Stajališta

Stajališta smjer A: Sv. Katarina - Vrh Pulca

Sv. Katarina, Sv. Katarina I, Sv. Katarina II, Brašćine, Internacionalnih brigada, Galenski laboratorij, Pulac I, Pulac II, Vrh Pulca

Stajališta smjer B: Vrh Pulca - Sv. Katarina

Vrh Pulca, Pulac II, Pulac I, Galenski laboratorij, Internacionalnih brigada, Brašćine, Sv. Katarina I, Sv. Katarina II, Sv. Katarina,