Stajališta

Stajališta smjer A: Delta - Pašac - Grohovo

Delta terminal, Banska vrata, Donja Orehovica, Gornja Orehovica, B. Fućka , B. Fućka - Pašac, Pašac centar, Grohovski put, Grohovo

Stajališta smjer B: Grohovo - Pašac - Delta

Grohovo, Pašac centar, B. Fućka - Pašac, B. Fućka, Gornja Orehovica, Donja Orehovica, Banska vrata, Fiumara, Delta terminal