Stajališta

Stajališta smjer A: Lovran - Dobreć - Liganj - Lovranska Draga

Stajališta smjer B: