Privremene trase linija zbog utrke Homo si teć (od 11.30 do 13.30 sati)

U nedjelju, 28. travnja 2024. godine, zbog utrke Homo si teć javni gradski prijevoz odvija se privremenim trasama: 

od 11.30 do 13.30 sati:

LINIJE 1, 1A, 2, 3/3A, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 13

SMJER: ISTOK – ZAPAD- ISTOK

Linija 1  – prometuje redovitom trasom do Titovog trga gdje se uključuju na privremenu trasu: Titov trg – Grohovčeva   – sjeverni koridor – V. Cara Emina – Vukovarska – Čandekova – Nova cesta – Ul.Braće Mohorić (pokraj policijske stanice)-Zamet centar I.Zavidića (okretište linije 2A).

U povratku prometuje istom trasom do raskrižja Ul. Žrtava fašizma i Fiumare odakle nastavlja „most spomenik“ i dalje redovitom trasom.

Linije 1A, 3/3A i 5 -prometuju s Delte – Cindrićeva – M. Smokvine Tvrdog – Titov trg – Grohovčeva – sjeverni koridor gdje se linija 5 uključuje u Prvomajsku i dalje redovitom trasom, a linije  1A i 3/3A  nastavljaju V. Cara Emina – Vukovarska – Čandekova – Nova cesta, gdje se linije 3/3A uključuje na redovitu trasu, a linija 1A nastavlja- Nova cesta – Ul. Braće Mohorić (pokraj policijske stanice)-Zamet centar I. Zavidića (okretište linije 2A).

U povratku prometuju istom trasom do raskrižja Ul. Žrtava fašizma i Fiumare odakle nastavljaju „most spomenik“ – Delta.

Linija 2 -prometuje redovitom trasom do Titovog trga gdje se uključuju na privremenu trasu: Titov trg – Grohovčeva  – sjeverni koridor – V. Cara Emina – Vukovarska – Čandekova – Nova cesta – Ul. Braće Mohorić (pokraj policijske stanice)-Zamet centar i dalje redovitom trasom.

U povratku prometuje redovnom trasom do stajališta Diračje odakle iz Ivana Ćikovića Belog skreće lijevo u Ul. Braće Bačić -Ul. Vladivoja Milivoja Lenca-Ul. Braće Mohorić-Nova cesta i dalje istom trasom do raskrižja  Ul. Žrtava fašizma i Fiumare odakle nastavlja „most spomenik“ i dalje redovitom trasom.

Linija 4 – prometuje redovitom trasom do križanja ulica Žrtava fašizma/Fiumara. Na križanju se uključuje na privremenu trasu:  „most spomenik“, pored Hotela „Kontinental“ skreće na Titov trg i dalje Grohovčevom – sjeverni koridor do raskrižja s Prvomajskom gdje se uključuje na redovnu trasu. Za ukrcaj/iskrcaj putnika koriste se stajalište na „mostu spomenik“ i redovita stajališta na sjevernom koridoru.

Linija 6 -prometuje redovitom trasom do Titovog trga gdje se uključuju na privremenu trasu: Titov trg – Grohovčeva – sjeverni koridor – V. Cara Emina – Vukovarska  i dalje redovitom trasom.

U povratku prometuju istom trasom do raskrižja Ul. Žrtava fašizma i Fiumare odakle nastavlja „ most spomenik“ i dalje redovitom trasom.

Linije 7A i 7 u polasku s Sv.Križa/G.Vežice, prometuju trasom do Ul. Svete Ane i Dr. Zdravka Kučića gdje se uključuju na privremenu trasu: Dr. Zdravka Kučića – Ul.Brdo – Podvežica – Kvaternikova – Kumičićeva- Strossmayerova – Titov trg – Grohovčeva – sjeverni koridor – V. Cara Emina – Vukovarska  i dalje redovitom trasom.

U povratku prometuju istom trasom do raskrižja Kumičićeve s Kvaternikovom (Teta Roža) gdje se uključuju na privremenu trasu: Kvaternikova  – Podvežica – Ul.Brdo – gdje linija 7 skreće desno u Dr. Zdravka Kučića (pokraj servisa od Toyote) i dolazi na okretište G.Vežica s druge strane od redovnog dolaska, a linija 7A nastavlja iz Ul.Brdo – Dr. Zdravka Kučića – Ul. Sveta Ana i dalje redovitom trasom.

Linija 8 – prometuje skraćeno i to na relaciji Trsat – Školjić, u polasku s Školjića kretati će prema prolaznom vremenu s  stajališta na Titovom trgu.

Linija 13 – u polasku s terminala Delta prometuje redovitom trasom. U povratku prometuje redovitom trasom do raskrižja s Fiumarom odakle nastavlja privremenom trasom: „most spomenik“ – A.K.Miošića – D404 – Cindrićeva – Delta. Koriste se sva stajališta na privremenoj trasi.

Autobusi linija 10, 10A, 11, 12, 14, 21, 23, 26, 27 ,29 i 32, za vrijeme trajanja utrke polaze s terminala Delta.

Polazak linija 10, 10A, 12, 14, 27 i 29: Autobusi polaze sa terminala Delta redovnim trasama.

Povratak linija 10, 10A, 12, 14, 27 i 29

Prometuju redovnom trasom do raskrižja s ulicom Fiumara odakle nastavljaju privremenom trasom: „most spomenik“ – A.K. Miošića – D404 – Cindrićeva – terminal Delta.

Polazak linije 25 i 26

Prometuju redovitom trasom do raskrižja Kumičićeve s Kvaternikovom (Teta Roža) gdje se uključuju na privremenu trasu: Kvaternikova – Podvežica – Ul.Brdo – Dr. Zdravka Kučića – Ul. Sveta Ana idalje redovitom trasom.

Povratak linija 25 i 26

Prometuju redovitom trasom do raskrižja Ul.Svete Ane i Dr. Zdravka Kučića gdje se uključuju na privremenu trasu: Dr. Zdravka Kučića – Ul.Brdo – Podvežica – Kvaternikova – Kumičićeva i dalje redovitom trasom do Titovog trga odakle nastavlja: Titov trg -„most spomenik“ – A.K. Miošića – D404 – Cindrićeva – terminal Delta.

Polazak/povratak linija 11, 23, 32

Autobusi polaze sa terminala Delta redovitom trasom i od Strossmayerove nastavljaju privremenom trasom: Titov trg -Školjić – Grohovčeva – Žrtava fašizma – Pomerio – F. la Guardie, gdje se:

linija 11  uključuje se u Prvomajsku i dalje redovitom trasom.

linije 23  i 32 uključuju se u V. Cara Emina – Vukovarska – Antuna Barca – čvor Rujevica (rotor Interšpar) – obilaznicom do izlaz Matulji / Učka – rotor Matulji (Autoremont)  gdje linija 23 nastavlja u smjeru centra Matulja, a linija 32 do Pavlovca (Panorama) gdje skreće desno u smjeru Voloskog (trasa linije 34) i kod Hotela Navis se vraća na redovnu trasu.

U povratku linija 11 prometuju istom trasom do raskrižja Ul. Žrtava fašizma i Fiumare odakle nastavlja:  „most spomenik“ – A.K. Miošića – D404 – Cindrićeva – terminal Delta.

U povratku linija 23 prometuje redovnom trasom do rotora Matulji (Autoremont) gdje se uključuje na obilaznicu do izlaza Rujevica te Ulicom Antuna Barca – Vukovarska – te sjevernim koridorom do križanja Žrtava fašižma – Fiumara odakle nastavlja „most spomenik“ A.K. Miošića – D404 – Cindrićeva – terminal Delta.

U povratku linija 32 prometuje redovnom trasom do Voloskog gdje se uključuje na privremenu trasu:  Volosko – Panorama (Pavlovac) – rotor Matulji (Autoremont) – obilaznica – čvor Rujevica te Ulicom Antuna Barca – Vukovarska – te sjevernim koridorom do križanja Žrtava fašižma – Fiumara odakle nastavlja „most spomenik“ – A.K. Miošića – D404 – Cindrićeva – terminal Delta.

Linija 21 u 11:20 iz Rijeke prometuje: Grohovčeva – sjeverni koridor – V. Cara Emina – Potok gdje se uključuje na redovnu trasu.

STAJALIŠTA, za ulazak/izlazak putnika koriste stajališta u ulici Podvežica centar (market), Kvaternikova (Teta Roža), F. la Guardie, Tehnički fakultet i Antuna Barca.


Skip to content