Stajališta

Stajališta smjer A: Drenova - Kablari - Petrci

Drenova, Benaši - B.Francetića, B.Francetića - Pešćevac, B.Francetića - Tonići, B.Francetića, Kablarska cesta, Kablari, Petrci ⋯ ✶ OŠ.F.Franković - igr., Braće Hlača, Frkaševo, Benaši - B.Francetića, B.Francetića - Pešćevac, B.Francetića - Tonići, B.Francetića, Kablarska cesta, Kablari, Petrci

Stajališta smjer B: Petrci - Kablari - Drenova

Petrci, Kablari, Kablarska cesta , B.Francetića , B.Francetića - Tonići , B.Francetića - Pešćevac, Benaši - B.Francetića, Drenova ⋯ ✶ Kablari, Petrci, Kablarska cesta , B.Francetića , B.Francetića - Tonići , B.Francetića - Pešćevac, Benaši - B.Francetića, Frkaševo, Braće Hlača, OŠ.F.Franković - igr.