Karte

Vrste karata

Pojedinačne karte

Danas su u opticaju pojedinačne, tjedne, mjesečne i godišnje putne karte. Pod pojedinačnim kartama se podrazumijevaju karte za jedno poništavanje, dva poništavanja, dnevna karta (za prvu zonu Grada Rijeke i cijelo tarifno područje (1.-4. zone) i tjedna karta (za prvu zonu Grada Rijeke i cijelo tarifno područje (1.-4. zone).

Više o pojedinačnim kartama ic_more_circle_24px

Mjesečne karte

Karta vrijedi za neograničeni broj putovanja na području zone/a, koje su upisane na gradsku karticu (Torpedo) i linija koje prometuju tim područjem. Kupljeno pravo zamijenjuje mjesečni kupon te se upisuje na karticu (Torpedo) u elektroničkom obliku.

Više o mjesečnim kartama ic_more_circle_24px

Godišnje karte

Vrijedi godinu dana od dana upisa prava. Razlikujemo nekoliko vrsta karata.

Više o godišnjim kartama ic_more_circle_24px

Usluga javnog prijevoza putnika dostupna je korisnicima bez prethodne rezervacije. The public transport service is available to users without  reservation.

Turistički autobus

Iz tuRIstičkog autobusa najbolje ćete se upoznati sa svim znamenitostima i atrakcijama Rijeke i Opatije, a priče o prošlosti i sadašnjosti možete poslušati na 8 jezika: hrvatskom, talijanskom, njemačkom, engleskom, francuskom, ruskom, španjolskom i mađarskom.

Više o tuRIstičkom autobusu ic_more_circle_24px