Linije Autotrolej sa svoja 174 autobusa svakodnevno prevozi putnike na 53 linije povezujući 13 gradova i općina

Ikona gradske linije

Gradske linije

Gradski (lokalni) prijevoz na području Grada Rijeke obavlja se na 19 linija. Linije obuhvaćaju cjelokupno gradsko područje.

Shematski prikaz linija Shema linija
KBC
KBC Sušak - Centar - KBC Rijeka
1
Pećine - Bivio
1a
Jelačićev trg - Marčeljeva Draga
1b
Tower centar - Strmica
2
Trsat - Srdoči
2a
Delta - Ivana Zavidića
3
Delta - Drnjevići - Bezjaki - Grbci
4
Fiumara - Brašćine
4a
Sv. Katarina - Vrh Pulca
5
Jelačićev trg - Drenova
5a
Drežnička - Tibljaši - Petrci - Drenova
6
Podvežica - Novo naselje
7
Gornja Vežica - Turkovo
7a
Sveti Križ - Hosti
8
(Trsat) - Kampus - Torpedo
8a
Jelačićev trg - Kampus
9
Delta - Baraći
13
Delta - Pašac - Grohovo
Ikona gradske noćne linije

Gradske noćne linije

Gradski noćni prijevoz obavlja se na 3 linije. Linije obuhvaćaju gradsko područje Grada Rijeke, a mreža je uređena prema osnovnim pravcima protezanja gradskih prometnica.

Shematski prikaz linija Shema
Ikona prigradske linije

Prigradske linije

Županijski (prigradski) prijevoz obavlja se na 33 linije, te povezuje 12 općina i gradova sa županijskim središtem.

Shematski prikaz linija Shema linija