Stajališta

Stajališta smjer A: Rijeka - Drenova - Saršoni - Viškovo

Stajališta smjer B: