Sjednice Skupštine društva 2018

5. sjednica Skupštine društva 27. lipnja 2018. godine

1. Verifikacija zapisnika s 3. sjednice Skupštine Društva održane 28. prosinca 2017. godine
2. Verifikacija zapisnika s 4. sjednice Skupštine Društva održane 18. lipnja 2018. godine
3. Izvješće o obavljenoj reviziji Temeljnih financijskih izvješća za 2017. godinu
4. Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2017. godinu 4.1. Godišnji izvještaj o poslovanju za 2017. godinu 4.2. Godišnje izvješće za 2017. godinu
5. Godišnji izvještaj Uprave o stanju u Društvu za 2017. godinu
6. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD Autotrolej d.o.o.
7. Izvještaj o radu Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. za 2017. godinu i davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2017. godinu
8. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2017. godine
9. Razno

7. sjednica Skupštine Društva 12. listopada 2018. godine

1. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Skupštine Društva održane 12. rujna 2018. godine
2. Opoziv direktora KD Autotrolej d.o.o. /izvjestitelj: mr.sc. Vojko Obersnel, predsjednik Skupštine/
3. Izvješće Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora KD Autotrolej d.o.o. /izvjestitelj: Ivo Simper, predsjednik Nadzornog odbora/
4. Izbor i imenovanje direktora KD Autotrolej d.o.o. /izvjestitelj: mr.sc. Vojko Obersnel, predsjednik Skupštine/
5. Razno

Skip to content