Mjesečne karte

Mjesečne karte – kupljeno pravo zamijenjuje mjesečni kupon te se upisuje na karticu (Torpedo) u elektroničkom obliku. Karta vrijedi za neograničeni broj putovanja na području zone/a, koje su upisane na gradsku karticu (Torpedo) i linija koje prometuju tim područjem.

Sve vrste mjesečnih karata vrijede od prvog do zadnjeg datuma u tekućem mjesecu. Prilikom kupovine mjesečne karte korisnik se opredjeljuje za riječki sustav ili opatijski podsustav. Korisnicima koji se opredijele za opatijski podsustav, na karticu se upisuje slovo „O“ koje definira korištenje podsustava ali i dijela korištenja zone/a riječkog sustava ovisno o kupljenom mjesečnom pravu, ali maksimalno do granica prve tarifne zone Grada Rijeke.

Na internetskoj stranici www.rijekacitycard.hr možete produljiti mjesečna prava ovih kategorija: radnička, osnovnoškolska , srednjoškolska i studentska.

Vrste mjesečnih karata su:

Radnička mjesečna karta

Mogu je kupiti svi zaposleni i ostali građani koji ne ostvaruju pravo na neku drugu vrstu karte.

Cijene radničkih karata

1 zona 44,06 € (od 1. lipnja 2024. - 33,05 €)
2 zone 59,99 € (od 1. lipnja 2024. - 44,99 €)
3 zone 75,65 € (od 1. lipnja 2024. - 56,74 €)
4 zone 91,05 € (od 1. lipnja 2024. - 68,29 €)

Osnovnoškolska mjesečna karta

Kartu mogu kupiti redovni polaznici osnovnih škola.

Cijene osnovnoškolskih karata

1 zona 14,60 € (od 1. lipnja 2024. - 10,95 €)
1. - 4. zone 19,11 € (od 1. lipnja 2024. - 14,33 €)

Srednjoškolska mjesečna karta

Kartu mogu kupiti redovni polaznici srednjih škola na području gradova i općina na kojem KD Autotrolej d.o.o. Rijeka obavlja uslugu prijevoza.

Studentska mjesečna karta

Namijenjena je svim redovnim i izvanrednim studentima ukoliko nisu u radnom odnosu o čemu na prodajnom mjestu KD Autotrolej daju izjavu. Pravo ostvaruju uz uvjet da imaju prijavljeno prebivalište ili boravište na području gradova i općina na kojem KD Autotrolej d.o.o. Rijeka obavlja uslugu prijevoza.

Cijene srednjoškolskih i studentskih karata

1 zona 21,37 € (od 1. lipnja 2024. - 16.03 €)
2 zone 28,67 € (od 1. lipnja 2024. - 21.50 €)
3 zone 36,50 € (od 1. lipnja 2024. - 27,38 €)
4 zone 43,67 € (od 1. lipnja 2024. - 32,75 €)

Mirovinska mjesečna karta

Kartu mogu kupiti korisnici: starosne, obiteljske i invalidske mirovine, te osobe starije od 60 godina života, ako su nezaposlene.

Socijalna mjesečna karta

Za prvu tarifnu zonu Grada Rijeke i Grada Opatije, ili cijelo tarifno područje od prve do četvrte zone. Kartu mogu kupiti sve nezaposlene osobe prijavljene na Zavodu za zapošljavanje Grada Rijeke i Grada Opatije. Za izradu karte potrebno je donijeti: potvrdu/evidencijski karton potvrđen u mjesecu u kojem se karta kupuje, od strane Zavoda za zapošljavanje Grada Rijeke ili Grada Opatije.

Cijene mirovinskih i socijalnih karata

1 zona 17,85 € (od 1. lipnja 2024. - 13.39 €)
1. - 4. zone 30,26 € (od 1. lipnja 2024. - 22,70 €)

Subvencionirana mjesečna karta

Izdaje se temeljem Rješenja/Zaključka/potvrde gradova/općina. Postotak subvencije može biti 100% i manji. Korisnik vrši nadoplatu do pune cijene vrijednosti mjesečnog prava, a ovisno o postotku kojeg je ostvario temeljem Rješenja, Zaključka ili Potvrde gradova/općina. Na Rješenju/Zaključku/Potvrdi navedeni su uvjeti temeljem kojih korisnik ostvaruje pravo na karte i to na osnovu: socijalnog uvjeta ili uvjeta prihoda.

Prodaja mjesečnih prava

Prodaja mjesečnih prava za kategoriju radničkih, studentskih, srednjoškolskih, osnovnoškolskih i socijalnih karata počinje 21. datuma u tekućem mjesecu i traje do 20. datuma u slijedećem mjesecu.

Prodaja mjesečnih prava za studente i srednjoškolce, koje sufinancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta te gradovi i općine, počinje 21. datuma u tekućem mjesecu i traje do 10. datuma u slijedećem mjesecu, do kada je moguć i povart novca ukoliko je karta kupljena po punoj cijeni.

Prodaja mjesečnih prava za kategorije koje ostvaruju pravo na subvencionirani prijevoz temeljem Rješenja, Potvrde ili Zaključka dobivene od gradova i općina na čijem području KD Autotrolej obavlja uslugu prijevoza počinje 21. datuma u tekućem mjesecu i traje do 20. datuma u slijedećem mjesecu.

Skip to content