Sjednice Skupštine društva 2020

15. sjednica Skupštine Društva 24. ožujka 2020. godine

1. Verifikacija zapisnika s 14. sjednice Skupštine Društva održane dana 30. prosinca 2019. godine

2. Ugovaranje usluge javnog prijevoza za 2020. godinu s Gradom Opatijom, Općinom Lovran i Općinom Mošćenička Draga

3. Zaključenje Anexa Ugovorima o pružanju usluga prijevoza na županijskim linijama zaključenim s Gradom Opatija, Općinom Lovran i Općinom Mošćenička Draga za 2018. i 2019. godinu

4. Sporna potraživanja prema Gradu Opatija za razdoblje 2014. – 2017. godina

5. Informacija o dugovanjima JLS-a za subvenciju i potrebi novog kreditnog zaduženja

6. Razno

16. sjednica Skupštine Društva 8. srpnja 2020. godine

1. Verifikacija zapisnika s 15. sjednice Skupštine Društva održane 24. ožujka 2020. godine

2. Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2019. godinu 2.1. Godišnji izvještaj o poslovanju za 2019. godinu 2.2. Godišnje izvješće za 2019. godinu

3. Godišnji izvještaj Uprave o stanju u Društvu za 2019. godinu

4. Izvještaj o obavljenoj reviziji Temeljnih financijskih izvješća za 2019. godinu

5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD Autotrolej d.o.o.

6. Izvještaj o radu Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. za 2019. godinu i davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2019. godinu

7. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2019. godine

8. Konačni obračun subvencije za 2019. godinu

9. Donošenje odluke o privremenom korištenju sredstava za razvoj za tekuće poslovanje

10. Izvješće o poslovanju siječanj – ožujak 2020. godine

11. Izvješće o situaciji u Društvu zbog posljedica krize izazvane virusom COVID 19 i prijedlog mjera sanacije 11.1. Situacija u Društvu 11.2. Provedene mjere štednje 11.3. Prijedlog mjera sanacije

12. Projekcija poslovanja za 2020. godinu te izrada Izmjena Smjernica i Rebalansa Plana poslovanja za 2020. godinu

13. Razno

17. sjednica Skupštine Društva 30. rujna 2020. godine

1. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Skupštine Društva održane dana 8. srpnja 2020. godine

2. Izbor i imenovanje revizorskog društva za 2020. godinu

3. Razno

18. sjednica Skupštine Društva 25. studenog 2020. godine

1. Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Skupštine Društva održane dana 30. rujna 2020. godine

2. Informacija o poslovanju za razdoblje siječanj – rujan 2020. godine

3. Informacija o Rebalansu Plana poslovanja za 2020. godinu – informacija o reorganizaciji poslovanja počev od 1. studenog 2020. godine

4. Donošenje Odluke o modelu obračuna subvencije za 2021. godinu – obračun prema modelu omjera pojedine JLS u kilometrima

5. Donošenje Smjernica za izradu plana poslovanja za 2021. godinu

6. Prijedlog Anexa 2. Okvirnom ugovoru o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza na području Grada Rijeke, Grada Bakra, Općine Čavle, Općine Jelenje, Grada Kastva, Općine Klana, Općine Viškovo, Općine Kostrena, Grada Kraljevice i Općine Matulji – uređuje se opseg usluge, godišnja akontacija subvencije, način obračuna i raspodjela po JLS

7. Razno

19. sjednica Skupštine Društva 22. prosinca 2020. godine

1. Verifikacija zaspisnika s 18. sjednice Skupštine Društva održane dana 25. studenog 2020. godine

2. Informacija o Planu poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za 2021. godinu

3. Usvajanje Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2021. godinu

4. Potpisivanje Anexa 2. Okvirnom ugovoru o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza na području Grada Rijeke, Grada Bakra, Općine Čavle, Općine Jelenje, Grada Kastva, Općine Klana, Općine Viškovo, Općine Kostrena, Grada Kraljevice i Općine Mastulji i davanje suglasnosti na vozni red koji se primjenjuje počev od 18. siječnja 2021. godine

5. Razno

Skip to content