28. sjednica Nadzornog odbora 24. veljače 2020. godine

 1.  Verifikacija zapisnika s 27. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 27. prosinca 2019. godine
 2.  Prethodna suglasnost na Ugovor o nabavi robe Br. 03-VV-18-2 s ADRIA OIL d.o.o. Zagreb
 3. Prethodna suglasnost na Ugovor o nabavi robe Br. 05-MV-19 s INA – Industrija nafte d.d. Zagreb
 4. Informacija o Planu nabave za 2020. godinu
 5. Razno

29. sjednica Nadzornog odbora 13. ožujka 2020. godine

 1. Verifikacija zapisnika s 28. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 24. veljače 2020. godine

  2. Prethodna suglasnost na Aneks I. Ugovora za nabavu poslovnih usluga br. 40006-18/06 – 40-20-04-17-4/AK s Poslovni sustavi d.o.o. Rijeka

  3. Prethodna suglasnost na Cjenik komunalne usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika

  4. Informacija o izmjeni i dopuni Cjenika naplate izdavanja RCC Torpedo kartice i potvrda

  5. Razno

30. sjednica Nadzornog odbora 27. ožujka 2020. godine

 1. Prethodna suglasnost na Ugovor o okvirnom iznosu korištenja (zaduženja) kreditnog i garantnog potencijala Banke te osiguranju tražbine zasnivanjem založnog prava (hipoteke) na nekretninama s Istarskom kreditnom bankom Umag d.d. Umag

  2. Prethodna suglasnost na Ugovor o kreditu s Istarskom kreditnom bankom Umag d.d. Umag

  3. Prethodna suglasnost na Cjenik komunalne usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika

31. sjednica Nadzornog odbora 15. svibnja 2020. godine

 1. Verifikacija zapisnika s 29. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 13. ožujka 2020. godine

  2. Verifikacija zapisnika s 30. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 27. ožujka 2020. godine

  3. Izvješće direktora o stanju u Društvu s prijedlogom mjera

  4. Informacija o umanjenju plaće radnika KD Autotrolej d.o.o.

  5. Prethodna suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KD Autotrolej d.o.o. (VIII izmjene)

  6. Prethodna suglasnost na Aneks II. Ugovora za nabavu poslovnih usluga br. 40006-18/06 – 40-20-04-17-4/AK s Poslovni sustavi d.o.o. Rijeka

  7. Prethodna suglasnost na Aneks III. Ugovoru za obavljanje usluga održavanja vozila i ostalih pratećih usluga s RIJEKA plus d.o.o. Rijeka

  8. Razno

32. sjednica Nadzornog odbora 22. svibnja 2020. godine

 1. Prethodna suglasnost na Ugovor o kreditu broj: 1100388041 s Erste&Steiermärkische bank d.d. Rijeka

33. sjednica Nadzornog odbora 18. lipnja 2020. godine

 1. Davanje suglasnosti na odluke o odabiru nakon provedenog postupka javne nabave za ukupno 32 nova autobusa te prethodne suglasnosti na zaključenje odgovarajućih ugovora i to:

  a) na Odluku o odabiru za Grupu 1. za prigradske solo autobuse koji kao pogonsko gorivo koriste dizel gorivo br. 01-vv-19-1 kojom se odabire ponuda ponuditelja Autobus d.o.o. iz Zagreba te prethodnu suglasnost na ugovor o nabavi sa istim ponuditeljem u iznosu od 6.532.500,00 kn bez PDV-a,

  b) na Odluku o odabiru za Grupu 2. za gradske niskopodne zglobne autobuse koji kao pogonsko gorivo koriste dizel gorivo br. 01-vv-19-2 kojom se odabire ponuda ponuditelja Auto Hrvatska Prodajno Servisni Centri d.o.o. iz Hrvatskog Leskovca te prethodnu suglasnost na ugovor o nabavi sa istim ponuditeljem u iznosu od 17.598.350,00 kn bez PDV-a,

  c) na Odluku o odabiru za Grupu 3. za gradsko – prigradske niskopodne solo autobuse koji kao pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plin br. 01-vv-19-3 kojom se odabire ponuda ponuditelja Autobus d.o.o. iz Zagreba te prethodnu suglasnost na ugovor o nabavi sa istim ponuditeljem u iznosu od 16.807.500,00 kn bez PDV-a i

  d) na Odluku o odabiru za Grupu 4. za gradsko – prigradske minibuse koji kao pogonsko gorivo koriste dizel gorivo br. 01-vv-19-4 kojom se odabire ponuda ponuditelja Auto Hrvatska Prodajno Servisni Centri d.o.o. iz Hrvatskog Leskovca te prethodnu suglasnost na ugovor o nabavi sa istim ponuditeljem u iznosu od 8.046.500,00 kn bez PDV-a.

  2. Davanje prethodne suglasnosti na izmjenu cjenika – popusti na mjesečne osnovnoškolske, srednjoškolske i studentske karte, ljetne dnevne i tjedne karte i pojedinačne karte u vozilu za razdoblje 01. 07. – 31. 08. 2020. godine.