Sjednice Skupštine društva 2022

5. sjednica Skupštine Društva 26. svibnja 2022. godine

1.Donošenje Odluke o izmjeni Modela obračuna subvencije za 2022. godinu
2. Usvajanje Izmjena Smjernica za izradu Plana poslovanja za 2022. godinu
3. Prijedlog Anex-a 3. Okvirnom ugovoru o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza na području Grada Rijeke, Grada Bakra, Općine Čavle, Općine Jelenje, Grada Kastva, Općine Klana, Općine Viškovo, Općine
Kostrena, Grada Kraljevice, Općine Matulji i Grada Opatije

6. sjednica Skupštine Društva 10. lipnja 2022. godine

1.Verifikacija zapisnika s 4. sjednice Skupštine održane dana 30. prosinca 2021. godine
2. Verifikacija zapisnika s 5. sjednice Skupštine održane elektronskim putem dana 26. lipnja 2022. godine
3. Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2021. godinu
3.1. Godišnji izvještaj o poslovanju za 2021. godinu
4. Godišnji izvještaj Uprave o stanju u Društvu za 2021. godinu
5. Konačni obračun subvencije za 2021. godinu
6. Izvještaj o obavljenoj reviziji Temeljnih financijskih izvješća za 2021. godinu
7. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD Autotrolej d.o.o.
8. Izvještaj o radu Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. za 2021. godinu i davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2021. godinu
9. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine društva donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2021. godine
10. Izvješća o odnosima s trgovačkim društvima Rijeka plus d.o.o. i Poslovni sustavi d.o.o. za razdoblje 2019. – 2022. godina
11. Izvješće o odnosima i sporovima s Gradom Opatija
12. Razno

7. sjednica Skupštine Društva 19. rujna 2022. godine

1. Raspisivanje Natječaja za izbor i imenovanje direktora KD Autotrolej d.o.o.
2. Imenovanje Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora KD Autotrolej d.o.o.
3. Izbor revizorskog društva za reviziju financijskih izvještaja za 2022. godinu
4. Glasanje o Izvješćima o odnosima s trgovačkim društvima Rijeka plus d.o.o. i Poslovni sustavi d.o.o. za razdoblje 2019. – 2022. godina
5. Glasanje o Izvješću o odnosima i sporovima s Gradom Opatija

8. sjednica Skupštine Društva 26. listopada 2022. godine

1. Izvješće Povjerenstva za provedbu Natječaja za izbor i imenovanje direktora KD Autotrolej d.o.o.
2. Odluka o poništenju Natječaja za izbor i imenovanje direktora KD Autotrolej d.o.o.
3. Imenovanje člana Uprave – direktora KD Autotrolej d.o.o.

9. sjednica Skupštine Društva 12. prosinca 2022. godine

1. Verifikacija zapisnika s 6. sjednice Skupštine održane dana 10. lipnja 2022. godine
2. Verifikacija zapisnika s 7. sjednice Skupštine održane elektronskim putem 19. rujna 2022. godine
3. Verifikacija zapisnika s 8. sjednice Skupštine održane elektronskim putem 26. listopada 2022. godine
4. Informacija o poslovanju za razdoblje siječanj – rujan 2022. godine
5. Informacija o Rebalansu plana poslovanja za 2022. godinu
6. Donošenje Odluke o modelu obračuna subvencije za 2023.
7. Usvajanje Smjernica za izradu Plana poslovanja za 2023. godinu
8. Prijedlog Anex-a 4. Okvirnom ugovoru o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza na području Grada Rijeke, Grada Bakra, Općine Čavle, Općine Jelenje, Grada Kastva, Općine Klana, Općine Viškovo, Općine Kostrena, Grada Kraljevice, Općine Matulji i Grada Opatije (anex za 2023.g)
9. Razno

10. sjednica Skupštine Društva 21. prosinca 2022. godine

1. Verifikacija zapisnika 9. sjednice Skupštine održane dana 12. prosinca 2022. godine
2. Informacija o Planu poslovanja za 2023. godinu
3. Usvajanje Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2023. godinu
4. Razno

Skip to content