Sjednice Nadzornog odbora 2022

60. sjednica Nadzornog odbora 17. siječnja 2022. godine

1. Cjenik komunalne usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika

61. sjednica Nadzornog odbora 19. siječnja 2022. godine

1. Dodatak broj 1 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava KK.07.4.2.13.0001. „Jačanje sustava javnog prijevoza“ s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) i Središnjom agencijom za financiranje i
ugovaranje programa projekata Europske unije