Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama KD Autotrolej d.o.o je izradilo Katalog informacija i odredio za to nadležnu osobu. Poslove službenika za informiranje u KD Autotrolej obavlja Kristina Prijić, prof.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Na ovoj stranici možete preuzeti Zahtjev za pristup informacijama, Katalog informacija kao i prateće Odluke.