Stajališta

Stajališta smjer A: Grobnik

Stajališta smjer B: