Česta pitanja

Odgovori na najčešće postavljana pitanja

1. Vrste gradskih kartica

KD Autotrolej izdaje RCC Torpedo karticu na koju korisnik može upisati mjesečno, višemjesečno ili godišnje pravo na korištenje gradskog prijevoza.

2. Postoji li drugi način upisa prava za korištenje gradskih usluga javnog gradskog prijevoza osim na gradsku karticu?

Ne postoji drugi način za upis prava na korištenje gradskih usluga. Prava možete upisati isključivo na gradsku karticu.

3. Koje dokumente trebam predočiti na prodajnom mjestu kako bih mogao/la postati korisnikom gradske kartice?

Ako se radi o punoljetnoj osobi:

 • popunjen i potpisan Zahtjev za izdavanje kartice,
 • Zahtjev za upis prava za korištenje usluge prijevoza putnika –Rijeka City Card
 • važeću osobnu ispravu (osobna iskaznica ili putovnica)

Ako se radi o maloljetnoj osobi:

 • popunjen i potpisan Zahtjev za izdavanje kartice (od strane maloljetnika i roditelja/zakonskog zastupnika)
 • Zahtjev za upis prava za korištenje usluge prijevoza putnika – Rijeka City Card
 • Izvod iz matične knjige rođenih/rodni list/osobnu iskaznicu/putovnicu maloljetne osobe
 • kopiju važeće osobne isprave (osobne iskaznice ili putovnice) roditelja ili zakonskog zastupnika

Pri predavanju Zahtjeva za izradu karticu uz roditelja ili zakonskog zastupnika maloljetna osoba ne mora biti prisutna.

Aktualne verzije obrazaca i dokumenata možete pronaći na stranici Dokumenti i uvjeti korištenja.

4. Gdje mogu upisati pravo za korištenje usluga javnog prijevoza i koja je dokumentacija potrebna?

Pravo na korištenje usluga javnog prijevoza možete upisati na prodajnim mjestima KD Autotrolej i to:

 • Trg Josipa bana Jelačića 3 u Rijeci,
 • Trg Velog Jože 1 u Opatiji
 • Putem RCC WEB Servisa na poveznici www.rijekacitycard.hr

Dokumentacija koju je potrebno priložiti za ostvarivanje pojedinog prava opisana je u Općim uvjetima prijevoza koji su dostupni na web stranici. Informaciju o potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje pojedinog prava možete dobiti u Call centru putem telefona na broj: 060 151 151 ili 051 311 400.

Aktualne verzije obrazaca i dokumenata možete pronaći na stranici Dokumenti i uvjeti korištenja.

5. Koja prava se mogu kupiti na kioscima Tiska i iNovina?

Na kioscima Tiska i iNovina mogu se kupiti i upisati mjesečna prava za učenike, srednjoškolce, studente, radnike i umirovljenike.

6. Prilikom kupovine na webu ne obračunava se ispravna subvencija (što učiniti)?

Ako Vam se prilikom kupovine prava putem web usluge na obračunava ispravan iznos subvencije, molimo Vas da dođete na jedno od naših prodajnih mjesta kako bi detaljno provjerili o čemu se radi.

7. Prava koja sam upisao na karticu ne funkcioniraju, u čemu je problem?

Molimo vas da se za sve poteškoće s pravima na korištenje usluga javnog gradskog prijevoza javite Odjelu za informiranje i reklamacije na broj telefona 060 151 151 ili 051 311 400.

8. Koje su cijene putnih karata po vrstama prava i zonama?

Cijene svih putnih karata možete provjeriti na stranici: Vrste karata i na brojeve telefona 060 151 151 ili 051 311 400.

9. Da li korisnik mora odabrati zonu u koju putuje prije nego prisloni karticu na validator?

Da, korisnik odabire broj zone u koju putuje i tek onda prislanja karticu na validator.

10. Da li se korisnik smije vraćati s već kupljenim pravom u suprotnom smjeru?

Da, korisnik smije koristiti uslugu prijevoza putujući u suprotnom smjeru uz vremensko ograničenje definirano za svaku zonu (60 min. jedna zona, 70 min. dvije zone, 90 min. tri zone i 130 min. četiri zone).

11. Ima li korisnik pravo na određene popuste za ostvarivanje prava na korištenje usluga u Autotroleju, koji su to točno popusti i kako ih korisnici mogu ostvariti, odnosno koja im je dokumentacija za to potrebna?

Pojedine kategorije korisnika imaju pravo na subvencije, a dokumentacija potrebna za ostvarivanje tih prava definirana je u dokumentu Opći uvjeti prijevoza koji su dostupni na web stranici: www.autotrolej.hr.

12. Što se događa ukoliko kontrolor stavi  karticu na „crnu listu“. Što korisnik mora učiniti, kome se obratiti?

Kontrolor stavlja kartu na „crnu listu“ u slučaju da se korisnik koristi pretplatnim pravom koje ne glasi na njegovo ime, kad je karta neispravna (npr. nema upisano pravo za tekući mjesec, odnosno zonu/e koje koristi…) ili nije kupio pojedinačnu putnu kartu (kod vozača/na validatoru). Korisnik je dužan doći u Autotrolej – Odjel kontrole putnih karata, Školjić 15.

13. Gdje se mogu obratiti ukoliko imam neku reklamaciju na usluge Autotroleja?

Pisani prigovor možete podnijeti:

 • na prodajnim mjestima Autotroleja
 • putem pošte na adresu: KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka, Školjić 15, 51 000 Rijeka
 • putem e-maila na e-mail adresu: prituzbe-reklamacije@autotrolej.hr

14. Da li ponovno plaćam izdavanje gradske kartice u slučaju gubitka ili krađe kartice?

Da, primjenjuje se standardna naknada za izdavanje kartice.

15. Da li ponovno plaćam i pravo na prijevoz?

Ponovni upis prava, odnosno prijepis prava se ne naplaćuje.

16. Registracija gradske kartice kod svakog ulaska u autobus, da ili ne?

Korisnici RCC kartica obavezni su prilikom svakog ulaska u svako vozilo izvršiti validaciju prislanjanjem kartice na validator. Nakon prijave na zaslonu aparata pojavit će se obavijest o valjanosti karte. Korisnik koji ne izvrši validaciju, smatra se kao da nema putnu kartu.

17. Može li kontrolor karata na uvid tražiti neki od osobnih dokumenata?

Ukoliko je putnik zatečen u vozilu bez valjane karte, na zahtjev ovlaštene osobe prijevoznika, dužan je dati vjerodostojne podatke o svom identitetu. Odbije li putnik dati tražene podatke i prekine li se bilo kakav oblik korektne komunikacije, kontrolor može zatražiti asistenciju djelatnika nadležne policijske uprave, radi utvrđivanja identiteta osobe u prekršaju.

18. Kako do potvrde zbog zastoja u prometu ili kašnjenja?

Ukoliko dođe do poremećaja u prometu koji bitno utječu na redovitost autobusnih linija, putnik s valjanom kartom, može preuzeti potvrdu o neredovitosti pojedinih linija i to u Odsjeku prometa, Fiumara 13.

Skip to content