Stajališta

Stajališta smjer A: Volosko - Opatija - Poljane - Veprinac

Stajališta smjer B: