Donacije

Objava podataka o donacijama u 2019. godini:

Korisnik sponzorstva / donacije
2019
Iznos donacije / sponzorstva
Šahovski klub Draga 6.500,00
Humanitarna akcija za Milu Rončević 10.000,00
Inspiro Lab – sponzorstvo Adventa na Gradini 40.000,00
Humanitarni koncert 1.500,00
UKUPNO 58.000,00

Objava podataka o donacijama u 2018. godini:

Korisnik sponzorstva / donacije
2018
Iznos donacije / sponzorstva
Šahovski klub Draga 6.500,00
KBC Rijeka – donacija 300.000,00
Učenici gimnazije Andrija Mohorovičić – avionska karta 5.367,00
UKUPNO 311.867,00

Objava podataka o donacijama u 2017. godini:

Korisnik sponzorstva / donacije
2017
Iznos donacije / sponzorstva
Šahovski klub Draga 6.500,00
KBC Rijeka – donacija 100.000,00
Festival MIK – sponzorstvo 16.000,00
Sub Rosa manifestacija Ljeto na gradini – sponzorstvo 15.000,00
UKUPNO 137.500,00

Objava podataka o donacijama u 2016. godini:

Korisnik donacija Iznos donacija Svrha donacije
Šahovski klub Draga 6.500,00 Donacija u novcu – ŠK Draga za organizaciju 16. međunarodnog šahovskog turnira Cvijet Mediterana
Udruga za promicanje dobrobiti djece “Portić” Rijeka 1.000,00 Donacija u novcu – za promicanje dobrobiti djece 0 projekt Pripovjedačica priča
Lions club Sušak Rijeka 1.200,00 Donacija u novcu – za Centar za autizam Rijeka za opremanje senzornog parka
Ukupno: 8.700,00

Objava podataka o donacijama u 2015. godini:

Korisnik donacija Iznos donacija Svrha donacije
Rotary Club Rijeka 400,00 donacija u novcu – humanitarni bal i sudjelovanje u humanitarnoj akciji “Pomognimo djeci s invaliditetom”
Grad Rijeka 8.000,00 Donacija u usluzi – za proslavu 70. obljetnice oslobođenja grada Rijeke/Klub za ekspedicionizam i kulturu KEK
KBC Rijeka 82.833,33 Donacija u novcu – sporazum o donaciji za realiziaciju projekta gradnje Toplog mosta
Udruga NADA 1.000,00 Donacija u novcu – za kupnju 6 kreveta s pripadajućom opremom za Zavod za opću, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju KBC-a Rijeka
Košarkaški klub Kvarner 2010 Rijeka 190.198,25 Donacija u prijevozu
HNK Ivan pl. Zajc 5.175,00 Donacija u prijevozu – za organizaciju Riječkih ljetnih noći
Plivački klub Primorje Rijeka 103.500,00 Donacija u prijevozu u projektu Rijeka pliva – II polugodište 2014./2015.
Šahovski klub Draga 5.000,00 Donacija u novcu – ŠK Draga za održavanje 15. međunarodnog ženskog šahovskog turnira Cvijet Mediterana

Objava podataka o donacijama u 2014. godini:

Korisnik donacija Iznos donacija Svrha donacije
Kulturno-umjetničko društvo “Baklje” 5.000,00 kn Donacija u novcu za uzdavanje knjige “Red! River! Rock!”
Dječji dom I.B. Mažuranić 400,00 kn Donacija u novcu – humanitarni bal i sudjelovanje u humanitarnoj akciji “Pomozimo napuštenoj djeci”
Šahovski klub Draga 5.000,00 kn Donacija u novcu – za održavanje 14. međunarodnog ženskog turnira “Cvijet mediterana”
Plivački klub Primorje, Rijeka 191.250,00 kn Donacija u uslugama prijevoza – projekt “Rijeka pliva” za šk.god. 2013./2014.
Hrvatski Crveni križ 50.000,00 kn Donacija u novcu – za pomoć stanovnicima na područjima pogođenim poplavama u RH
Plivački klub Primorje, Rijeka 57.500,00 kn Donacija u uslugama prijevoza – projekt “Rijeka pliva” za I polugodište šk.god. 2014./2015.
Zaklada “Paraolimpijac” 500,00 kn Donacija u novcu – humanitarna utakmica Riječke legende i Humane zvijezde
Udruga žena operiranih dojki “Nada” Rijeka 1.000,00 kn Donacija u novcu – humanitarni koncert “Pjesmom za nadu”
Zbor Putokazi 3.500,00 kn Donacija u novcu – organizacija koncerta “Ponosimo se brojkom 30”

Objava podataka o donacijama u 2013. godini:

Korisnik donacija Iznos donacija Svrha donacije
Košarkaški klub Kvarner 142.133,99 kn Dopnacija usluge prijevoza
Šahovski klub Draga 5.000,00 kn Donacija u novcu – za održavanje 13. međunarodnog ženskog turnira “Cvijet mediterana”
Lions klub Opatija 1.000,00 kn Domacija u novcu za humanitarni rad
Humanitarna akcija “Dajmo snage Forci” 400,00 kn Donaciju u novcu za humanitarnu akciju “Dajmo snage Forci”
Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci 3.000,00 kn Donacija u novcu za izdavanje knjige “Pomorska i prometna politika”
Udruga Maraton 3.500,00 kn Donacija u novcu – Glazbeni projekt “Uspavanke”