neovisno o visini poslovnih udjela.

Članovi skupštine društva

Grad Rijeka – mr.sc. Vojko Obersnel – opunomoćenik Marko Filipović – predsjednik
Grad Bakar – Tomislav Klarić – član
Grad Kastav – Ivica Lukanović – opunomoćenik Dean Jurčić – član
Grad Kraljevica – Dalibor Čandrlić – član
Općina Viškovo – Sanja Udović – član
Općina Kostrena – Dražen Vranić – član
Općina Čavle – Ivana Cvitan Polić – član
Općina Jelenje – Robert Marčelja – član
Općina Klana – Željka Šarčević Grgić – član
Općina Matulji – Mario Ćiković – član

Nadzorni odbor

Ivo Simper – predsjednik Nadzornog odbora KD Autotrolej
Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova i zastupa Društvo prema Upravi i sastoji se od pet (5) članova.

Članovi nadzornog odbora

Ivo Simper – Grad Rijeka – predsjednik
Nikolina Gulić – Grad Rijeka- član
Siniša Žic – Općina Kostrena – zamjenik
Miljenko Kalčić – Općina Klana – član
Darko Špoljarić – KD Autotrolej – član

UPRAVA DRUŠTVA

Marin Rajčić, dipl.ing – direktor Društva
Upravu Društva čini direktor kojeg imenuje Skupština temeljem provedenog javnog natječaja.