Sjednice Skupštine društva 2023

11. sjednica Skupštine Društva 5. travnja 2023. godine

1. Raspisivanje Natječaja za izbor i imenovanje direktora KD Autotrolej d.o.o.
2. Imenovanje Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora KD Autotrolej d.o.o.

12. sjednica Skupštine Društva 26. travnja 2023. godine

1. Verifikacija zapisnika 10. sjednice Skupštine održane dana 21. prosinca 2022. godine
2. Verifikacija zapisnika 11. sjednice Skupštine održane dana 05. travnja 2023. godine
3. Izvješće Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora KD Autotrolej d.o.o.
4. Imenovanje člana Uprave – direktora KD Autotrolej d.o.o.

13. sjednica Skupštine Društva 31. svibnja 2023. godine

1. Verifikacija zapisnika s 12. sjednice Skupštine održane dana 26. travnja 2023. godine
2. Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2022. godinu, Godišnji izvještaj o poslovanju za 2022. godinu
3. Godišnji izvještaj Uprave o stanju u Društvu za 2022. godinu
4. Konačni obračun subvencije za 2022. godinu
5. Izvještaj o obavljenoj reviziji Temeljnih financijskih izvješća za 2022. godinu
6. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD Autotrolej d.o.o.
7. Izvještaj o radu Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. za 2022. godinu i davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2022. godinu
8. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine društva donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2022. godine
9. Razno

14. sjednica Skupštine Društva 27. rujna 2023. godine

1. Izbor revizorskog društva za reviziju financijskih izvještaja za 2023. godinu
2. Razrješenje i imenovanje člana Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o.
3. Informacija o Rebalansu plana poslovanja za 2023. godinu

15. sjednica Skupštine Društva 29. studenog 2023. godine

1. Verifikacija zapisnika 13. sjednice Skupštine održane dana 31. svibnja 2023. godine
2. Verifikacija zapisnika 14. sjednice Skupštine održane elektronskim putem dana 27. rujna 2023. godine
3. Informacija o Rebalansu plana poslovanja za 2023. godinu
4. Informacija o poslovanju za razdoblje siječanj – rujan 2023. godine
5. Donošenje Odluke o modelu obračuna subvencije za 2024. godinu
6. Usvajanje Smjernica za izradu Plana poslovanja za 2024. godinu
7. Prijedlog Anex-a 5. Okvirnom ugovoru o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza na području Grada Rijeke, Grada Bakra, Općine Čavle, Općine Jelenje, Grada Kastva, Općine Klana, Općine Viškovo, Općine Kostrena, Grada Kraljevice, Općine Matulji i Grada Opatije (anex za 2024.g)
8. Razno

16. sjednica Skupštine Društva 20. prosinca 2023. godine

1. Verifikacija zapisnika 15. sjednice Skupštine održane dana 29. studenog 2023. godine
2. Informacija o Planu poslovanja za 2024. godinu
3. Usvajanje Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2024. godinu
4. Razno

Skip to content