Stajališta

Stajališta smjer A: Rijeka - Sv. Lucija - Šoići

Stajališta smjer B: