20. sjednica Skupštine Društva 24. veljače 2021. godine

1. Utvrđivanje teksta Ugovora o radu te pravima i obvezama direktora

21. sjednica Skupštine Društva 30. travnja 2021. godine

1. Verifikacija zapisnika s 19. sjednice Skupštine održane dana 22. prosinca 2020.
godine
2. Verifikacija zapisnika s 20. sjednice Skupštine održane dana 24. veljače 2021.
godine
3. Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2020. godinu
3.1. Godišnji izvještaj o poslovanju za 2020. godinu
3.2. Godišnje izvješće za 2020. godinu
4. Godišnji izvještaj Uprave o stanju u Društvu za 2020. godinu
5. Konačni obračun subvencije za 2020. godinu
6. Izvještaj o obavljenoj reviziji Temeljnih financijskih izvješća za 2020. godinu
7. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva
KD Autotrolej d.o.o.
8. Izvještaj o radu Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. za 2020. godinu i
davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2020. godinu
9. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine društva donesenih na
sjednicama Skupštine tijekom 2020. godine
10. Odluka o korištenju sredstava za razvoj za tekuće poslovanje u 2021. godini
11. Odluka o utvrđenju predmeta poslovanja KD Autotrolej d.o.o.
12. Razno

1. sjednica Skupštine Društva 29. rujna 2021. godine

1. Izbor revizorske kuće za reviziju financijskih izvještaja za 2021. godinu