Donacije

Objava podataka o donacijama/sponzorstvima u 2023. godini:

Korisnik donacija /sponzorstvaIznos donacija /sponzorstva u eurimaSvrha donacije / sponzorstva
Klinički bolnički centar Rijeka678,32 EURPrimatelju je donacija izvršena u vidu usluge prijevoza. Nije bilo novčane transakcije.
Riječki sportski savez13.875,00 EURPrimatelju je donacija izvršena u vidu usluge prijevoza. Nije bilo novčane transakcije.
KK Flumen Sancti Viti21,37 EURPrimatelju je donacija izvršena u vidu usluge prijevoza. Nije bilo novčane transakcije.

Objava podataka o donacijama/sponzorstvima u 2022. godini:

Korisnik donacija /sponzorstvaIznos donacija /sponzorstva u kunamaIznos donacija /sponzorstva u eurimaSvrha donacije / sponzorstva
Cvijet Mediterana6.000,00 kn796,34 EURPotpora ženskom šahovskom turniru
Vatrogasna zajednica Primorsko – goranske županije Na zamolbu primatelja donacije donirana su 4 zastarjela vozila predviđena za rashod, a u svrhu vršenja obuke vatrogasaca za rad na stvarnim događajima, požarima i tehničkim intervencijama.

Objava podataka o donacijama/sponzorstvima u 2021. godini:

Korisnik donacija /sponzorstvaIznos donacija /sponzorstvaSvrha donacije / sponzorstva
Cvijet Mediterana6.000,00 knPotpora ženskom šahovskom turniru
KUD Baklje15.000,00 knObjavljivanje CD-a
Dokumentacijsko informacijsko središte40.000,00 knFoto monografija 111. brigada ZNS
Udruga Nada1.000,00 kn20 karata koncert

Objava podataka o donacijama/sponzorstvima u 2020. godini:

Korisnik donacija /sponzorstvaIznos donacija /sponzorstvaSvrha donacije / sponzorstva
Cvijet Mediterana9.000,00 knPotpora ženskom šahovskom turniru
Državni proračun RH50.000,00 knPotpora stradalima u Petrinji

Objava podataka o donacijama u 2019. godini:

Korisnik sponzorstva / donacije
2019
Iznos donacije / sponzorstva
Šahovski klub Draga6.500,00
Humanitarna akcija za Milu Rončević10.000,00
Inspiro Lab – sponzorstvo Adventa na Gradini40.000,00
Humanitarni koncert1.500,00
UKUPNO58.000,00

Objava podataka o donacijama u 2018. godini:

Korisnik sponzorstva / donacije
2018
Iznos donacije / sponzorstva
Šahovski klub Draga6.500,00
KBC Rijeka – donacija300.000,00
Učenici gimnazije Andrija Mohorovičić – avionska karta5.367,00
UKUPNO311.867,00

Objava podataka o donacijama u 2017. godini:

Korisnik sponzorstva / donacije
2017
Iznos donacije / sponzorstva
Šahovski klub Draga6.500,00
KBC Rijeka – donacija100.000,00
Festival MIK – sponzorstvo16.000,00
Sub Rosa manifestacija Ljeto na gradini – sponzorstvo15.000,00
UKUPNO137.500,00

Objava podataka o donacijama u 2016. godini:

Korisnik donacijaIznos donacijaSvrha donacije
Šahovski klub Draga6.500,00Donacija u novcu – ŠK Draga za organizaciju 16. međunarodnog šahovskog turnira Cvijet Mediterana
Udruga za promicanje dobrobiti djece “Portić” Rijeka1.000,00Donacija u novcu – za promicanje dobrobiti djece 0 projekt Pripovjedačica priča
Lions club Sušak Rijeka1.200,00Donacija u novcu – za Centar za autizam Rijeka za opremanje senzornog parka
   
Ukupno:8.700,00 

Objava podataka o donacijama u 2015. godini:

Korisnik donacijaIznos donacijaSvrha donacije
Rotary Club Rijeka400,00donacija u novcu – humanitarni bal i sudjelovanje u humanitarnoj akciji “Pomognimo djeci s invaliditetom”
Grad Rijeka8.000,00Donacija u usluzi – za proslavu 70. obljetnice oslobođenja grada Rijeke/Klub za ekspedicionizam i kulturu KEK
KBC Rijeka82.833,33Donacija u novcu – sporazum o donaciji za realiziaciju projekta gradnje Toplog mosta
Udruga NADA1.000,00Donacija u novcu – za kupnju 6 kreveta s pripadajućom opremom za Zavod za opću, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju KBC-a Rijeka
Košarkaški klub Kvarner 2010 Rijeka190.198,25Donacija u prijevozu
HNK Ivan pl. Zajc5.175,00Donacija u prijevozu – za organizaciju Riječkih ljetnih noći
Plivački klub Primorje Rijeka103.500,00Donacija u prijevozu u projektu Rijeka pliva – II polugodište 2014./2015.
Šahovski klub Draga5.000,00Donacija u novcu – ŠK Draga za održavanje 15. međunarodnog ženskog šahovskog turnira Cvijet Mediterana

Objava podataka o donacijama u 2014. godini:

Korisnik donacijaIznos donacijaSvrha donacije
Kulturno-umjetničko društvo “Baklje”5.000,00 knDonacija u novcu za uzdavanje knjige “Red! River! Rock!”
Dječji dom I.B. Mažuranić400,00 knDonacija u novcu – humanitarni bal i sudjelovanje u humanitarnoj akciji “Pomozimo napuštenoj djeci”
Šahovski klub Draga5.000,00 knDonacija u novcu – za održavanje 14. međunarodnog ženskog turnira “Cvijet mediterana”
Plivački klub Primorje, Rijeka191.250,00 knDonacija u uslugama prijevoza – projekt “Rijeka pliva” za šk.god. 2013./2014.
Hrvatski Crveni križ50.000,00 knDonacija u novcu – za pomoć stanovnicima na područjima pogođenim poplavama u RH
Plivački klub Primorje, Rijeka57.500,00 knDonacija u uslugama prijevoza – projekt “Rijeka pliva” za I polugodište šk.god. 2014./2015.
Zaklada “Paraolimpijac”500,00 knDonacija u novcu – humanitarna utakmica Riječke legende i Humane zvijezde
Udruga žena operiranih dojki “Nada” Rijeka1.000,00 knDonacija u novcu – humanitarni koncert “Pjesmom za nadu”
Zbor Putokazi3.500,00 knDonacija u novcu – organizacija koncerta “Ponosimo se brojkom 30”

Objava podataka o donacijama u 2013. godini:

Korisnik donacijaIznos donacijaSvrha donacije
Košarkaški klub Kvarner142.133,99 knDopnacija usluge prijevoza
Šahovski klub Draga5.000,00 knDonacija u novcu – za održavanje 13. međunarodnog ženskog turnira “Cvijet mediterana”
Lions klub Opatija1.000,00 knDomacija u novcu za humanitarni rad
Humanitarna akcija “Dajmo snage Forci”400,00 knDonaciju u novcu za humanitarnu akciju “Dajmo snage Forci”
Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci3.000,00 knDonacija u novcu za izdavanje knjige “Pomorska i prometna politika”
Udruga Maraton3.500,00 knDonacija u novcu – Glazbeni projekt “Uspavanke”
Skip to content