Sjednice Nadzornog odbora 2022

60. sjednica Nadzornog odbora 17. siječnja 2022. godine

1. Cjenik komunalne usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika

61. sjednica Nadzornog odbora 19. siječnja 2022. godine

1. Dodatak broj 1 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava KK.07.4.2.13.0001. „Jačanje sustava javnog prijevoza“ s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) i Središnjom agencijom za financiranje i
ugovaranje programa projekata Europske unije

62. sjednica Nadzornog odbora 28. veljače 2022. godine

1.Verifikacija zapisnika s 59. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 29. prosinca 2021. godine
2. Verifikacija zapisnika sa 60. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 17. siječnja 2022. godine
3. Verifikacija zapisnika sa 61. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 19. siječnja 2022. godine
4. Ugovor za nabavu poslovnih usluga Br. 400-06-21/23-2 s TD Poslovni sustavi d.o.o.
5. Anex 1. Ugovoru o nabavi robe Br. 400-06-21/37 s TD Energo d.o.o.
6. Police osiguranja s Euroherc osiguranje d.d. za razdoblje 28.2.2022. godine -31.5.2022. godine
7. Strateški plan interne revizije za razdoblje od 2022. do 2024. godine
8. Godišnji plan interne revizije za 2022. godinu
9. Plan nabave za 2022. godinu
10. Način pružanja komunalne usluge
11. Razno

63. sjednica Nadzornog odbora 30. ožujka 2022. godine

1.Anex 2. Ugovora o kreditu broj 9600015821 s Istarskom kreditnom bankom Umag d.d.

64. sjednica Nadzornog odbora 14. travnja 2022. godine

1.Verifikacija zapisnika sa 62. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 28. veljače 2022. godine
2. Verifikacija zapisnika sa 63. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 30. ožujka 2022. godine
3. Odluka o odabiru i 2. godišnji Ugovor za predmet nabave Dizelsko gorivo EURODIESEL BS, ev.br. nabave 01-VV-20 s INA – Industrija nafte d.d.
4. Odluka o odabiru i Ugovor za predmet nabave Opskrba električnom energijom, ev.br. nabave 19-MV-21 s HEP – OPSKRBA d.o.o.
5. Razno

Skip to content