Sjednice Skupštine društva 2019

10. sjednica Skupštine Društva 19. lipnja 2019. godine

Verifikacija zapisnika s 9. sjednice Skupštine Društva održane 21. prosinca 2018. godine

2. Izvještaj o obavljenoj reviziji Temeljnih financijskih izvješća za 2018. godinu

3. Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2018. godinu 3.1. Godišnji izvještaj o poslovanju za 2018. godinu 3.2. Godišnje izvješće za 2018. godinu

4. Godišnji izvještaj Uprave o stanju u Društvu za 2018. godinu

5. Razmatranje i usvajanje Izmjena i dopuna Smjernica za 2019. godinu

6. Informacija o Planu poslovanja KD AUTOTROLEJ d.o.o. za 2019. godinu

7. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD Autotrolej d.o.o.

8. Izvještaj o radu Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. za 2018. godinu i davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2018. godinu

9. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2018. godine

10. Razno

11. sjednica Skupštine Društva 11. listopada 2019. godine

1. Verifikacija zapisnika s 10. sjednice Skupštine Društva održane dana 08. i 19. srpnja 2019. godine

2. Izbor i imenovanje revizorskog društva za 2019. godinu

3. Informacija o planu poslovanja za 2019. godinu

4. Informacija o poslovanju o razdoblju siječanj – lipanj 2019. godine.

5. Potpisivanje Anexa 1. Okvirnom ugovoru o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza na području Grada Rijeke, Grada Bakra, Općine Čavle, Općine Jelenje, Grada Kastva, Općine Klana, Općine Viškovo, Općine Kostrena. Grada Kraljevice i Općine Matulji

6. Razno

12. sjednica Skupštine 26. studenog 2019. godine

1. Verifikacija zapisnika s 11. sjednice Skupštine Društva održane dana 11. listopada 2019. godine

2. Informacija o poslovanju za razdoblje siječanj – rujan 2019. godine

3. Informacija o Rebalansu Plana poslovanja za 2019. godinu

4. Donošenje Odluke o modelu obračuna subvencije u 2019. godini i načinu plaćanja ekonomski opravdanih troškova temeljem Rebalansa Plana poslovanja za 2019. godinu

5. Donošenje Odluke o modelu obračuna subvencije i načinu plaćanja ekonomski opravdanih troškova iz 2018. godine

6. Donošenje Odluke o modelu obračuna subvencije za 2020. godinu

7. Donošenje Smjernica za izradu plana poslovanja za 2020. godinu

8. Prijedlog Anexa 1. Okvirnom ugovoru o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza na području Grada Rijeke, Grada Bakra, Općine Čavle, Općine Jelenje, Grada Kastva, Općine Klana, Općine Viškovo, Općine Kostrena. Grada Kraljevice i Općine Matulji

9. Razno

13. sjednica Skupštine 9. prosinca 2019. godine

1. Verifikacija zapisnika s 12. sjednice Skupštine Društva održane dana 26. studenog 2019. godine

2. Verifikacija Odluke o modelu i načinu plaćanja subvencije za 2019. godinu – dostava ispravljene dokumentacije za obračun subvencije

3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Smjernica za izradu Plana poslovanja za 2020. godinu

4. Prijedlog Anexa 1. Okvirnom ugovoru o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza na području Grada Rijeke, Grada Bakra, Općine Čavle, Općine Jelenje, Grada Kastva, Općine Klana, Općine Viškovo, Općine Kostrena. Grada Kraljevice i Općine Matulji

5. Razno

14. sjednica Skupštine 30. prosinca 2019. godine

1. Verifikacija zapisnika s 13. sjednice Skupštine Društva održane dana 26. studenog 2019. godine

2. Potpisivanje Anexa 1. Okvirnom ugovoru o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza na području Grada Rijeke, Grada Bakra, Općine Čavle, Općine Jelenje, Grada Kastva, Općine Klana, Općine Viškovo, Općine Kostrena. Grada Kraljevice i Općine Matulji i davanje suglasnosti na vozni red koji se primjenjuje počev od 07. siječnja 2021. godine

3. Informacija o Planu poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za 2020. godinu

4. Usvajanje Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2020. godinu

5. Informacija o obvezama jedinica lokalne samouprave o pokriću gubitka iz prethodnih godina

6. Razno

Skip to content