VOZAČ AUTOBUSA

VOZAČ AUTOBUSA, sss, vozač motornog vozila ili stručna osposobljenost za vozača, KOD 95, potreban životopis, preslika domovnice, vozačka dozvola, KOD 95, potvrda o nekažnjavanju, ERPS, digitalna kartica – na adresu Školjić 15.

Broj traženih radnika: deset

Poslodavac osigurava smještaj za radnike izvan Primorsko-goranske županije.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.