11. sjednica Nadzornog odbora 21. siječnja 2019. godine

1. Ugovor o javnoj nabavi gradsko/prigradskih niskopodnih solo autobusa koji kao pogonsko gorivo koriste dizel gorivo (Grupa 1.) Br. 01-VV-18-1 s AUTO HRVATSKA Prodajno Servisni Centri d.o.o., 10251 Hrvatski Leskovac
2. Privremeni plan nabave za 2019. godinu za KD Autotrolej

12. sjednica Nadzornog odbora 11. veljače 2019. godine

1. Verifikacija zapisnika s 9. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 20. prosinca 2018. godine
2. Verifikacija zapisnika s 10. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 27. prosinca 2018. godine
3. Verifikacija zapisnika s 11. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 21. siječnja 2019. godine
4. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KD AUTOTROLEJ d.o.o. (VI izmjene)
5. Izvještaj o povećanju troškova održavanja vozila i velikih kvarova za 2018. na zahtjev Nadzornog odbora
6. Izmjena sistematizacije Društva KD Autotrolej d.o.o. i koeficijenata radnih mjesta /Izvjestitelj: Alberto Kontuš, dipl.oec., direktor/
7. Razno

13. sjednica Nadzornog odbora 14. veljače 2019. godine

1. Okvirni sporazum za nabavu dizelskog goriva Eurodiesel BS Br. 03-VV18 s ADRIA OIL d.o.o. 51215 Kastav, INA – Industrija nafte d.d. Zagreb i PETROL d.o.o. Zagreb
2. Ugovor o nabavi robe Br. 03-VV-18-1 s ADRIA OIL d.o.o. 51215 Kastav

14. sjednica Nadzornog odbora 25. veljače 2019. godine

1. Verifikacija zapisnika s 12. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 11. veljače 2019. godine
2. Verifikacija zapisnika s 13. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 14. veljače 2019. godine
3. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora za nabavu poslovnih usluga za KD Autotrolej d.o.o. Br. 400-06-15/06 s POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. Rijeka