Stajališta

Stajališta smjer A: Pećine - Bivio

Pećine, J.P.Kamova WTC, J.P.Kamova, Pećine Ž.kolodvor, Sušački neboder, Fiumara, Trg.RH, Riječki neboder, Brajda, Željeznički kolodvor, KBC Rijeka, Mlaka, Novi list, Toreta, Krnjevo Liburnijska, 3.Maj, Liburnijska-V.Bratonje, Kantrida, Bazeni kantrida, Dječja bolnica, Bivio

Stajališta smjer B: Bivio - Pećine Plumbum

Bivio, Dječja, bolnica, Bazeni, kantrida, Kantrida, Liburnijska-V.Bratonje, 3.Maj, Krnjevo, Liburnijska, Krnjevo, Zvonimirova, Toreta, Novi, list, Mlaka, KBC, Rijeka, Željeznički, kolodvor, Brajda, Žabica, Riva, Tržnica, Fiumara, Piramida, Pećine, OŠ.Pećine, Hotel, Jadran, Hotel, Park, Pećine