Sjednice Nadzornog odbora 2015

31. sjednica Nadzornog odbora 28. prosinca 2015. godine

1. Verifikacija zapisnika s 30. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka održane dana 11. prosinca 2015. godine
2. Davanje suglasnosti na Plan poslovanja KD AUTOTROLEJ d.o.o. za 2016. godinu
3. Informacija o Pravilniku o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2016. godinu
4. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora za nabavu usluge osiguranja autoodgovornosti, kasko osiguranje, osiguranje imovine, osiguranje osoba, osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti i osiguranje naknade plaće za vrijeme bolovanja sa odabranim ponuditeljem Euroherc osiguranje d.d. Podružnica Rijeka
5. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora o nabavi usluge održavanja opreme, programskih rješenja i poslužiteljsko-komunikacijske opreme br. 600-02-15/02 sa odabranim ponuditeljem Penta d.o.o. Pula
6. Davanje suglasnosti direktoru KD AUTOTROLEJ d.o.o., mr.sc. Željku Smojver, da za svoj i tuđi račun može obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja društva RIJEKA plus d.o.o. kao i da za obavljanje poslova kao Uprava društva RIJEKA plus d.o.o. može koristiti prostorije KD AUTOTROLEJ d.o.o. /
7. Razno

30. sjednica Nadzornog odbora 11. prosinca 2015. godine

1. Verifikacija zapisnika s 29. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka održane dana 1. prosinca 2015. godine
2. Davanje suglasnosti na Rebalans Plana poslovanja KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka za 2015. godinu
3. Prihvaćanje Izvještaja o poslovanju za Q3/2015.
4. Razno

28. sjednica Nadzornog odbora 29. listopada 2015. godine

1. Verifikacija zapisnika sa 27. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka održane dana 28. rujna 2015. godine
2. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora o opskrbi električnom energijom sa odabranim ponuditeljem NOX GRUPA d.o.o. Varaždin
3. Informacija o namjeri sklapanja Ugovora o prodaji tražbina s ugovorenim regresom od prodavatelja između Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb i KD Autotrolej d.o.o. Rijeka
4. Razno

27. sjednica Nadzornog odbora 28. rujna 2015. godine

1. Verifikacija zapisnika s 26. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka održane dana 18. rujna 2015. godine
2. Davanje suglasnosti na sklapanje Aneksa II Ugovora za nabavu stlačenog prirodnog plina za vozila (CNG) sa Prodavateljem Energo d.o.o. Rijeka
3. Davanje prethodne suglasnosti na Odluku o dodjeli prokure
4. Prihvaćanje Izvještaja o poslovanju za Q2/2015. godine
5. Informacija o sklopljenom Sporazumu o načinu podmirenja dospjelih potraživanja KD Autotrolej d.o.o. Rijeka od Grada Rijeke
6. Informacija o izboru i imenovanju revizorskog društva za 2015. godinu
7. Razno

26. sjednica Nadzornog odbora 18. rujna 2015. godine

1. Verifikacija zapisnika s 25. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka održane dana 20. kolovoza 2015. godine
2. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora za nabavu usluge sistem integratora za implementaciju gradske kartice sa zajednicom ponuditelja Sustav informacijske podrške d.o.o. Rijeka, Logista d.o.o. Rijeka, Trilix d.o.o. Zagreb, Ri-ing d.o.o. Matulji, Hand press d.o.o. Rijeka i Erste Card Club d.o.o. Zagreb

3. Razno

Skip to content