Linija11

Rijeka - Drenova - Saršoni - Viškovo

PRIGRADSKE LINIJE

Vozni red po stanicama trenutno nije dostupan za ovu liniju

Stajališta

Smjer A: Rijeka - Drenova - Saršoni - Viškovo