Sjednice Nadzornog odbora 2019

11. sjednica Nadzornog odbora 21. siječnja 2019. godine

1. Ugovor o javnoj nabavi gradsko/prigradskih niskopodnih solo autobusa koji kao pogonsko gorivo koriste dizel gorivo (Grupa 1.) Br. 01-VV-18-1 s AUTO HRVATSKA Prodajno Servisni Centri d.o.o., 10251 Hrvatski Leskovac
2. Privremeni plan nabave za 2019. godinu za KD Autotrolej

12. sjednica Nadzornog odbora 11. veljače 2019. godine

1. Verifikacija zapisnika s 9. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 20. prosinca 2018. godine
2. Verifikacija zapisnika s 10. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 27. prosinca 2018. godine
3. Verifikacija zapisnika s 11. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 21. siječnja 2019. godine
4. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KD AUTOTROLEJ d.o.o. (VI izmjene)
5. Izvještaj o povećanju troškova održavanja vozila i velikih kvarova za 2018. na zahtjev Nadzornog odbora
6. Izmjena sistematizacije Društva KD Autotrolej d.o.o. i koeficijenata radnih mjesta /Izvjestitelj: Alberto Kontuš, dipl.oec., direktor/
7. Razno

13. sjednica Nadzornog odbora 14. veljače 2019. godine

1. Okvirni sporazum za nabavu dizelskog goriva Eurodiesel BS Br. 03-VV18 s ADRIA OIL d.o.o. 51215 Kastav, INA – Industrija nafte d.d. Zagreb i PETROL d.o.o. Zagreb
2. Ugovor o nabavi robe Br. 03-VV-18-1 s ADRIA OIL d.o.o. 51215 Kastav

14. sjednica Nadzornog odbora 25. veljače 2019. godine

1. Verifikacija zapisnika s 12. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 11. veljače 2019. godine
2. Verifikacija zapisnika s 13. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 14. veljače 2019. godine
3. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora za nabavu poslovnih usluga za KD Autotrolej d.o.o. Br. 400-06-15/06 s POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. Rijeka

15. sjednica Nadzornog odbora 6. ožujka 2019. godine

1. Ugovor o javnoj nabavi gradskih niskopodnih zglobnih autobusa koji kao pogonsko gorivo koriste dizel gorivo (Grupa 2.) Br. 01-VV-18-2 s AUTO HRVATSKA Prodajno Servisni Centri d.o.o., 10251 Hrvatski Leskovac

16. sjednica Nadzornog odbora 24. svibnja 2019. godine

 1. Ugovor o okvirnom kreditu broj 1100388041 – dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu u iznosu od 30.000.000,00 kuna s Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka

17. sjednica Nadzornog odbora 18. lipnja 2019. godine

1. Verifikacija zapisnika s 14. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 25. veljače 2019. godine

2. Verifikacija zapisnika s 15. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 6. ožujka 2019. godine

3. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 24. svibnja 2019. godine

4. Izvješće o provedenom godišnjem popisu sredstava i izvora sredstava KD Autotrolej d.o.o. sa stanjem na dan 31.12.2018. godine

5. Izvješće o obavljenoj reviziji Temeljnih financijskih izvješća za 2018. godinu

6. Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2018. godinu

6.1. Godišnji izvještaj o poslovanju za 2018. godinu

6.2. Godišnje izvješće za 2018. godinu

7. Godišnji izvještaj Uprave o stanju u Društvu za 2018. godinu

8. Prijedlog Izmjena i dopuna Smjernica za 2019. godinu

9. Plan poslovanja KD AUTOTROLEJ d.o.o. za 2019. godinu

10. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD Autotrolej d.o.o.

11. Izvještaj o radu Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. za 2018. godinu

12. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine društva donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2018. godine

13. Razno

18. sjednica Nadzornog odbora 26. srpnja 2019. godine

 1. Okvirni sporazum za nabavu usluga osiguranja s Euroherc osiguranje d.d. Zagreb
 2. Ugovor o osiguranje s Euroherc osiguranje d.d. Zagreb

19. sjednica Nadzornog odbora 1. kolovoza 2019. godine

 1. Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 18. lipnja 2019. godine
 2. Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 25. srpnja 2019. godine
 3. Plan poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za 2019. godinu
 4. Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-III/2019. godine
 5. Ugovor o nabavi robe s Energo d.o.o. Rijeka
 6.  Ugovor o privremenom korištenju dijela lučkog područja luke Rijeka u svrhu autobusnog terminala s Lučka uprava Rijeka
 7.  Razno

20. sjednica Nadzornog odbora 30. rujna 2019. godine

 1. Informacija o izboru i imenovanju revizorskog društva za 2019. godinu

21. sjednica Nadzornog odbora 3. listopada 2019. godine

1. Verifikacija zapisnika s 19. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 1. kolovoza 2019. godine

2. Verifikacija zapisnika s 20. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 30. rujna 2019. godine

3. Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-VI/2019. godine

4. Ugovor o kratkoročnom kreditu s Istarskom kreditnom bankom Umag d.d.

5. Razno

22. sjednica Nadzornog odbora 30. listopada 2019. godine

1. Verifikacija zapisnika s 20. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 3. listopada 2019. godine

2. Ugovor o nabavi usluge Br. 11-MV-18 s Klanjac d.o.o. Karojba

3. Razno

23. sjednice Nadzornog odbora 18. studenog 2019. godine

1.Informacija o sklopljenom Sporazumu o načinu podmirenja potraživanja KD Autotroleja d.o.o. od Grada Rijeke

2. Ugovor o prodaji tražbina s ugovorenim regresom od prodavatelja s Privrednom bankom Zagreb d.d. Zagreb i Ugovor o ustupu tražbina br. 9110050154 s Privrednom bankom Zagreb d.d. Zagreb i Gradom Rijeka

3. Razno

24. sjednica Nadzornog odbora 25. studenog 2019. godine

1.Verifikacija zapisnika s 22. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 30. listopada 2019. godine, 14. studenog 2019. godine i 18. studenog 2019. godine

2. Verifikacija zapisnika s 23. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 18. studenog 2019. godine

3. Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-IX/2019. godine

4. Rebalans plana poslovanja za 2019. godinu KD Autotrolej d.o.o. Rijeka

5. Smjernice za izradu plana poslovanja za 2020. godinu KD Autotrolej d.o.o. Rijeka

6. Razno

25. sjednica Nadzornog odbora 9. prosinca 2019. godine

1. Smjernice za izradu plana poslovanja za 2020. godinu KD Autotrolej d.o.o. Rijeka

26. sjednica Nadzornog odbora 19. prosinca 2019. godine

1. Verifikacija zapisnika s 24. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 25. studenog 2019. godine

2. Verifikacija zapisnika s 25. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 9. prosinca 2019. godine

3. Anex 1. Okvirnom ugovoru o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza na području Grada Rijeke, Grada Bakra, Općine Čavle, Općine Jelenje, Grada Kastva, Općine Klana, Općine Viškovo, Općine Kostrena. Grada Kraljevice i Općine Matulji

4. Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe

5. Razno

27. sjednica Nadzornog odbora 27. prosinca 2019. godine

1. Verifikacija zapisnika s 26. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 19. prosinca 2019. godine

2. Plan poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

3. Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2020. godinu

4. Razno

Skip to content