Privremene trase linija zbog utrke Homo si teć (od 9 do 11.30 sati)

U nedjelju, 28. travnja 2024. godine, zbog utrke Homo si teć javni gradski prijevoz odvija se privremenim trasama:

od 9 do 11.30 sati:

LINIJE 1, 1A, 2, 3/3A, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 13

SMJER: ISTOK – ZAPAD- ISTOK

Linije 1, 1A, 3/3A i 5 -prometuju iz garaže odakle se uključuje: Grohovčeva – sjeverni koridor gdje se linija 5 uključuje u Prvomajsku i dalje redovitom trasom, a linije 1, 1A i 3/3A  nastavljaju V. Cara Emina – Vukovarska – Čandekova – Nova cesta, gdje se lin 3/3A  uključuje na redovitu trasu, a linije 1 i 1A  nastavljaju- Nova cesta – Ul. Braće Mohorić (pokraj policijske stanice)-Zamet centar I. Zavidića (okretište lin 2A).

U povratku prometujuistom trasom do raskrižja Ul. Žrtava fašizma i Fiumare odakle nastavljaju: „most spomenik“ – garaža.

Linija 2 -prometuje redovitom trasom do raskrižja Kumičićeve i Mihanovićeve gdje se uključuju na privremenu trasu: Mihanovićeva – Šetalište I.G. Kovačića  – Bulevard oslobođenja – Križaničeva – Titov trg – Grohovčeva  – „Sjeverni koridor“ – V. Cara Emina – Vukovarska – Čandekova – Nova cesta – Ul. Braće Mohorić (pokraj policijske stanice)-Zamet centar i dalje redovitom trasom.

U povratku prometuje redovnom trasom do stajališta Diračje odakle iz Ivana Ćikovića Belog skreće lijevo u Ul. Braće Bačić -Ul. Vladivoja Milivoja Lenca-Ul. Braće Mohorić-Nova cesta i dalje istom trasom do raskrižja  Ul. Žrtava Fašizma i Fiumare gdje se uključuje: Titov trg – Križaničeva – Bulevard oslobođenja – (ne ulazi se na Mažuranićev trg) – Šetalište I.G Kovačića – Ul.Krimeja – Kumičićeva (stajalište Teta Roža) i dalje redovitom trasom.

Linija 4 – prometuje redovitom trasom do križanja ulica Žrtava fašizma/Fiumara. Na križanju se uključuje na privremenu trasu:  „most spomenik“, pored Hotela „Kontinental“ skreće na Titov trg i dalje Grohovčevom  – sjeverni koridor do raskrižja s Prvomajskom gdje se uključuje na redovnu trasu. Za ukrcaj/iskrcaj putnika koristi se stajalište na „mostu spomenik“ i redovita stajališta na sjevernom koridoru.

Linija 6 -prometuje redovitom trasom do raskrižja Kvaternikove i Kumičićeve gdje se uključuju na privremenu trasu: Ul.Krimeja – Šetalište I.G. Kovačića  – Bulevard oslobođenja – Križaničeva ul – Titov trg – Grohovčeva  – sjeverni koridor – V. Cara Emina – Vukovarska i dalje redovitom trasom.

U povratku prometuju istom trasom do raskrižja Ul. Žrtava Fašizma i Fiumare gdje se uključuju na privremenu trasu: Titov trg – Križaničeva – Bulevard oslobođenja – (ne ulazi se na Mažuranićev trg) – Šetalište Ivana Gorana Kovačića – Ul.Krimeja – Kvaternikova  i dalje redovitom trasom.

Linija 7 i 7A -prometuju trasom do raskrižja Ul. Svete Ane i Dr. Zdravka Kučića gdje se uključuju na privremenu trasu: Dr. Zdravka Kučića – Ul.Brdo – Podvežica – Kvaternikova – Ul.Krimeja – Šetalište I.G. Kovačića  – Bulevard oslobođenja – Križaničeva ul – Titov trg – Grohovčeva – sjeverni koridor – V. Cara Emina – Vukovarska i dalje redovitim trasama.

U povratku prometuju istom trasom do raskrižja Ul. Žrtava fašizma i Fiumare gdje se uključuju na privremenu trasu: Titov trg – Križaničeva – Bulevard oslobođenja – (ne ulazi se na Mažuranićev trg) – Šetalište I.G. Kovačića – Ul.Krimeja – Kvaternikova  – Podvežica – Ul.Brdo – gdje linija 7 skreće desno u Dr. Zdravka Kučića (pokraj servisa od Toyote) i dolazi na okretište G.Vežica s druge strane od redovnog dolaska, a linija 7A nastavlja iz Ul.Brdo – Dr. Zdravka Kučića – Ul. Sveta Ana i dalje redovitom trasom.

Linija 8 – prometuje skraćeno i to na relaciji Trsat – Školjić, u polasku s Školjića kretati će prema prolaznom vremenu s  stajališta na Titovom trgu.

Linija 13 – prometuje s Školjića (garaža), prva početna stanica je  „most-spomenik“ – Titov trg – Franje Račkog i dalje redovitom  trasom. U povratku prometuje redovitom trasom do Školjića odakle odlazi u garažu. Koriste se sva stajališta na privremenoj trasi.                      

Autobusi linija 10, 10A, 11, 12, 14, 21, 23, 26, 27 ,29 i 32 za vrijeme trajanja utrke polaze s Školjića (garaže).

Linije 10, 10A, 27 i 29 prometuju s Školjića (garaža) odakle se uključuju: Grohovčeva – Žrtava fašizmaTitov trg – Križanićeva – Bulevard oslobođenja – (ne ulazi se na Mažuranićev trg) – Šetalište I.G. Kovačića -Ul.Krimeja – Kvaternikova – Ul Brdo – Dr. Zdravka Kučića – D404 – čvor Sv.Kuzam – D40spajanje ceste D40  s Jadranskom magistralom (semafor) gdje se linije 27 i 29 uključuju na redovite trase, a linije 10 i 10A nastavljaju desno cestom D8 u pravcu Kostrene gdje prometuju privremenom trasom (Šoići-Gornja cesta-Plodine-Žurkovo-Paveki-Urinj-Šoići)

Linije 10 i 10A u povratku za Rijeku Plodine-Žurkovo-Paveki-Urinj-Šoići- čvor Sv.Kuzam –  izlaz Vežica – Dr. Zdravka Kučića – Ul.Brdo – Podvežica – Kvaternikova – Ul.Krimeja – Šetalište I.G. Kovačića  – Bulevard oslobođenja – Titov trg- Školjić (garaža).

Linije 27 i 29 u povratku za Rijeku prometuje redovitom trasom do spajanja ceste Jadranske magistrale s D40 odakle nastavlja  – čvor Sv.Kuzam – izlaz Vežica – Dr. Zdravka Kučića – Ul.Brdo – Podvežica – Kvaternikova – Ul.Krimeja – Šetalište I.G. Kovačića  – Bulevard oslobođenja – Titov trg- Školjić (garaža).

Linije 12 i 14 prometuje s Školjića (garaža), prva početna stanica je  „Most-spomenik“ – Titov trg – Franje Račkog i dalje redovitom  trasom. U povratku prometuje redovitom trasom do Školjića odakle odlazi u garažu.

Linije 25 i 26 prometuju s Školjića  (garaže) odakle se uključuju: Grohovčeva – Žrtava fašizmaTitov trg – Križaničeva – Bulevard oslobođenja – (ne ulazi se na Mažuranićev trg) – Šetalište I.G. Kovačića – Ul.Krimeja – Kvaternikova- Ul Brdo – Dr. Zdravka Kučića -Sveta Ana  i dalje redovitim trasama.

U povratku za Rijeku prometuju redovitim trasama do raskrižja Ul. Svete Ane i Dr. Zdravka Kučića gdje se uključuju na privremenu trasu: Dr. Zdravka Kučića – Ul.Brdo – Podvežica – Kvaternikova – Ul.Krimeja – Šetalište I.G. Kovačića  – Bulevard oslobođenja – Titov trg – Školjić (garaža).

Linije 11, 23 i 32 prometuju s Školjića (garaža) odakle se uključuju: Grohovčeva- „Sjeverni koridor“ gdje se linija 11 uključuje u Prvomajsku i dalje redovitom trasom, a linije 23 i 32 nastavljaju V. Cara Emina – Vukovarska – Antuna Barca – čvor Rujevica (rotor Interšpar) – obilaznicom do izlaz Matulji / Učka – rotor Matulji (Autoremont)  gdje linija 23 nastavlja u smjeru centra Matulja, a linija 32 do Pavlovca (Panorama) gdje skreće desno u smjeru Voloskog (trasa linije 34) i kod Hotela Navis se vraća na redovnu trasu.

U povratku linija 11 prometuju istom trasom do raskrižja Ul. Žrtava Fašizma i Fiumare odakle nastavlja„most spomenik“ – garaža.

U povratku linija 23 prometuje redovnom trasom do rotora Matulji (Autoremont) gdje se uključuje na obilaznicu do izlaza Rujevica te ulicom Antuna Barca – Vukovarska – te sjevernim koridorom do križanja Žrtava fašižma – Fiumara odakle nastavlja „most spomenik“ – garaža.

U povratku linija 32 prometuje redovnom trasom do Voloskog gdje se uključuje na privremenu trasu:  Volosko – Panorama (Pavlovac) – rotor Matulji (Autoremont) – obilaznica – čvor Rujevica te Ulicom Antuna Barca – Vukovarska – te sjevernim koridorom do križanja Žrtava fašižma – Fiumara odakle nastavlja „most spomenik“ – garaža.

STAJALIŠTA, za ulazak/izlazak putnika koriste se stajališta u ulici Podvežica centar (market), Kvaternikova (Teta Roža), F. la Guardie, Tehnički fakultet i Antuna Barca.


Skip to content