Stajališta

Stajališta smjer A: Jelačićev trg - Marčeljeva Draga

Jelačićev trg, Trg RH, Riječki neboder, Brajda, Željeznički kolodvor A, KBC Rijeka, Mlaka, Novi list, Toretta, Krnjevo Liburnijska, 3. maj, Liburnijska - Vere Bratonje, Labinska, OŠ Kandtrida, Šparići, Ploče, Mate Balote, Marčeljeva Draga.

Stajališta smjer B: Marčeljeva Draga - Jelačićev trg

Marčeljeva Draga , Mate Balote, Ploče, Šparići, OŠ Kantrida, Labinska , Liburnijska - V.Bratonje, 3. maj, Krnjevo Liburnijska, Krnjevo Zvonimirova, Toretta, Novi list, Mlaka, LBC Rijeka, Željeznički kolodvor GB, Brajda, Žabica, Riva, Tržnica, Jelačićev trg.