Sjednice Nadzornog odbora 2024

30. sjednica Nadzornog odbora Društva 19. siječanj 2024. godine

1. Verifikacija zapisnika s 28. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 19. prosinca 2023. godine
2. Verifikacija zapisnika s 29. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 21. prosinca 2023. godine
3. Plan nabave za 2024. godinu
4. Način pružanja komunalne usluge
5. Razno

31. sjednica Nadzornog odbora Društva 21. ožujka 2024. godine

1. Verifikacija zapisnika s 30. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 19. siječnja 2024. godine
2. Ugovor o osiguranju Br. E-VV 008/23-2 s Euroherc osiguranje d.d.
3. Ugovor o javnoj nabavi robe Br. 01-VV-22-2 s INA-Industrija nafte d.d.
4. Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom
5. Razno

32. sjednica Nadzornog odbora Društva 19. travnja 2024. godine

1. Anex 2. Ugovoru o nabavi robe Br. 400-06-21/59-1 s Energo d.o.o.

33. sjednica Nadzornog odbora Društva 6. svibnja 2024. godine

1. Verifikacija zapisnika s 31. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 21. ožujka 2024. godine
2. Verifikacija zapisnika s 32. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 19. travnja 2024. godine
3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta – 4. izmjene
4. Anex 1. Kolektivnom ugovoru za radnike KD Autotrolej d.o.o.
5. Razno

34. sjednica Nadzornog odbora 22. svibnja 2024. godine

1. Verifikacija zapisnika s 33. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 6. svibnja 2024. godine
2. Ugovor o kreditu broj 1100388041 – dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu u iznosu od 3.000.000,00 EUR s Erste&Steiermarkische bank d.d.
3. Cjenik komunalne usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika
4. Razno

Skip to content