Sjednice Nadzornog odbora 2022

60. sjednica Nadzornog odbora 17. siječnja 2022. godine

1. Cjenik komunalne usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika

61. sjednica Nadzornog odbora 19. siječnja 2022. godine

1. Dodatak broj 1 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava KK.07.4.2.13.0001. „Jačanje sustava javnog prijevoza“ s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) i Središnjom agencijom za financiranje i
ugovaranje programa projekata Europske unije

62. sjednica Nadzornog odbora 28. veljače 2022. godine

1.Verifikacija zapisnika s 59. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 29. prosinca 2021. godine
2. Verifikacija zapisnika sa 60. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 17. siječnja 2022. godine
3. Verifikacija zapisnika sa 61. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 19. siječnja 2022. godine
4. Ugovor za nabavu poslovnih usluga Br. 400-06-21/23-2 s TD Poslovni sustavi d.o.o.
5. Anex 1. Ugovoru o nabavi robe Br. 400-06-21/37 s TD Energo d.o.o.
6. Police osiguranja s Euroherc osiguranje d.d. za razdoblje 28.2.2022. godine -31.5.2022. godine
7. Strateški plan interne revizije za razdoblje od 2022. do 2024. godine
8. Godišnji plan interne revizije za 2022. godinu
9. Plan nabave za 2022. godinu
10. Način pružanja komunalne usluge
11. Razno

63. sjednica Nadzornog odbora 30. ožujka 2022. godine

1.Anex 2. Ugovora o kreditu broj 9600015821 s Istarskom kreditnom bankom Umag d.d.

64. sjednica Nadzornog odbora 14. travnja 2022. godine

1.Verifikacija zapisnika sa 62. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 28. veljače 2022. godine
2. Verifikacija zapisnika sa 63. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 30. ožujka 2022. godine
3. Odluka o odabiru i 2. godišnji Ugovor za predmet nabave Dizelsko gorivo EURODIESEL BS, ev.br. nabave 01-VV-20 s INA – Industrija nafte d.d.
4. Odluka o odabiru i Ugovor za predmet nabave Opskrba električnom energijom, ev.br. nabave 19-MV-21 s HEP – OPSKRBA d.o.o.
5. Razno

65. sjednica Nadzornog odbora 23. svibnja 2022. godine

1.Verifikacija zapisnika sa 64. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 14. travnja 2022. godine
2. Ugovor o okvirnom kreditu broj: 1100388041 – dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu u iznosu od 30.000.000,00 kuna s Erste&Steiermarkische bank d.d.
3. Police osiguranja s Euroherc osiguranje d.d. za razdoblje 31.5.2022. godine -31.8.2022. godine
4. Odluka o izmjeni Odluke o modelu obračuna subvencije za 2022. godinu
5. Izmjene Smjernica za izradu Plana poslovanja za 2022. godinu
6. Anex 3. Okvirnom ugovoru o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza na području Grada Rijeke, Grada Bakra, Općine Čavle, Općine Jelenje, Grada Kastva, Općine Klana, Općine Viškovo, Općine Kostrena,
Grada Kraljevice, Općine Matulji i Grada Opatije
7. Razno

66. sjednica Nadzornog odbora 9. lipnja 2022. godine

1.Verifikacija zapisnika sa 65. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 23. svibnja 2022. godine
2. Izvješće o provedenom godišnjem popisu sredstava i izvora sredstava KD Autotrolej d.o.o. sa stanjem na dan 31.12.2021. godine
3. Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2021. godinu
3.1. Godišnji izvještaj o poslovanju za 2021. godinu
4. Godišnji izvještaj Uprave o stanju u Društvu za 2021. godinu
5. Konačni obračun subvencije za 2021. godinu
6. Izvještaj o obavljenoj reviziji Temeljnih financijskih izvješća za 2021. godinu
7. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD Autotrolej d.o.o.
8. Izvještaj o radu Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. za 2021. godinu
9. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2021. godine
10. Razno

1. sjednica Nadzornog odbora 1. srpnja 2022. godine

Konstituiranje Nadzornog odbora, izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora
2. Usvajanje Poslovnika o radu Nadzornog odbora
3. Ugovor o kreditu s Istarskom kreditnom bankom Umag d.d.
4. Anex 2. Ugovoru za nabavu usluga održavanja vozila Br. 400-06-21/24-1 s RIJEKA plus d.o.o.
5. Razno

2. sjednica Nadzornog odbora 31. kolovoza 2022. godine

1. Police osiguranja s Euroherc osiguranje d.d. za razdoblje 31.8.2022. godine -30.11.2022. godine

3. sjednica Nadzornog odbora 7. rujna 2022. godine

1.Verifikacija zapisnika s 1. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 1. srpnja 2022. godine
2. Verifikacija zapisnika s 2. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 31. kolovoza 2022. godine
3. Ugovaranje osiguranja za KD Autotrolej d.o.o. do okončanja postupka zajedničke javne nabave koju provode Poslovni sustavi d.o.o.
4. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – ožujak 2022. godine

4. sjednica Nadzornog odbora 15. rujna 2022. godine

1. Verifikacija zapisnika s 3. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 7. rujna 2022. godine
2. Informacija o izboru i imenovanju revizorskog društva za 2022. godinu
3. Informacija o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora KD AUTOTROLEJ d.o.o.
4. Informacija o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora KD AUTOTROLEJ d.o.o.
5. Informacija o Izvješćima o odnosima s trgovačkim društvima RIJEKA plus d.o.o. i Poslovni sustavi d.o.o. za razdoblje 2019. – 2022. godine
6. Informacija o Izvješću o odnosima i sporovima s Gradom Opatija
7. Razno

5. sjednica Nadzornog odbora 26. rujna 2022. godine

1. Anex 3. Ugovoru za nabavu usluga održavanja vozila Br. 400-06-21/24-1 s RIJEKA plus d.o.o.

6. sjednica Nadzornog odbora 25. listopada 2022. godine

1.Verifikacija zapisnika s 4. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 15. rujna 2022. godine
2. Verifikacija zapisnika s 5. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 26. rujna 2022. godine
3. Odluka o odabiru i Ugovor o javnoj nabavi sustava najave dolaska autobusa na autobusno stajalište i programsko rješenje za mobilnu i web aplikaciju javnog prijevoza putnika Br. 10-VV-21 s Penta d.o.o.
4. Dodatak broj 2 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava „Jačanje sustava javnog prijevoza“ s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa projekata Europske unije
5. Ugovor o nabavi usluge Br. 05-MV-22 za nabavu usluge održavanja i nadogradnje informatičkog sustava naplate i upravljanja prijevozom, održavanje programskog rješenja za izradu kartica i upis prava
6. Razno

7. sjednica Nadzornog odbora 8. prosinca 2022. godine

1. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 25. listopada 2022. godine
2. Izvještaj o poslovanju za razdoblje siječanj – rujan 2022. godine
3. Rebalans plana poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za 2022. godinu
4. Odluka o modela obračuna subvencije za 2023. godinu
5. Smjernice za izradu Plana poslovanja za 2023. godinu
6. Odluka o odabiru za usluge osiguranja i Ugovor o osiguranju Br. 03-VV-22-1 s Euroherc osiguranje d.d.
7. Anex 4. Okvirnom ugovoru o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza na području Grada Rijeke, Grada Bakra, Općine Čavle, Općine Jelenje, Grada Kastva, Općine Klana, Općine Viškovo, Općine Kostrena, Grada Kraljevice, Općine Matulji i Grada Opatije (Anex za 2023. godinu)
8. Anex 2. Ugovoru o nabavi robe Br. 400-06-21-37 s Energo d.o.o.
9. Razno

8. sjednica Nadzornog odbora 15. prosinca 2022. godine

1. Cjenik komunalne usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika

9. sjednica Nadzornog odbora 20. prosinca 2022. godine

1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 8. prosinca 2022. godine
2. Verifikacija zapisnika s 8. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 15. prosinca 2022. godine
3. Plan poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za 2023. godinu
4. Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2023. godinu
5. Anex 4. Ugovoru za nabavu usluga održavanja vozila Br. 400-06-21/24-1 s RIJEKA plus d.o.o.
6. Razno

Skip to content