Pojedinačne karte

Pod pojedinačnim kartama se podrazumijevaju karte za jedno poništavanje, dva poništavanja, dnevna karta (za prvu zonu Grada Rijeke i cijelo tarifno područje (1.-4. zone) i tjedna karta (za prvu zonu Grada Rijeke i cijelo tarifno područje (1.-4. zone).

 

Karte za jedno poništavanje

Kupuju se kod vozača u vozilu.

Cijene karata za jedno poništavanje

1 zona 2,00€
2 zone 2,50€
3 zone 3,00€
4 zone 3,50€

Karta za dva poništavanja

Prodaju se na prodajnim mjestima KD Autotrolej, te na drugim prodajnim mjestima s kojima je KD Autotrolej sklopio Ugovor o prodaji (novinski kiosci i sl.). Pravo korištenja te karte istovjetno je kao i za karte za jedno poništavanje.

Cijene karata za dva poništavanja

1 zona 2,80 €
2 zone 3,70 €
3 zone 4,60 €
4 zone 5,20 €

Dnevna karta

Za područje prve tarifne zone Grada Rijeke (zona 1.) ili cijelo tarifno područje (zone 1.-4.). Putnik je dužan pri prvom ulasku u autobus poništiti putnu kartu u automatu ili kod vozača. Jednom poništena karta vrijedi za neograničen broj putovanja, toga dana, na svim linijama unutar prve tarifne zone Grada Rijeke odnosno na cijelom tarifnom području, bez obzira na smjer putovanja. Karte su prenosive i tijekom dana ih može koristiti više osoba.

Cijene dnevnih karata

1. zona 3,19 €
1. - 4. zone 5,44 €

Tjedna karta

Za područje prve tarifne zone Grada Rijeke (zona 1.) ili cijelo tarifno područje (zone 1.-4.). Glasi na ime i prezime putnika, a vrijedi za neograničeni broj putovanja 7 kalendarskih dana u nizu, a datumsko važenje je upisano na karti.

Cijene tjednih karata

1. zona 12,74 €
1. - 4. zone 25,48 €

Digitalne karte

Putnik putem mobilne aplikacije Smartica može kupiti pojedinačnu kartu za dva poništavanja, dnevnu i tjednu kartu, sukladno gore navedenim cjenama. 

Skip to content