Sjednice Skupštine društva 2021

20. sjednica Skupštine Društva 24. veljače 2021. godine

1. Utvrđivanje teksta Ugovora o radu te pravima i obvezama direktora

21. sjednica Skupštine Društva 30. travnja 2021. godine

1. Verifikacija zapisnika s 19. sjednice Skupštine održane dana 22. prosinca 2020.
godine
2. Verifikacija zapisnika s 20. sjednice Skupštine održane dana 24. veljače 2021.
godine
3. Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2020. godinu
3.1. Godišnji izvještaj o poslovanju za 2020. godinu
3.2. Godišnje izvješće za 2020. godinu
4. Godišnji izvještaj Uprave o stanju u Društvu za 2020. godinu
5. Konačni obračun subvencije za 2020. godinu
6. Izvještaj o obavljenoj reviziji Temeljnih financijskih izvješća za 2020. godinu
7. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva
KD Autotrolej d.o.o.
8. Izvještaj o radu Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. za 2020. godinu i
davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2020. godinu
9. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine društva donesenih na
sjednicama Skupštine tijekom 2020. godine
10. Odluka o korištenju sredstava za razvoj za tekuće poslovanje u 2021. godini
11. Odluka o utvrđenju predmeta poslovanja KD Autotrolej d.o.o.
12. Razno

1. sjednica Skupštine Društva 29. rujna 2021. godine

1. Izbor revizorske kuće za reviziju financijskih izvještaja za 2021. godinu

2. sjednica Skupštine Društva 15. prosinca 2021. godine

1. Verifikacija zapisnika 1. sjednice skupštine Društva održane dana 29. 09. 2021.
godine
2. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
3. Informacija o poslovanju za razdoblje siječanj – rujan 2021. godine
4. Informacija o Rebalansu plana poslovanja za 2021. godinu
5. Donošenje Odluke o modelu obračuna subvencije
6. Usvajanje Smjernica za izradu Plana poslovanja za 2022. godinu
7. Prijedlog Anex-a 3. Okvirnom ugovoru o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza na području Grada Rijeke, Grada Bakra, Općine Čavle, Općine Jelenje, Grada Kastva, Općine Klana, Općine Viškovo, Općine
Kostrena, Grada Kraljevice i Općine Matulji
8. Dopis resornom Ministarstvu i Primorsko – goranskoj županiji vezano za financiranje javnog prijevoza
9. Razno

3. sjednica Skupštine Društva 23. prosinca 2021. godine

1.Verifikacija zapisnika 2. sjednice skupštine Društva održane dana 15. prosinca 2021. godine
2. Donošenje Odluke o modelu obračuna subvencije
3. Usvajanje Smjernica za izradu Plana poslovanja za 2022. godinu
4. Prijedlog Anex-a 3. Okvirnom ugovoru o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza na području Grada Rijeke, Grada Bakra, Općine Čavle, Općine Jelenje, Grada Kastva, Općine Klana, Općine Viškovo, Općine
Kostrena, Grada Kraljevice i Općine Matulji
5. Razno

4. sjednica Skupštine Društva 30. prosinca 2021. godine

1.Verifikacija zapisnika 3. sjednice skupštine Društva održane dana 23. prosinca 2021. godine
2. Informacija o Planu poslovanja za 2022. godinu
3. Usvajanje Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2022. godinu
4. Pristupanje Grada Opatije u suvlasništvo KD Autotrolej d.o.o.
4.1. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala pristupanjem novog člana Društva
4.2. Donošenje Odluke o izmjeni Društvenog ugovora
5. Razno

Skip to content