Stajališta

Stajališta smjer A: Fiumara - Brašćine

Fiumara, Palazzo Modello, Trg RH, Riječki neboder, Manzonijeva, 1. maja, Tizianova, Belveder, Kozala Groblje, Ante Kovačića, Kapitanovo, Kozala - Drenovski put, Kozala, Vinas, Brašćine okretište

Stajališta smjer B: Fiumara - Brašćine

Brašćine okretište, Kozala - Drenovski put, Kapitanovo, Ante Kovačića, Kozala Groblje, Laginjina, Guvernerova palača, Fiumara