Stajališta

Stajališta smjer A: Rijeka - Sv. Lucija - Soići

Stajališta smjer B: