Karte

Vrste karata

Pojedinačne karte

Danas su u opticaju pojedinačne, tjedne, mjesečne i godišnje putne karte. Pod pojedinačnim kartama se podrazumijevaju karte za jedno poništavanje, dva poništavanja, dnevna karta (za prvu zonu Grada Rijeke i cijelo tarifno područje (1.-4. zone) i tjedna karta (za prvu zonu Grada Rijeke i cijelo tarifno područje (1.-4. zone).

Više o pojedinačnim kartama ic_more_circle_24px

Mjesečne karte

Karta vrijedi za neograničeni broj putovanja na području zone/a, koje su upisane na gradsku karticu (Torpedo) i linija koje prometuju tim područjem. Kupljeno pravo zamijenjuje mjesečni kupon te se upisuje na karticu (Torpedo) u elektroničkom obliku.

Više o mjesečnim kartama ic_more_circle_24px

Godišnje karte

Vrijedi godinu dana od dana upisa prava. Razlikujemo nekoliko vrsta karata.

Više o godišnjim kartama ic_more_circle_24px

Usluga javnog prijevoza putnika dostupna je korisnicima bez prethodne rezervacije.

Turistički autobus

Iz tuRIstičkog autobusa najbolje ćete se upoznati sa svim znamenitostima i atrakcijama Rijeke i Opatije, a priče o prošlosti i sadašnjosti možete poslušati na 8 jezika: hrvatskom, talijanskom, njemačkom, engleskom, francuskom, ruskom, španjolskom i mađarskom.

Više o tuRIstičkom autobusu ic_more_circle_24px

Skip to content