Sjednice Nadzornog odbora 2023

10. sjednica Nadzornog odbora Društva 13. veljače 2023. godine

1. Verifikacija zapisnika s 9. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 20. prosinca 2022. godine
2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta – 2. izmjena
3. Ugovor za nabavu poslovnih usluga br. 400-06-23/4-1 s Poslovni sustavi d.o.o.
4. Plan nabave za 2023. godinu
5. Način pružanja komunalne usluge
6. Razno

11. sjednica Nadzornog odbora Društva 6. ožujka 2023. godine

1. Verifikacija zapisnika s 10. sjednice Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. održane 13. veljače 2023. godine
2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta – 3. izmjene
3. Kolektivni ugovor za radnike KD Autotrolej d.o.o.
4. Razno

12. sjednica Nadzornog odbora Društva 23. ožujka 2023. godine

1. Cjenik komunalne usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika

13. sjednica Nadzornog odbora Društva 31. ožujka 2023. godine

1. Anex 3. Ugovoru o nabavi robe Br. 400-06-21-37 s Energo d.o.o.

Skip to content