14. sjednica Skupštine Društva 14. ožujka 2016. godine

 1. Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Skupštine Društva održane 28. prosinca 2015. godine
 2. Prijedlog otplate kredita za nabavku 2 dizel i 9 SPP autobusa nabavljenih u 2015. godini
 3. Donošenje odluke kojom se ovlašćuje Uprava Društva na zaključenje sudske nagodbe u predmetu KD Autotrolej d.o.o. Rijeka c/a EvoBus GmbH Stuttgart, Njemačka, posl.br. P-2063/11
 4. Razno

15. sjednica Skupštine Društva 9. svibnja 2016. godine

 1. Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Skupštine Društva održane 14. ožujka 2016. godine
 2. Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2015. godinu; 2.1 Godišnji izvještaj o poslovanju za 2015. godinu; 2.2. Godišnje izvješće za 2015. godinu
 3. Izvješće o obavljenoj reviziji Temeljnih financijskih izvješća za 2015. godinu
 4. Godišnji izvještaj Uprave o stanju u Društvu za 2015. godinu
 5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD Autotrolej  d.o.o Rijeka
 6. Izvještaj o radu Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o Rijeka za 2015. godinu i davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2015. godinu
 7.  Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2015. godine
 8. Razno

 

16. sjednica Skupštine Društva 13. srpnja 2016. godine

 1. Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Skupštine Društva održane 9. svibnja 2016. godine
 2. Informacija o Rebalansu plana poslovanja KD Autotrolej d.o.o za 2016. godinu
 3. Opoziv prokuriste KD Autotrolej d.o.o
 4. Opoziv direktora KD Autotrolej d.o.o
 5. Izbor i imenovanje direktora KD Autotrolej d.o.o
 6. Razno