15. sjednica Skupštine Društva 24. ožujka 2020. godine

1. Verifikacija zapisnika s 14. sjednice Skupštine Društva održane dana 30. prosinca 2019. godine

2. Ugovaranje usluge javnog prijevoza za 2020. godinu s Gradom Opatijom, Općinom Lovran i Općinom Mošćenička Draga

3. Zaključenje Anexa Ugovorima o pružanju usluga prijevoza na županijskim linijama zaključenim s Gradom Opatija, Općinom Lovran i Općinom Mošćenička Draga za 2018. i 2019. godinu

4. Sporna potraživanja prema Gradu Opatija za razdoblje 2014. – 2017. godina

5. Informacija o dugovanjima JLS-a za subvenciju i potrebi novog kreditnog zaduženja

6. Razno

16. sjednica Skupštine 8. srpnja 2020. godine

1. Verifikacija zapisnika s 15. sjednice Skupštine Društva održane 24. ožujka 2020. godine

2. Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2019. godinu 2.1. Godišnji izvještaj o poslovanju za 2019. godinu 2.2. Godišnje izvješće za 2019. godinu

3. Godišnji izvještaj Uprave o stanju u Društvu za 2019. godinu

4. Izvještaj o obavljenoj reviziji Temeljnih financijskih izvješća za 2019. godinu

5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD Autotrolej d.o.o.

6. Izvještaj o radu Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. za 2019. godinu i davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2019. godinu

7. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2019. godine

8. Konačni obračun subvencije za 2019. godinu

9. Donošenje odluke o privremenom korištenju sredstava za razvoj za tekuće poslovanje

10. Izvješće o poslovanju siječanj – ožujak 2020. godine

11. Izvješće o situaciji u Društvu zbog posljedica krize izazvane virusom COVID 19 i prijedlog mjera sanacije 11.1. Situacija u Društvu 11.2. Provedene mjere štednje 11.3. Prijedlog mjera sanacije

12. Projekcija poslovanja za 2020. godinu te izrada Izmjena Smjernica i Rebalansa Plana poslovanja za 2020. godinu

13. Razno