Stajališta

Stajališta smjer A: (Željeznički kolodvor -) Drežnička - Tibljaši

Osječka - Crkva, Škurinje škola, Škurinjska cesta I , Škurinje spomenik, Tibljaši okretište, Stupari II Bacardi, Petrci I Perica, Petrci, Kablari, Kablarska cesta, B. Francetića, B. Francetića - Tonići, B. Francetića -Pešćevac, Benaši - B. Francetića, Drenova.

Stajališta smjer B: Tibljaši - Drežnička (- Željeznički kolodvor)

Drenova, Benaši - B. Francetića, B. Francetića - Pešćevac, B. Francetića - Tonići, B. Francetića, Kablarska cesta, Kablari, Petrci, Petrci I Perica, Stupari II Bacardi, Tibljaši, Škurinjska cesta II, Škurinje spomenik, Škurinjska cesta I, škola, Osječka - crkva, Drežnička, crkva OŠ Fran Franković - igralište, Brače Hlača, Frkaševo, Benaši, Pešćevac, Tonići, B. Francetića, Kalblarska cesta, Kablari, Petrci, Petrci I Perica, Stupari II Bacardi Tibljaši, Škurinjska cesta II, Škurinje spomenik, Škurinjska cesta I, Škurinje škola, Osječka - crkva, Osječka - Drežnička, Osječka - crkva.