Pod pojedinačnim kartama se podrazumijevaju karte za jedno poništavanje, dva poništavanja, dnevna karta (za prvu zonu Grada Rijeke i cijelo tarifno područje (1.-4. zone) i tjedna karta (za prvu zonu Grada Rijeke i cijelo tarifno područje (1.-4. zone).

Karta za jedno poništavanje kupljena kod vozača

Prodaje ih vozač u autobusu, a koriste se za putovanje na području jedne, dvije, tri ili četiri tarifne zone. Putnik kupuje kartu za broj zone/a koliko ih vožnjom želi prijeći. Putnik s poništenom pojedinačnom kartom ima pravo prelaziti više puta s linije na liniju putujući od ishodišta do odredišta, uz uvjet da ne prekorači vremensko ograničenje i to za jednu zonu 60 minuta, dvije zone 70 minuta, tri zone 90 minuta i četiri zone 130 minuta.

Cijene karata za jedno poništavanje kupljenih u vozilu kod vozača

1 zona 10,00 kn
2 zone 13,00 kn
3 zone 16,00 kn
4 zone 21,00 kn

Karta za jedno poništavanje kupljena Gradskom karticom

Kupuju se na validatoru putem Gradske kartice, a koriste se za putovanje na području jedne, dvije, tri ili četiri tarifne zone. Putnik kupuje kartu za broj zone/a koliko ih vožnjom želi prijeći. Putnik s poništenom pojedinačnom kartom ima pravo prelaziti više puta s linije na liniju putujući od ishodišta do odredišta, uz uvjet da ne prekorači vremensko ograničenje i to za jednu zonu 60 minuta, dvije zone 70 minuta, tri zone 90 minuta i četiri zone 130 minuta.

Cijene karata za jedno poništavanje kupljenih na validatoru Gradskom karticom

1 zona 7,00 kn
2 zone 9,50 kn
3 zone 11,70 kn
4 zone 13,50 kn

Karta za dva poništavanja

Prodaju se na prodajnim mjestima KD Autotrolej, te na drugim prodajnim mjestima s kojima je KD Autotrolej sklopio Ugovor o prodaji (novinski kiosci i sl.). Pravo korištenja te karte istovjetno je kao i za karte za jedno poništavanje.

Cijene karata za dva poništavanja

1 zona 15,50 kn
2 zone 21,00 kn
3 zone 26,00 kn
4 zone 30,00 kn

Dnevna karta

Za područje prve tarifne zone Grada Rijeke (zona 1.) ili cijelo tarifno područje (zone 1.-4.). Putnik je dužan pri prvom ulasku u autobus poništiti putnu kartu u automatu ili kod vozača. Jednom poništena karta vrijedi za neograničen broj putovanja, toga dana, na svim linijama unutar prve tarifne zone Grada Rijeke odnosno na cijelom tarifnom području, bez obzira na smjer putovanja. Karte su prenosive i tijekom dana ih može koristiti više osoba.

Cijene dnevnih karata

1. zona 20,00 kn
1. - 4. zone 34,00 kn

Tjedna karta

Za područje prve tarifne zone Grada Rijeke (zona 1.) ili cijelo tarifno područje (zone 1.-4.). Glasi na ime i prezime putnika, a vrijedi za neograničeni broj putovanja 7 kalendarskih dana u nizu, a datumsko važenje je upisano na karti.

Cijene tjednih karata

1. zona 80,00 kn
1. - 4. zone 160,00 kn