Odgovori na najčešće postavljana pitanja

1. Vrste gradskih kartica

Erste Card Club izdaje tri vrste gradske DC RCC kartice koje se međusobno razlikuju po načinu odobravanja i obuhvatu platnih funkcionalnosti:

 • DC RCC prepaid kartica namijenjena je osobama od 6 godina nadalje,
 • DC RCC companion kartica namijenjena je već postojećim korisnicima Diners Club kartica i članovima njihove obitelji koji su stariji od 7 godina,
 • DC RCC kreditna kartica namijenjena je svim kreditno sposobnim osobama starijim od 18 godina.
 • KD Autotrolej izdaje RCC Torpedo karticu na koju korisnik može upisati mjesečno, višemjesečno ili godišnje pravo na korištenje gradskog prijevoza.

2. Koja je razlika između DC RCC (crvene) i Torpedo (plave) kartice?

RCC Torpedo kartica je kartica na koju korisnik može upisati mjesečno, višemjesečno ili godišnje pravo na korištenje gradskog prijevoza. Torpedo kartica nema platnu funkcionalnost. Kartica vrijedi 4 godine, a naknada za izdavanje kartice iznosi 20,00 kn za sve kategorije korisnika. Iznimno osobe starije od 65 godina života s prebivalištem na području Jedinica lokalne samouprave na čijem teritoriju KD Autotrolej obavlja uslugu prijevoza, plaćaju naknadu u iznosu od 15,00 kn.

Na DC RCC prepaid karticu može se upisati mjesečno, višemjesečno ili godišnje pravo na korištenje gradskog prijevoza. Prvi upis prava se mora obaviti u poslovnici Autotroleja, a nakon toga korisnik može putem web portala ECC on line izvršiti upis prava uz uvjet da se registrira na navedenom portalu. Kartica se može koristiti i kao sredstvo plaćanja ukoliko se na nju izvrši uplata novčanih sredstava (limit potrošnje po kartici određen je iznosom koji je uplaćen na karticu do maksimalnog iznosa od 1.000,00 kn). DC RCC prepaid kartica može se koristiti kao sredstvo plaćanja na validatorima u autobusima Autotroleja, na otvorenim parkiralištima (Ul. Riva Boduli, HŽ-Žabica, Brajdica i Ul. Ivana Zajca), zatvorenim parkiralištima (Delta, Školjić, Gomila, R. Benčić, Podpinjol, KBC Rijeka, KBC Sušak, Putnička obala i KBC Kantrida) te u garažama (Zagrad B i Kantrida) Rijeka plusa d.o.o. Osim toga, može se koristiti za jednokratna plaćanja na više od 250 prodajnih mjesta u Rijeci na kojima je omogućeno beskontaktno plaćanje i koja imaju ugovoren prihvat DC RCC prepaid kartice. Uplata novčanih sredstava na DC RCC prepaid karticu nije uvjet za korištenje kartice niti za upis prava na korištenje gradskih usluga, već dodatna opcija za sve one koji karticu žele koristiti i kao sredstvo plaćanja. Građani koji ne žele ovu gradsku karticu koristiti kao sredstvo plaćanja, mogu na njoj imati upisana prava na gradske usluge. Naknada za izdavanje DC RCC prepaid kartice iznosi 30 kuna i plaća se odmah prilikom izrade kartice. Kartica vrijedi 3 godine.

3. Postoji li drugi način upisa prava za korištenje gradskih usluga javnog gradskog prijevoza osim na gradsku karticu?

Ne postoji drugi način za upis prava na korištenje gradskih usluga. Prava možete upisati isključivo na neku od gradskih kartica.

4. Koje dokumente trebam predočiti na prodajnom mjestu kako bih mogao/la postati korisnikom gradske kartice?

Ako se radi o punoljetnoj osobi:

 • popunjen i potpisan Zahtjev za izdavanje kartice,
 • Zahtjev za upis prava za korištenje usluge prijevoza putnika –Rijeka City Card
 • važeću osobnu ispravu (osobna iskaznica ili putovnica)

Ako se radi o maloljetnoj osobi:

 • popunjen i potpisan Zahtjev za izdavanje kartice (od strane maloljetnika i roditelja/zakonskog zastupnika)
 • Zahtjev za upis prava za korištenje usluge prijevoza putnika – Rijeka City Card
 • Izvod iz matične knjige rođenih/rodni list/osobnu iskaznicu/putovnicu maloljetne osobe
 • kopiju važeće osobne isprave (osobne iskaznice ili putovnice) roditelja ili zakonskog zastupnika

Pri predavanju Zahtjeva za izradu karticu uz roditelja ili zakonskog zastupnika maloljetna osoba ne mora biti prisutna.

Aktualne verzije obrazaca i dokumenata možete pronaći na stranici Dokumenti i uvjeti korištenja.

5. Gdje mogu upisati pravo za korištenje usluga javnog prijevoza i koja je dokumentacija potrebna?

Pravo na korištenje usluga javnog prijevoza možete upisati na prodajnim mjestima KD Autotrolej i to:

 • Trg Josipa bana Jelačića 3 u Rijeci,
 • Delta bb u Rijeci,
 • Trg Velog Jože 1 u Opatiji

Za upis prava morate priložiti:

 • popunjeni i potpisani Zahtjev za upis prava za korištenje usluge javnog prijevoza putnika – Rijeka City Card (kojega možete dobiti na prodajnim mjestima KD Autotrolej ili preuzeti na web stranici: www.autotrolej.hr.
 • važeću osobnu iskaznicu/putovnicu,
 • OIB.

Ostala dokumentacija koju je potrebno priložiti za ostvarivanje pojedinog prava opisana je u Općim uvjetima prijevoza koji su dostupni na web stranici. Informaciju o potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje pojedinog prava možete dobiti u Call centru putem telefona na broj: 060 151 151 ili 051 311 400.

Aktualne verzije obrazaca i dokumenata možete pronaći na stranici Dokumenti i uvjeti korištenja.

6. Koja prava se mogu kupiti na kioscima Tiska i iNovina?

Na kioscima Tiska i iNovina mogu se kupiti i upisati mjesečna prava za učenike, srednjoškolce, studente, radnike i umirovljenike.

7. Kako kupiti pravo putem web usluge?

Usluzi Internet prodaje pristupa se putem stranica ECC On-line usluga: online.erstecardclub.hr. Mjesečna karta može se kupiti za bilo kojeg korisnika DC RCC kartice, koji je pravo korištenja gradskog prijevoza ranije upisao na prodajnim mjestima Autotroleja (Jelačićev trg, Delta i Opatija). Dakle, samo prvi upis prava Autotroleja (upis pokazne karte) potrebno je napraviti na navedenim prodajnim mjestima, a kasnije se mjesečna karta može kupovati putem interneta. Kupnja je moguća sa svim Diners i gradskim DC RCC karticama, uključujući i prepaid karticu, pod uvjetom da je na prepaid kartici dovoljno uplaćenih sredstava za kupnju mjesečne karte. Karta kupljena na ovaj način u autobusu je dostupna nakon proteka 24 sata od on-line kupnje. Kako bi pokazna karta bila valjana potrebno je karticu prisloniti na validator u autobusima.

Procedura same kupnje putem interneta počinje tako da građani koji na ovaj način žele kupiti mjesečnu kartu, u rubrici „RI gradske usluge“ odaberu vrstu Diners Club kartice kojom žele izvršiti kupovinu te potom upišu broj DC RCC kartice na koju se kupnja odnosi. Kupuje li kartu maloljetna osoba, njezin zakonski zastupnik kao potvrdu da je suglasan sa kupnjom, kod prve kupnje treba upisati svoj OIB.

8. Prilikom kupovine na webu ne obračunava se ispravna subvencija (što učiniti)?

Ako Vam se prilikom kupovine prava putem web usluge na obračunava ispravan iznos subvencije, molimo Vas da dođete na jedno od naših prodajnih mjesta kako bi detaljno provjerili o čemu se radi.

9. Prava koja sam upisao na karticu ne funkcioniraju, u čemu je problem?

Molimo vas da se za sve poteškoće s pravima na korištenje usluga javnog gradskog prijevoza javite Odjelu za informiranje i reklamacije na broj telefona 060 151 151 ili 051 311 400.

10. Koje su cijene putnih karata po vrstama prava i zonama?

Cijene svih putnih karata možete provjeriti na stranici: Vrste karata i na brojeve telefona 060 151 151 ili 051 311 400.

11. Da li korisnik mora odabrati zonu u koju putuje prije nego prisloni karticu na validator?

Da, korisnik odabire broj zone u koju putuje i tek onda prislanja karticu na validator.

12. Što se dešava ukoliko korisnik ne odabere zonu u koju putuje, a za svoj prijevoz koristi DC RCC prepaid karticu na kojoj ima samo određeni financijski iznos ili koristi DC RCC kreditnu/companion karticu bez upisanog prava?

Ukoliko korisnik ne odabere zonu u koju putuje s kartice mu se skida iznos krajnje zone u koju autobus prometuje.

13. Što se dešava ukoliko korisnik kupi pravo na validatoru s jednom od DC RCC kartica za jednu zonu npr. za putovanje na području Grada Rijeke, a svoje putovanje nastavlja u Opatiju?

Korisnik na području Grada Rijeke nema mogućnost odabira zone u koju želi nastaviti putovanje, jer na validatoru može odabrati samo zonu 1. Ukoliko svoje putovanje nastavlja za Opatiju u vremenu dozvoljenom za prijelaz (u ovom slučaju 60 minuta) odabire najbliže stajalište na kojem prelazi na liniju 32. Po ulasku u autobus bira zonu 3, prislanja karticu na validator. Validator provjerava prava upisana na kartici i računa razliku u cijeni između treće i prve zone. Znači, cijena za tri zone iznosi 13,00 kn, korisnik je već platio 7,75 kn, iznos na kartici koji se naplaćuje za ovo putovanje iznosi 5,25 kn. Ukoliko je vrijeme presjedanja isteklo ili presjedanje nije izvršeno u dozvoljenom vremenu, korisniku se skida iznos od 13,00 kn što je cijena putovanja za korištenje triju zona.

14. Da li se korisnik smije vraćati s već kupljenim pravom u suprotnom smjeru?

Da, korisnik smije koristiti uslugu prijevoza putujući u suprotnom smjeru uz vremensko ograničenje definirano za svaku zonu (60 min. jedna zona, 70 min. dvije zone, 90 min. tri zone i 130 min. četiri zone).

15. Ima li korisnik pravo na određene popuste za ostvarivanje prava na korištenje usluga u Autotroleju, koji su to točno popusti i kako ih korisnici mogu ostvariti, odnosno koja im je dokumentacija za to potrebna?

Pojedine kategorije korisnika imaju pravo na subvencije, a dokumentacija potrebna za ostvarivanje tih prava definirana je u dokumentu Opći uvjeti prijevoza koji su dostupni na web stranici: www.autotrolej.hr.

16. Što se događa ukoliko kontrolor stavi DC RCC karticu na „crnu listu“. Što korisnik mora učiniti, kome se obratiti?

Kontrolor stavlja kartu na „crnu listu“ u slučaju da se korisnik koristi pretplatnim pravom koje ne glasi na njegovo ime, kad je karta neispravna (npr. nema upisano pravo za tekući mjesec, odnosno zonu/e koje koristi…) ili nije kupio pojedinačnu putnu kartu (kod vozača/na validatoru). Korisnik je dužan doći u Autotrolej – Odjel kontrole putnih karata, Školjić 15.

17. Gdje se mogu obratiti ukoliko imam neku reklamaciju na usluge Autotroleja?

Pisani prigovor možete podnijeti:

 • na prodajnim mjestima Autotroleja
 • putem pošte na adresu: KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka, Školjić 15, 51 000 Rijeka
 • putem faxa na broj 051/330-330
 • putem e-maila na e-mail adresu: autotrolej@autotrolej.hr

18. Da li ponovno plaćam izdavanje gradske kartice u slučaju gubitka ili krađe kartice?

Da, primjenjuje se standardna naknada za izdavanje kartice, ovisno o vrsti iste.

19. Da li ponovno plaćam i pravo na prijevoz?

Ponovni upis prava, odnosno prijepis prava se ne naplaćuje.

20. Registracija gradske kartice kod svakog ulaska u autobus, da ili ne?

Korisnici DC RCC kartica obavezni su prilikom svakog ulaska u svako vozilo izvršiti validaciju prislanjanjem kartice na validator. Nakon prijave na zaslonu aparata pojavit će se obavijest o valjanosti karte. Korisnik koji ne izvrši validaciju, smatra se kao da nema putnu kartu.

21. Može li kontrolor karata na uvid tražiti neki od osobnih dokumenata?

Ukoliko je putnik zatečen u vozilu bez valjane karte, na zahtjev ovlaštene osobe prijevoznika, dužan je dati vjerodostojne podatke o svom identitetu. Odbije li putnik dati tražene podatke i prekine li se bilo kakav oblik korektne komunikacije, kontrolor može zatražiti asistenciju djelatnika nadležne policijske uprave, radi utvrđivanja identiteta osobe u prekršaju.

22. Kako saznati aktualne informacije u prometu, voznom redu, uslugama, kako do odredišta, cijene prijevoza…?

Odjel za informiranje i reklamacije, za korisnike usluge javnog gradskog prijevoza, dostupan je na broju 060 151 151 ili 051 311 400, sve radne/neradne dane u tjednu od 6:00 – 22:00 sata, odnosno na našoj web stranici.

23. Kako provjeriti jesu li pronađene stvari u vozilima Autotroleja?

Korisnici naših usluga koji su u vozilima Autotroleja, ostavili svoje osobne stvari mogu dobiti informaciju o izgubljenim, odnosno pronađenim stvarima, pozivom na broj 060 151 151 ili 051 311 400, sve radne/neradne dane u tjednu od 6:00 – 22:00 sata.

24. Kako do potvrde zbog zastoja u prometu ili kašnjenja?

Ukoliko dođe do poremećaja u prometu koji bitno utječu na redovitost autobusnih linija, putnik s valjanom kartom, može preuzeti potvrdu o neredovitosti pojedinih linija i to u Odsjeku prometa, Fiumara 13.