Stajališta

Stajališta smjer A: Delta - Drnjevići - Bezjaki - Grbci

Delta, Sušački neboder, Ivana Grohovca, Žrtava fašizma, Pomerio park, F.l.Guardie, Nikole Tesle , KBC Rijeka, Mlaka, Novi List, Toreta, Krnjevo Zametska, Zametska, Baredice, Zamet - Braće Monjac, Braće Mohorić, Nova cesta - Braće Mohorić, Fantini, Pilepići, Drnjevići, Mulci, Pužići, Trampov breg, Bezjaki.

Stajališta smjer B: Grbci - Delta

Bezjaki, Trampov breg, Pužići, Mulci, J. Mohorića I, J. Mohorića II, Selinari, Šumci, Grpci, Starci, Zamet groblje, Braće Mohorić, Zamet - Braće Monjac, Baredice, Zametska, Krnjevo Zvonimirova, Toreta, Novi List, Mlaka, KBC Rijeka, Željeznički kolodvor , Manzzonijeva, F.l.Guardie, Pomerio park, Žrtava fašizma, Novi most, Delta.