Sjednice Skupštine društva 2024

17. sjednica Skupštine Društva 26. travnja 2024. godine

1. Verifikacija zapisnika 16. sjednice Skupštine održane dana 20. prosinca 2023. godine
2. Prijedlog odluke o utvrđivanju bruto plaće direktora
3. Suglasnost za povećanje plaće radnicima KD Autotrolej d.o.o.
4. Razno

Skip to content