Sjednice Skupštine društva 2016

14. sjednica Skupštine Društva 14. ožujka 2016. godine

 1. Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Skupštine Društva održane 28. prosinca 2015. godine
 2. Prijedlog otplate kredita za nabavku 2 dizel i 9 SPP autobusa nabavljenih u 2015. godini
 3. Donošenje odluke kojom se ovlašćuje Uprava Društva na zaključenje sudske nagodbe u predmetu KD Autotrolej d.o.o. Rijeka c/a EvoBus GmbH Stuttgart, Njemačka, posl.br. P-2063/11
 4. Razno

15. sjednica Skupštine Društva 9. svibnja 2016. godine

 1. Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Skupštine Društva održane 14. ožujka 2016. godine
 2. Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2015. godinu; 2.1 Godišnji izvještaj o poslovanju za 2015. godinu; 2.2. Godišnje izvješće za 2015. godinu
 3. Izvješće o obavljenoj reviziji Temeljnih financijskih izvješća za 2015. godinu
 4. Godišnji izvještaj Uprave o stanju u Društvu za 2015. godinu
 5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD Autotrolej  d.o.o Rijeka
 6. Izvještaj o radu Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o Rijeka za 2015. godinu i davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2015. godinu
 7.  Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2015. godine
 8. Razno

 

16. sjednica Skupštine Društva 13. srpnja 2016. godine

 1. Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Skupštine Društva održane 9. svibnja 2016. godine
 2. Informacija o Rebalansu plana poslovanja KD Autotrolej d.o.o za 2016. godinu
 3. Opoziv prokuriste KD Autotrolej d.o.o
 4. Opoziv direktora KD Autotrolej d.o.o
 5. Izbor i imenovanje direktora KD Autotrolej d.o.o
 6. Razno

17. sjednica Skupštine društva 28. rujna 2016. godine

1. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Skupštine Društva održane 13. srpnja 2016. godine
2. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala pristupanjem novog člana društva uplatom uloga za novi poslovni udjel
3. Donošenje Odluke o izmjeni Društvenog ugovora
4. Izbor i imenovanje revizorskog društva za 2016. godinu
5. Informacija o analizi tarifnog sustava i sustava naplate
6. Razno

18. sjednica Skupštine društva 2. prosinca 2016. godine

1. Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Skupštine Društva održane 28. rujna 2016. godine
2. Informacija o II Rebalansu plana poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za 2016. godinu
3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Smjernica za izradu Plana poslovanja KD AUTOTROLEJ d.o.o. za 2017. godinu
4. Raspisivanje natječaja za izbor i imenovanje direktora KD AUTOTROLEJ d.o.o.
5. Imenovanje Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora KD AUTOTROLEJ d.o.o.
6. Razno

19. sjednica Skupštine društva 30. prosinca 2016. godine

1. Verifikacija zapisnika s 18. sjednice Skupštine Društva održane 2. prosinca 2016. godine
2. Informacija o Planu poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za 2017. godinu
3. Usvajanje Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2017. godinu
4. Informacija o obvezama jedinica lokalne samouprave o pokriću gubitka iz prethodnih godina
5. Izvješće Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora KD Autotrolej d.o.o.
6. Izbor i imenovanje direktora KD Autotrolej d.o.o.
7. Razno

Skip to content