20. sjednica Skupštine društva 5. svibnja 2017. godine

1. Verifikacija zapisnika s 19. sjednice Skupštine Društva održane 30. prosinca 2016. godine
2. Razmatranje i usvajanje Dodatka IV Sporazuma o financiranju razvoja komunalnih djelatnosti vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda, održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada i nabavke opreme za javni prijevoz
3. Prijedlog otplate kredita za nabavku 10 autobusa po sudskoj nagodbi s EvoBus, GmbH Stuttgart, Njemačka nabavljenih u 2016. godini
4. Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2016. godinu 4.1. Godišnji izvještaj o poslovanju za 2016. godinu 4.2. Godišnje izvješće za 2016. godinu
5. Izvješće o obavljenoj reviziji Temeljnih financijskih izvješća za 2016. godinu
6. Godišnji izvještaj Uprave o stanju u Društvu za 2016. godinu
7. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD Autotrolej d.o.o.
8. Izvještaj o radu Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. za 2016. godinu i davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2016. godinu
9. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2016. godine
10. Razno

1. sjednica Skupštine društva 4. listopada 2017. godine

1. Izbor zamjenika predsjednika Skupštine Društva
2. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine Društva
3. Informacija o realizaciji Odluka i Zaključaka Skupštine Društva
4. Izbor i imenovanje revizorskog društva za 2017. godinu
5. Prijedlog otplate kredita za nabavku 10 autobusa pogonjenih na SPP gorivo – nabavljenih 2017. godine
6. Razno

2. sjednica Skupštine društva 4. prosinca 2017. godine

1. Verifikacija zapisnika s 1. sjednice Skupštine Društva održane dana 04. listopada 2017. godine
2. Izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora /Izvjestitelj: Predsjedavajući Skupštinom po punomoći/
3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Smjernica za izradu Plana poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za 2018. godinu
4. Razno

3. sjednica Skupštine društva 28. prosinca 2017. godine

1. Verifikacija zapisnika s 1. sjednice Skupštine Društva održane dana 04. listopada 2017. godine
2. Verifikacija zapisnika s 2. sjednice Skupštine Društva održane dana 04. prosinca 2017. godine
3. Informacija o Planu poslovanja KD AUTOTROLEJ d.o.o. za 2018. godinu
4. Usvajanje Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2018. godinu
5. Informacija o obvezama jedinica lokalne samouprave o pokriću gubitka iz prethodnih godina
6. Informacija o rezultatima izbora za predstavnika radnika DARKA ŠPOLJARIĆA u Nadzorni odbor Društva od 4. prosinca 2017. godine
7. Razno

5. sjednica Skupštine društva 27. lipnja 2018. godine

1. Verifikacija zapisnika s 3. sjednice Skupštine Društva održane 28. prosinca 2017. godine
2. Verifikacija zapisnika s 4. sjednice Skupštine Društva održane 18. lipnja 2018. godine
3. Izvješće o obavljenoj reviziji Temeljnih financijskih izvješća za 2017. godinu
4. Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2017. godinu 4.1. Godišnji izvještaj o poslovanju za 2017. godinu 4.2. Godišnje izvješće za 2017. godinu
5. Godišnji izvještaj Uprave o stanju u Društvu za 2017. godinu
6. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD Autotrolej d.o.o.
7. Izvještaj o radu Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. za 2017. godinu i davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2017. godinu
8. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2017. godine
9. Razno

7. sjednica Skupštine Društva 12. listopada 2018. godine

1. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Skupštine Društva održane 12. rujna 2018. godine
2. Opoziv direktora KD Autotrolej d.o.o. /izvjestitelj: mr.sc. Vojko Obersnel, predsjednik Skupštine/
3. Izvješće Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora KD Autotrolej d.o.o. /izvjestitelj: Ivo Simper, predsjednik Nadzornog odbora/
4. Izbor i imenovanje direktora KD Autotrolej d.o.o. /izvjestitelj: mr.sc. Vojko Obersnel, predsjednik Skupštine/
5. Razno