Stajališta

Stajališta smjer A: Učka, Veprinac, Kastav

Stajališta smjer B: