Stajališta

Stajališta smjer A: Drežnička - Tibljaši - Petrci - Drenova

Osječka - Crkva, Škurinje škola, Škurinjska cesta I , Škurinje spomenik, Tibljaši okretište, Stupari II Bacardi, Petrci I Perica, Petrci, Kablari, Kablarska cesta, B. Francetića, B. Francetića - Tonići, B. Francetića -Pešćevac, Benaši - B. Francetića, Frkaševo, Braće Hlača, OŠ Fran Franković.

Stajališta smjer B: Tibljaši - Drežnička (- Željeznički kolodvor)

OŠ Fran Franković, Braće Hlača, Frkaševo, Drenova, Benaši - B. Francetića, B. Francetića - Pešćevac, B. Francetića - Tonići, B. Francetića, Kablarska cesta, Kablari, Petrci, Petrci I Perica, Stupari II Bacardi, Tibljaši, Škurinjska cesta II, Škurinje spomenik, Škurinjska cesta I, škola, Osječka - crkva, Osječka - Drežnička, Osječka - crkva.