Pravo na pristup informacijama

OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/2013; 85/2015) fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, raspolaže ili nadzire određeno tijelo javne vlasti.

Službenik za informiranje – Kristina Prijić

Adresa:
Školjić 15, 51000 Rijeka
Internet: http://www.autotrolej.hr/
Telefon: 051 311 410
Fax: 051 330 330
Email:  autotrolej@autotrolej.hr

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka od 8:00 – 16:00

Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/2013. i Izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama 88/2015.)
Svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima  omogućuje pravo na pristup informacijama.  Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva. Tijelo javne vlasti o zahtjevu za pristup informaciji odlučit će najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Zahtjev možete ispuniti ili preuzeti na sljedećem linku: Zahtjev za pristup informacijama – obrazac

Pravni okvir

Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br.25/13.)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br.85/15.)
Zakon o pravu na pristup informacijama – pročišćeni tekst
.doc/.pdf

Zakon o pravu na pristup informacijama – pročišćeni tekst – na engleskom
doc/.pdf

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Kriterijima se propisuje visina naknade stvarnih materijalnih troškova koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine br. 12/14”)
Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 15/14″)

Ponovna uporaba informacija

Ponovna uporaba informacija je Zakonom o pravu na pristup informacijama definirana kao uporaba informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, različite od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Primjer informacija javnog sektora su razni gospodarsko – financijski podaci, podaci iz pravosuđa, prostorno-geografske informacije, statističke informacije, različiti registri i baze podataka, koji imaju potencijal za ponovnu uporabu u svrhu razvijanja novih proizvoda i usluga.

U svrhu ponovne uporabe informacija tijelo javne vlasti će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad god je to moguće i primjereno. Tijelo javne vlasti nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati uporabu dijela informacije te nema obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.

Zahtjev možete ispuniti ili preuzeti na sljedećem linku:

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Uvjeti za ponovnu upotrebu informacija

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija opisani su u čl. 19., 20. I 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacija (“Narodne novine”, br.85/15.)

Skip to content